Sećanja i svedočenja Svetolika Mečkića

penzionera iz Novog Bečeja

Svetolik Mečkić, mesarski majstor, koji je u N. Bečeju pre II svetskog rata imao veoma dobro uvedenu mesarsku radnju i bio ugledni privrednik, poznavao je dobro porodicu Adama Huvena. Naime, Adam Huven se bavio otkupom sirovih koža, pa je sa njim imao slana poslovni odnos. Po njegovom sećanju Adam Huven je imao kuću u ulici kojla sada nosi ime Petra Drapšina, a otkupljivao je sirovu kožu u svim okolnim mestima. Imao je ženu čijeg se imena ne seća, a pored nje sina Oto-a i kćer Margitu, koju su svi zvali "Dunda". Sa Adamom se često susretao na zajedničkim poslovima, a sin Oto je često navraćao, čisto prijateljski u Mečkićevu radnju. Imao je običaj da s vremena na vreme, obično u nedeljne dane, kada je u mesari gužva, dođe na ispomoć u služenju mušterija. "Dundu" nije pobliže poznavao, a priseća se da je porodica Huven imala i jednu stariju kćer Klaru, koja je živela u Bačkoj.

Seća se dobro da je porodica deportovana, jer je toga dana velika kolona Jevreja, koju su iz logora terali na pristanište prolazila pored same njegove radnje. Adam Huven je uspeo da podmiti stražara, da se iskrade iz kolone,te da na čas uskoči kod njega u radnju i hitno od njega zamoli nešto novca, kako bi imao za potrebe porodice. Svetolik mu je dao nešto novaca, a ovaj se isto tako brzo ubacio u kolonu i izgubio se u njoj.

Nikada više nije video nikoga iz te porodice.

Ove podatke Svetolik Mečkić mi je saopštio, na moje traženje, meseca februara 1988. godine.

Sadržaj

Da li ste znali...

1. juna 1952. godine otkriven spomenik palim borcima i otvoren Zadružni dom u Kumanu.

O gradu