Registrovane trgovačke radnje u Vranjevu

u vremenu od 1877. godine  pa do 1928. godine, a iz napred navedenog izvora ZBORNIKA 4. - 1979. g.

  1. Veber Salamon, mešovita trgovina, 1877-1891.
  2. Rajzer Leopold, krčma i trgovina kožama, 1878-1891.
  3. Rajzer Izidor, trgovina za promet sirovih koža, 1878-1891.
  4. Hartl Jozef, trgovina drvetom, 1878.
  5. Veber Babet, manufakturna trgovina, 1881-1891.
  6. Buhvald Johan, gostionica, 1889-1894.
  7. Rajh Salamon, mešovita trgovina, 1890-1902.
  8. Naj-Šlezinger Julijana, mešovita trgovina, 1909.
  9. Gerber Ferdinand, stovarište piva, 1928.

Svi ovi podaci iz oba spiska sačinjeni su na osnovu registra trgovinskih radnji Trgovačko industrijske komore u Velikom Bečkereku (koji od 1946. godine nosi naziv Zrenjanin).

Pre II svetskog rata Novi Bečej i Vranjevo su bile dve odvojene i samostalne opštine, a od 1945. godine obe su se spojile u jedno mesto sa nazivom NOVI BEČEJ.

Sadržaj

Da li ste znali...

Nastanak Bočara datira iz XIII veka. Prema nekim izvorima, osnivač i prvi vlasnik bio je Bočard, koji ga je dobio kao vojnik Čanadske županije, o čemu postoje i pisani tragovi iz 1211. godine

O gradu