Svedočenje Rože - Ružice Niderman

rođ. NAJ, penzionera iz Subotice, koja je rođena u N. Bečeju 1912. godine, a tu je provela detinjstvo i mladost, dok se nije udala. Ona je dala više podataka o svojoj porodici, a neki od tih podataka bili su do sada nepoznati.

1. Njen otac, zajedno sa porodicom: majkom i sestrom, bio je zatočen u novobečejskom sabirnom logoru, odakle je, sa ostalim Jevrejima, deportovan za Beograd. Po njenom kazivanju njena se cela porodica nalazila tada kod sestre njezine majke, jer je ova bila udata u Beogradu. Tu su oni bili slobodnjaci, a kasnije (ona se ne seća datuma), njen tata je, zajedno sa svojim domaćinom, njezinim tečom, oteran na Banjicu u logor. Seća se da je od poznanika i prijatelja Jevreja iz toga vremena bila obaveštena da su jedno kraće vreme Jevreji iz logora na Banjici mogli dobijati poruke i pakete. Tako je doznala da su njen otac i njen teča spavali na jednom krevetu u logoru. Sa Banjice, njen je otac BERNAT NAJ bio oteran na streljanje na nepoznatom mestu. Nikada nije o tome ništa saznala.

2. Njezina sestra Margita, udata Špirer i mati Julija, oterane su iz Beograda na dan 12. decembra 1941. godine u lgor na Sajmištu, gde su delile sudbinu ostalih Jevrejki i jevrejske dece iz N. Bečeja. To znači da su bile u jednoj od grupa koje su gušene u specijelnim kamionima - "Dušegupkama". Nikada više o njima nije ništa saznala.

3. Margitin muž - Eugen Špirer, je ranije izbegao iz N. Bečeja u Osijek i uspeo da preživi rat.

4. Ona lično - Ružica Niderman, rođena Naj živela je u Subotici, fde je njen muž bio učitelj. Uhapšena je maja 1944. godine i ukrcana na voz za MAUTHAUSEN. Međutim, zbog ratnih operacija, vraćen je transport u selo Unterwaldsdorf (Austrija), gde je ceo transport smešten kao radna snaga na velikom poljoprivrednom imanju. Tu su radili do marta 1945. godine, kada su ih oslobodile Sovjetske trupe.

5. Njezin muž, Vilmoš (Vilhwlm) Niderman, učitelj iz Subotice rođen je u Senti 1900. godine. Bio je dobar stručnjak i aktivista SOKO-la i Crvenog krsta. Uhapšen je maja 1944. godine i oteran prvo u Bacsalmas, a posle toga u Auschwitz gde je ugušen u plinskoj komori i spaljen u krematorijumu.

6. Njena sestra od tetke KLARA HANDLER, koja je pre rata živela u N. Bečeju i tu pohađala osnovnu i građansku školu, ubila se u N. Sadu, kada su mađarske trupe ušle u grad.

Ovo svedočenje dala je Ružica Niderman kada sam je lično posetio u Subotici, dana 26. maja 1991. godine. Imala je tada 79 godina i živela kod svoga unuka.

Sadržaj

Da li ste znali...

1963-1965. godina porušena stara i izgrađena nova, sadašnja škola u Kumanu

O gradu