Popis roditelja učenika osnovne škole - jevreja koji su pohađali osnovnu školu u Novom Bečeju 1888. do 1898. godine

Trgovci:

kožama: Rajzer Leopold i Rajzer Izidor

žitom: Kon Gutman i Frankl Šandor

gvožđari: Berenji Bodog i Deker Aleksandar

drvarski: Hartl Jožef

vinarski: Lorsi Adolf

manufakture: Adam Simon, Špicer Jakab, Špicer Herman, Kraus Ludvig, Blau Ignac

trgovac sitničar: Polak Izidor

pomodna roba: Ignac Rajter

mešovitom robom: Kanic Jakab, Klajn Pinkus, Rajh Salamon, Veber Babet, Veber Salamon, Hajman Emil, Blau Mor, Klajn Marija, Rozemberg Kati, Špicer Armin, Švajger Neti, Kanic Šandor, Gotlib David, Brajtner Jakab, Vajs Adolf, Šefer Emanuel, Rozemberg Jožef, Hafner Eden, Kajzer Stefanija, Šlezinger Izidor, Rozemberg Leopold, Šterbec Jožef, Kraus Jožef, Hiršl Julo, Gancl Emanuel, Viber Salamon, Švajger Adolf, Rozemberg Lipot i Mkilko Simon.

Proizvođač sapuna: Rozemberb Daniel

Proizvođač sirćeta: Viks Adolf i Ingus Lipot

Zanatlije: Gotlib Đerđ, mašinista

Miler Emanuel, Naftali Izidor i Bergl Herman, obućari

Tajhner Emil, četkar

Vajs Filip, kišobrandžija.

Gostioničari: Bridman Lajoš, Gotlib Salamon, Cigler Ferenc, Buhvald Johan

Trgovački putnici: Klajn Mor i Milko Simon

Iznajmljivači kola i prevoznici: Cigler Mor, Švarc Ignac i Gotlib Samuel

Rentijeri: David Adolf, Kalai Mor, Paskeš Ignac i Rašovski Mor

Priv. Činovnici: Kon Ferenc i Roža Geza.

Knjigovođa: Salai Vilmoš

Drž. činovnici: Altver Bernat, Špicer Geza

Učitelji: Kraus Bernat i Rozemberg Ignac

Poštanski činovnik: Pipersberg Šandor

Blagajnik želj. stanice: Lebl Ignac

Išpani - upravnici poljoprivrednih imanja: Kampler Albert, Klajn Bela, Oblat Mikša, Rozemberg Jožef.

Lekar: Štern dr. Salamon

Advokat: Mitelman Nandor

Rabini: Polak Filip

Kantori i šakteri: Singer Jakab, Kizler Jožef, Rozengarten Abraham, Piperberg Bernat i Atlas Vilmoš

Nadničar: Klajn Moric

Ovaj pregled je sačinjen na osnovu podataka o učenicima osnovnih škola Novog Bečeja i Vranjeva od 1888. godine do 1898. godine, a u tome se nalazi i jedan deo podataka iz Registra trgovačkih radnji Trgovačke komore iz Vel. Bečkerekal, obradjene u ZBORNIKU 4. - JEVREJSKOG ISTORIJSKOG MUZEJA U BEOGRADU za 1979. godinu

Sadržaj

Da li ste znali...

da je put preko brane na Tisi pušten u saobraćaj 1977. godine, a iste te godine početkom decembra skela je prestala sa radom?

O gradu