Novobečejski i Vranjevački velikani

Velikani, o kojima će ovde hiti reči, obični su ljudi ponikli iz skromnih zemljoradničkih ili građanskih porodica. Iz roditeljskih do­mova poneli su osnovne vrline: vrednoću, upornost, skromnost i po­štenje, a priroda ih je obdarila bistrinom, pa su zahvaljujući tim oso­binama, uspeli da se uzdignu do velikih stvaralaca.

U novobečejskim i vranjevačkim kolevkama odljuljano je nekoliko takvih pregalaca koji su svoja rodna mesta proslavili širom zemlje.

Oni su potomstvu ostavili dela koja su ih nadživela, što je želja mnogih ljudi, ali, na žalost, mnogi u tome nisu uspeli. Njihova dela rezultat su, ne samo velikog truda i zalaganja, nego i mnogih odrica­nja, što obavezuje naraštaje da ih s poštovanjem sećaju, da se s njima ponose i da ih uzimaju za uzore.

Njihove biografije iznete su redosledom, ne po zasluzi — tih am­bicija ova knjiga nema, niti autor smatra sebe pozvanim da radi takvu gradaciju — nego prema godinama rođenja.

Takođe nije merilo — značaja njihovog stvaralaštva — ni po­svećen prostor, već je prostor zavisio od raspoloživog materijala ili od vrste delatnosti stvaralaca.

Nemoguće je bilo izbeći ponavljanje onog što je u pojedinim po­glavljima o delima naših velikana već istaknuto, a da se pri tome ne osiromaši biografija, pa je zbog toga nešto i ponovljeno.

U velikane je uvršteno sedam naših sugrađana i to onih, koji su radili i stvarali do drugog svetskog rata. Izuzetak je napravljen za Aleksandra Berića koji se istakao u prvim danima rata Jugoslavije s Nemačkom. To su:

  • Jovan Knežević iz Vranjeva,
  • Draginja Ružić, rođ. Popović iz Vranjeva,
  • Dr Jene Sentklarai iz Vranjeva,
  • Joca Savić iz Novog Bečeja,
  • Josif Marinković iz Vranjeva,
  • Žarko Čiplić iz Novog Bečeja i
  • Aleksandar Berić iz Novog Bečeja.

Verovatno da postoje i drugi, za koje bi pojedinci smatrali da im je mesto među tim velikanima, ali autoru nisu bila poznata njiho­va dela.

Negujući uspomene i upoznajući mlađe naraštaje s delima i li­kovima velikih sugrađana, mi se na prvom mestu odužujemo njima, ali to istovremeno treba da bude podsticaj mladima, da na njihovim primerima, posebno na primeru dr Sentklaraia, vide da je i u manjim mestima moguće stvarati velika dela.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je, prema jednom obaveštenju iz 1846. godine  jahaća pošta polazila iz Budima u pravcima: Subotice, Sombora i Novog Bečeja, svake nedelje i četvrtka?

O gradu