Spisak deportovanih porodica novobečejskih Jevreja

Rekonstrukcija po podacima i sećanju

1. Porodica Berger Alfreda, trgovca - otac Alfred, star 45 godina; mati Gabriela, stara 35 godina; kći Klara, učenica, 10 godina; sin Ladislav, rođ. 19. januara 1941. Ovo je poslednje jevrejsko dete rođeno u N. Bečeju

2. Sama - neudata Bergl Aranka, 46 godina

3. Porodica Bergl Djule, trgovca - otac Đula, star 51 godinu; mati Irena, r. Naftali, 43 god.; sin Herman, student, 20 god. streljan ranije; sin Ivan, rođ. 1926. god.; sin Oto, učenik, 1928. god.; sin Friz, učenik, rođ. 1929. g.               

4. Porodica Bergl Ignaca, trgovca perjem (umro 1926. g.) - mati Jozefina, oko 60 g.; kći Rozalija, udata Berger, 40 god.; zet Berger Aleksandar, zlatar, 38 god.

5. Porodica Bergl Jozefa, trgovca - Otac Jozef, 39 god; mati Julija, r. Brandajz, oko 30 g.; kći Natalija, 11 god.; sin Mirko, 4 god

6. Porodica Brumer Ignaca, trgovca (umro 1909.) - mati Berta, r. Rajter, 67 god; sin Marcel 48 god

7. Samac - neženja Brandajz Jozef, trgovac, 42 god

8. Porodica Blum Ignaca, trgovca perjem - muž Ignac, oko 50 god; žena Katalin, r. Herbat 45 god

9. Porodica Deneš Lajoša, trgovca - otac Lajoš, oko 60 g.; mati Eržebet, r. Lošonc, oko 55 g.

10. Porodica Deneš Lasla, knjigovođe - otac Laslo, oko 60 god; mati?; kći Margit, 35 g.; sin Đerđ, 27 god

11. Samac - neženja Deri Imre, ekonomista, DIREKTOR SENĆANSKE PARNE PILANE I MLINA

12. Porodica Ereš Pavla, sajdžije - otac Pal, 37 god.; mati Aranka, 35 god

13. Porodica Fekete Elemera, zubara - otac Elemer, 45 god.; mati Olga, r. Bril, 33 god; kći Mirjam, 11 god

14. Porodica Hauzer Dezidera, priv. činovnika - otac Dezider, rođ. 1902. - umro 1940. g.; mati udova Paulal, rođ. Auslender, oko 35 g.; sin Ernest, rođ. 1928. g. baba Hristin-Etel?

15. Samac - neženja Hauzer Lipot, priv. činovnik, 41 g.

16. Porodica Hauzer Arpada, trg. Pomoćnika otac Arpad, 33 god.; supruga Jozefina, r. Lihtner, 30 g.

17. Samac - neženja Hauzer Janoš, stol. pomoćnik, 29 g.

18. Samac - neženja Hauzer Pal, trg. pomoćnik, 27 g.

19. Porodica Hamburger Dezidera, trgovca - otac , 45 god.; mati - ime nepoznato; kći Maja, 6 godina

deda Eden, 71 godina

20. Porodica Grin dr. Mora, lekara (umro 1940. god.) - mati udova Marija, oko 65 god.;kći Pirođka, udata Vajs, 31 g.; unuka 5 god. - ime nepoznato; kći Verona, 26 godina

21. Samac - neženja Hauzer Bela, trgovac 43 god.

22. Porodica Hiršl Andora, priv. Činovnika; otac Andor, 37 god.; mati Elizabeta, r. Špicer, 30 g.; kći Mirjam, 6 godina

23. Porodica Hiršl Franje, trgovca - suprug Franja ?; supruga Eržebet? (Oboje sudski oglašeni mrtvima MU 114=56, 149=56)

24. Porodica Huven Adama, trgovca kožama - otac Adam 51 g.; mati Ana?; sin Oto, 26 god.; kći Margita - "Dunda", 24 g.

25. Porodica Kanic Abrahama, trgovca - Kanic Abraham, 65 g.; supruga Kristina, r. Pakaček 68 g.

26. Porodica Kanic dr. Dežea, advokata - dr. Dezider, 65 god; supruga Frida - deportovana u V. Bečekereku

27. Porodica Kaštiher Hajnriha, trgovca perjem - Otac Hajhrih, 47 god.; mati Frida, r. Glid?; sin Šandor, r. 16 god

28. Porodica Kaštiher Hinka, trgovca - Hinko, oko 30 god.; supruga - ime nepoznato; sin Mirko, 8 god

29. Porodica Kenig Andora, priv. činovnika - otac Andor, 50 god.; mati Roža, r. Kraus, 41 g.; kći Gizela, 18 god.; sin Henrih, 16 god.

