Svedočenje Milene Stošin, rođ. Cvejin

penzionera iz Novog Bečeja

Milena Stošić, penzioner iz N. Bečeja (1923.), pružila je 18. septembra 1988. godine opširne podatke o porodici Handler Lazara, trgovca iz N. Bečeja.

Ova je porodica živela u kući Bernata Naj-a, trgovca, koji je imalo veliku radnju mešovite trgovine u sopstvenoj kući, koja se nalazila na uglu današnjih ulica Jaše Tomića i ul. JNA. Porodica Handler je imala tri sestre: Franka (1913.), Klara (1915.) i Ana (1919.). Sam Bernat Naj imao je dve kćeri: Rožu 1912) i Margitu (1920.).

Sve ove devojke su pohađale školu u N. Bečeju, a oko 1935. godine porodica Handler je otselila za Mošorin, tako da su rat dočekali u Bačkoj. Klara Handler je pred rat umrla u Mošorinu, a Ana i Franka su 1944. god. uhapšene i oterane u logor. Preživele su logor i vratile se u Jugoslaviju. Franka se zadržala u Horgošu, gde se nastanila, a Ana se vratila u N. Bečej. Franka se u narvnom rastrojstvu ubila u Horgošu, a Ana se u N. Bečeju udala za Mirka Cvejina - "Daloša", opštinskog matičara. Oko 1960. godine Mirko i Ana su se ozbiljno počeli baviti fotografijom, pa su otselili u Apatin, gde su otvorili fotografsku radnju. Tu su živeli do 1980. godine, kada je Mirko umro. Ana je umrla 1988. godine u Apatinu. Njihova ćerka se udala u Beogradu, gde živi i danas.

Od sestara Naj - starija Roža, udala se za Vilmoša Nidermana iz Subotice. Preživela je rat i danas živi u Subotici. Sestra Margita udala se za Eugena Špirera iz Srbije, koji je pred rat otišao iz N. Bečeja. Margita je ostala u N. Bečeju i sa ocem i majkom je deportovana, a potom logorisana na Sajmištu, odakle joj se gubi svaki trag. Nije preživela rat.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je između 1945.-1967. godine mala lađica »Jelena« prevozila putnike između dva Bečeja, a pristanište joj je bilo desno ispod današnjeg amfiteatra?

O gradu