Svedočenje Zlate Raičević

dramske umetnice iz Podgorice

Sa Zlatom Raičević, koja je po narodnosti Jevrejka, a udata za advokata Raičevića iz Melenaca, gde je pred rat i živela, upoznao sam se putem pisma koje sam joj napisao, a pošto sam dobio adresu od ZORE LALIĆ, nastavnice na radu u biblioteci u N. Bečeju, koja je pomenutu osobu poznavala.

Na moje opširno pismo, u kome sam je molio da mi pruži neke podatke o logoru u N. Bečeju, gde je bila 1941. godine zatočena, Zlata Raičević mi se javila telefonom na dan 25. februara 1992. godine i, uz obrazloženje da nije u stanju da o tome piše, saopštila mi sledeće:

Kao mlada supruga advokata Raičevića iz Melenaca, bila je uhapšena, zajedno sa ostalim Jevrejima novobečejskog sreza krajem maja 1941. godine i zatočena u sinagogi u N. Bečeju.

Tu su sve jevrejske žene iz sreza spavale na galeriji sinagoge, a muškarci dole, na podu, kako su inače prisustvovali za vreme bogosluženja.

Režim je bio surov, a hrana se sastojala od sledećeg: doručak - čaj bez hleba, a u podne i uveče - čorba sa pokojim zrnom povrća i vrlo malo hleba.

Stražari su noću ulazili u sinagogu i tukli zatočenike. To se često ponavljalo, pa se nije moglo spavati. Ona se seća da je jedne noći pretučen jedan od muškaraca, koji je pod batinama umro.

U tom vremenu. a to je bilo: kraj maja - početak juna, bilo je više slučlajeva da su neke žene potkupljivanjem stražara uspevale da pobegnu iz sinagoge, ali su brzo uhvaćene i vraćene.

Pošto je ona bila supruga Srbina, a sem toga nalazila se u osmom mesecu trudnoće, njen muž je uspeo da je otkupljivanjem i podmićivanjem, spase iz zatočenja.

Ovo svedočenje zapisao sam 25. februara 1992. g.

B. Kiselički

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Bočar električnu struju dobio tek 1954. godine, 1968. godine izgrađen je vodovod u naselju, a 1975. godine asfaltiran je put do prvog naselja u opštini — Novog Miloševa.

O gradu