30. Samica - neudata Lebl Adelal, modiskinja, 46 god.

31. Porodica Kraus Erne-a, priv. činovnika - Erne, 37 god.; supruga Jelena, r. Vilhajm, 34 god.

32. Porodica Lebl Andora, trgovca - Andor, 45 god.; supruga Ana, r. Naj, 41 god. sin Endre, 11 god

33. Porodica Lebl Tibora, priv. činovnika; Tibor, 34 god.; supruga Elza, r. Štajner 30 g.; kći Ester 5 g.

34. Porodica Naftali Bernata, trgovca - Bernat, 48 god.; supruga Rozalija, r. Hauzer, 47 god

35. Porodica Naftali Izidora, trgovca - Izidor, 73 god; supruga Franciska, r. Vajs, 72 g.; sin Vilmoš, 45 god

36. Samica - neudata Naftali Roza Nepoznati lični podaci. Oglašena sudski mrtvom MU br. 160=58

37. Porodica Naftali Šandora, trgovca - Šandor?; supruga Fani, rođ. Vajs? Sudski oglašeni mrtvima MU 116 i 117=56

38. Porodica Naftali Vilmoša, trgovca - Vilmoš, 40 godina; supruga Aranaka, 35 godina; kći Katica, 10 godina

39. Porodica Naj Bernata, trgovca - Bernat, 60 godina; surpuga Julija, r. Reh, 54 god.; kći Margita, udata Špirer

40. Pilišer Ferenc, trgovac, živeo u Senti - Ferenc, 42 god

41. Porodica Polak Emanuela, novobečejskog rabina - Emanuel, 61 godina; sin Salamon, 38 godina - Preživeo rat - iselio se u Izrael.; sin Bela, 35 god. - Preživeo rat kao RVZ - Živeo u Nemačkoj; sin Đula, 32 god. Ispravke je dao Dr. ZVI ASARIA iz Izraela

42. Porodica Polak Izidora, trgovca - Izidor 73 god.; supruga Rozalija, r. Hercl, 71 god.

43. Porodica udove Rihter Ilone, r. Šoljmoš - Ilona, vlasnik gvožđar. trgovine, 62 g.

44. Porodica Šafer hermine, udove Samuela, trgovca Deportovani iz Vel. Bečkereka - Hermina Šafer, 56 god.; sin Andor, 34 god.; kći Ilona, udata Jakobović, 32 g.; unuka od 13 god. - ime nepoznato

45. Šejnberger Jozef, mear - živeo sam. Umro u logoru u N. Bečeju, 8. septembera 1941. g.

46. Porodica Šiler Jozefa, trgovca - Jozef, 31 god.; supruga nepoznatog imena; kći Agata, 6 god. - pohađala zabavište 1940-41. g.

47. Porodica Šlezinger Artura, trgovca - Artur, 51. god.; supruga Lora, 50. god.; sin Đerđ. 21. g. - streljan 31.07.1941. u V. Bečkereku; sin Andraš, 17 god

48. Samica udova Šlezinger Hermina, rođ. Naj Julija - Šlezinger - Naj Julija, 86 god

49. Samac - udovac Šlezinger Izidor, 81 god

50. Porodica Šlezinger Jozefa, trgovca - Jozef, 59 god.; supruga Ela, rođ. Ergental, 53 god. sin Ištvan, 21 god. - streljan 31.07.1941. u Vel. Bečkereku; kći Ana, 19 god.; sin Edvin, 14 god.

51. Samac - udovac Šlezinger Jozef, 85 god.

52. Porodica Vajs Aleksandra, kantora - Aleksandar, 51 god.; supruga Ema, 45 god.; kći Bella, 26 god; kći Ana, 22 god; kći Šarlota, 20 god.; kći Irena, 17 god; kći Olga, 16 god.; sin Aleksandar, 14 god.

53. Porodica Vajs Arona, trgovca - Aron, 78 god.; supruga Leopoldina, r. Gajringer, 68 god.

54. Porodica Vajs Imre-a, drvarskog trgovca - Imre, 41 god.; supruga Frida, 37 god.; kći Eva, 17 god.

kći Julija, 14 god.

55. Porodica Vajs Jene-a, trgovca poljoprivred. Proizvodima - Jene, 35 god.; supruga Roža, rođ. Bril, 32 god.; kći Verona, 9 god

56. Porodica Zigler Daniela, drvar. trgovca - Daniel, 46 god.; supruga Jelisaveta, r. Engel, 36 god.; kći Verona, 13 god

57. Porodica Zigler maksa, drvar. trgovca - Maks, 71 god.; supruga Elizabeta, 61 god

58. Samac Đerđ, sin Beamter, udate Kiurski Helene, 20 god. koji je u N. Bečeju živeo poslednju godinu dana i tu ga je zatekao rat

OBJAŠNJENJE:

Rekonstrukcija spiska ovih imena vršena je na osnovu podataka iz matične knjige umrlih opštine Novi Bečej, u kojoj su izvršeni upisi u više mahova, počev od 1946. godine, pa sve do 1959. godine.

Drugi izvor podataka bila su svedočenja poznanika, komšija i ličnih prijatelja, koje sam godinama sakupljao, počev od 1985. godine, a po mogućstvu i višestruko proveravao, gdegod se to moglo.

Sasvim je sigurno da ovde nisu obuhvaćena sva imena, jer je bilo lica koja je poznavao mali broj ljudi, a u međuvremenu je umro velik broj vršnjaka i poznanika pobijenih ljudi, pa je time smanjena mogućnost da se do definitivno tačnog spiska dođe.

U ovom momentu, pak, ovo je do sada jedini spisak takve vrste koji će ipak doprineti da se podstakne kult sećanja!

Tragični bilans unesrećenih ljudi vidi se iz priloženog tabelarnog pregleda:

Doba života muški ženski svega
do 1 godine   1    0    1
od 2-7 god.   1    5    6
od 8-15 g.   5    8   13
od 16-20 g.   8    6   14
od 21-30 g.   7   10   17
od 31-50 g.  29   27   56
od 51-70 g.  13   15   28
od 71-80 g.   6    3    9
preko 80 g.   2    1    3
UKUPNO      72   75 
147      

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo osnovano 1882. godine i nalazilo se na uglu ulica Ive Lole Ribara i Petra Drapšina?

O gradu