Pregled zanimanja jevrejskih porodica u Novom Bečeju u vremenu od 1921. godine do 1941. godine

1.TRGOVCI

Mešovita trgovina

1. Berger Alfred

2. Bergl Djula

3. Bergl Jožef

4. Handler Lazar

5. Hauzer Ignac

6. Brumer Marcel

7. Deneš Lajoš

8. Hauzer Pal

9. Hauzer Lazar

10. Hauzer Emanuel-Mano

11. Hauzer Šandor

12. Hiršl Franja

13. Kaštiher Hinko

14. Lebl Janoš

15. Lebl Lajoš

16. Naftali Izidor

17. Naftali Vilmoš

18. Šlezinger Jožef

19. Polak Izidor

20. Rozemberg Izak

21. Šiler Jožef

22. Šlezinger Jožef - stariji

23. Vajnštajn Jakab

24. Vajs Aron

25. Naj Bernat

Kolonijal-delikates

Šlezinger Artur

Žestoka pića

1. Djula Beron

Trgovac-pokućar

1. Hiršl Aron

Žitarska trgovina

1. Brandajz Jožef

2. Garai Izak - "Ižo"

3. Naj Jene

4. Najzer Kalman

5. Piri Jožef

6. Šlezinger Adolf

7. Šlezinger Geza

8. Vajs Laslo

Poljoprivredni proizvodi

1. Hamburger Deže, brašnara

2. Vajs Jene, hrana i vuna

3. Huven Adam, sirove kože

4. Kaštiher Henrih, perjar

5. Blum Ignac, perjar

Drvare

1. Kraus Samuel - Šamu

2. Vajs Imre

3. Cigler Maks - Maksa

4. Cigler Daniel

Gvožđare

1. Rihter Hugo

2. Hauzer Šimon, trg. posudjejm

Trgov. tekstilom

1. Kanic Kristina

Lekovito bilje

1. Šlezinger Izidor

Stovarište piva

1. Gerber Ferdinand

Pomodna trgovina

1. Ajzemberg Karolj

2. Klajn Deže

3. Naftali Izidor

2. ZANATLIJE

1. Ereš Pal, sajdžija

2. Flajšer Lajoš, metalostrugar

3. Fodor Erne, elektro-instalater

4. Kenig Ruža, mesarska radnja

5. Kraus Helena, kozmetičar

6. Lebl Adela, modiskinja

7. Vajnberger Rudolf, krečar

8. Vajs Geza, vl. veziljske radnje

9. Šlezinger Lora, poslastičar

10. Hamburger Franja, elektro-servis

3. DRŽAVNI ČINOVNICI

1. Bihari Bela, šefpor. uprave

2. Ištvan Samuel, čin. pošte

3. Pancel Zoltan, sudski pisar

4. Jakovobič Eden, vojni mužičar

4. PRIV. ČINOVNICI

1. Hauzer Dezider

2. Hauzer Lipot

3. Hiršl Andor

4. Kenig Andor

5. Kraus Erne

6. Cigler Jožef

7. Štern Deže

8. Deneš Laslo, knjigovođa

9. Miler Erne

5.DIREKTOR PILANE

1. Deri ing. Imre

6. ADVOKATI

1. Kanic dr. Deže

2. Patai Bela

7. LEKARI

1. Goldman dr. Bela

2. Hubai dr. Imre

3. Grin dr. Mor

8. APOTEKAR

1. Hercler Bernhard

9. DENTISTI

1. Fekete Elemer

2. Hajdu Mikša

10. RABIN

1. Polak Emanuel

11. KANTORI

1. Vajs Šandor

2. Švarc Bernat

12. TRGOVAČKI I ZANATSKI POMOĆNICI

1. Gutman Franja, mašinbravar

2. Mak Ignac, lakirer

3. Hauzer Arpad, mašinbravar

4. Hauzer Janoš, trgovac

5. Lebl Tibor, trgovac

OBJAŠNJENJE

Ovi podaci su sakupljeni na osnovu evidencija iz opštinske i školske arhive. Neke od ovih porodica bile su u mestu celo vreme, a neke svega nekoliko godina, a podaci su ovde ukupni. Ovde nisu obuhvaćene one porodice u kojima nije bilo dece, niti je bilo radjanja, venčanja i umiranja.

Na osnovu ovih podataka vidljiva je sledeća struktura zanimanja:

Trgovci svih grana 62%

Činovnici ukupno 12%

Zanatlije 12%

Svi ostali 14%

Sadržaj

Da li ste znali...

da je unuk, pisca Lava Tolstoja, Vladimir, živeo i radio u Novom Bečeju tridesetih i početkom četrdesetih godina XX veka, sve do kraja II svetskog rata?

O gradu