Svedočenje Budai Lasla

penzionisanog stolarskog majstora iz Novog Bečeja

Budai Laslo je, zajedno sa autorom materijala o novobečejskim Jevrejima, pregledao prvi spisak jevrejskih porodica i potvrdio koje su od tih porodica bile starosedelačke, a koje su privremeno tu živele. Ovo je doprinelo stvaranju prvog osnovnog spiska deportovanih lica koji je na osnovu toga priširen i dopunjen.

Prema njegovom sećanju, tok jevrejskog pogroma tekao je ovako: maja i juna meseca 1941. godine Jevreji muškarci bili su zatočeni u sinagogi. Krajem juna i ceo juni mesec nalazili su se u žitnom magazinu KLAJN i HORVAT, na glavnoj ulici, a od sredine avgusta meseca, zajedno sa ostalim Jevrejima severnog Banata, bili su zatočeni u velikom žitnom magazinu LEO WEISS-a, odakle su oterani na pristanište i utovareni u ladje za Beograd.

Pošto je bio aktivista kulturnog amaterizma u N. Bečeju, on se seća da je učešće jevrejske omladine na tom planu bilo veoma retko. U tom se pogledu izuzima Đerđ - "Đurika" Šlezinger, koji je povremeno dolazio u Mađarsku građansku kasinu. On je i učestvovao aktivno u nekim priredbama. O tome je Budai Laslo priložio jednu fotografiju i jedan plakat.

Ovo svedočenje Budai Lasla bilo je veoma korisno za rekonstrukciju datuma pogroma, kao i radi osvetljavanja učešća Jevreja u kulturnoj delatnosti u Novom Bečeju.

Svedočenje je dato 1989. i 1991. godine

Sadržaj

Da li ste znali...

da je nova zgrada Doma zdravlja predata na upotrebu 04.10.1986. godine, a iste godine 23. decembra Novi Bečej dobija i sportski centar sa halom?

O gradu