Jevreji u zanatstvu Novog Bečeja

prema registarskim knjigama zanatskih radnji, zanataskih pomoćnika i šegrta koje je vodilo Udruženje zanatlija za srez novobečejski. Odnosi se na vreme od 1927. do 1941. godine

Zanatske radnje

 1. Vajs Geza, veziljska radnja, promet čipkama, 1937-1941.
 2. Kraus Jelena, kozmetičarska radnja, 1934-1937.
 3. Lebl Adela, modiskinja - radnja registrovana 1927-1936.
 4. Šlezinger Lora, poslastičarska radnja, 1931-1938.
 5. Hamburger Franja, elektroinstalaterska radnja "TEHNIKA", 1940.
 6. Kenig Ruža, mesarska radnja, 1939-1940.

Zanatski pomoćnici

 1. Grin Vera, krojačaka pomoćnica kod Pataki Ibolje, 1934-1937.
 2. Hauzer Jene, stolarski pomoćnik radio kod Šreder Jožefa, stolara od 1939-1941. g.
 3. Kraus Magdalena, krojačka pomoćnica, radila kod Pataki Ibolje
 4. Hauzer Arpad, mašinbravar, radio kod "Senćanske parne pilane" u N. Bečeju od 1934. godine
 5. Gut Franja, mašinbravar, radio kao pomoćnik kod "Senćanske parne pilane" u N. Bečeju od 1927. godine
 6. Vajs Aleksandar, berberin, radio kod Tandi Mihalja, berberina u N. Bečeju od 1927. do 1931. godine
 7. Dajč Antal, sajdžija, radio kod Hafner Bele, sajdžije, 1923-1925.
 8. Mor Mihalj, stolar. pomoćnik, radio kod Šok Janoša, stolara 1930.
 9. Mak Ignac, lakirer, radio kod Žarka Ugrinova, lakirera, 1925.

Zanatski učenici-šegrti

 1. Huven Margita (1917.), učila krojački zanat 1933. kod Rauš Margite, krojačice
 2. Kraus Magdalena (1919.), učila kroj. zanat kod Pataki Ibolje, krojačice, 1934.
 3. Mak David (1920.), učio stolarski zanat kod Karolji Ferenca, stolara, 1935. godine

Sadržaj

Da li ste znali...

da je prva štedionica u Novom Bečeju osnovana 1869. godine pod imenom Tursko-bečejska  štedionica, a njen prvi direktor bio je ing. Kepeši Ištvan?

O gradu