Podaci o Jevrejima privrednicima u N. Bečeju

U poslednjim decenijama XIX i početkom XX veka, prema delu "Učešće Jevreja u razvoju privrede Banata" - autora Dragoljuba Čolića.

Objavljeno u ZBORNIKU 4. - 1979. g. JEVREJSKI MUZEJ BEOGRAD

1. Julo Hiršl, trgovac 1879-1902. godine

2. Bodog Berenji, gvožđarska radnja, 1876-1883.

3. David Adolf, mešovita trgovina, 1876-1891.

4. Klajn Pinkus, trg. mešovite robe, 1876-1902.

5. Brajtner Julije i sin, trgovina, 1876-1884.

6. Rozemberg Jozef, Brajtner Jozef i Berenji Bodog, kreditna banka 1877-1894.

7. Šimon Adam, manufakturna trgovina, 1878-1882.

8. Rajter Ignac, manufakturna trgovina, 1878-1882.

9. Hafner Eden, špecerajska trgovina, 1878-1891.

10. Kajzer Stefanijal, špecerajska trgovina, 1878-1891.

11. Hajman Eliza, špecerajska trgovina, 1880-1891.

12. Kraus Ludvig, manufakturna trgovina, 1879-1892.

13. Špicer Jakab, manufakturna trgovina 1881-1891.

14. Vranjevačko-Turskobečejska zajednica za štednju - Bodog, Berenji i drugovi, 1882.

15. Šimon Adam, manufakturna trgovina, 1883-1892.

16. Šlezinger Izidor, mešovita trgovina, 1884-1919.

17. Deker Aleksandar, gvoždjarska trgovina 1885-1902.

18. Blau Markus, manufakturna trgovina, 1885-1895.

19. Rajter Ignac, trgovina ručnih radova i pomodne robe, 1885-1895.

20. Blau Ignac, manufakturna trgovina, 1886-1891.

21. Rozemberg Kati, trgovina mešovite robe, 1886-1891.

22. Klajn Marija, trgovina mešovite robe, 1886-1902.

23. Viks Adolf, tvornica sirćeta, 1888-1903.

24. Brumer Ignac, trgovina mešovite robe, 1888-1898.

25. Špicer Herman, manufakturna trgovina 1889.

26. Rozemberg Leopold, trgovina mešovite robe, 1891-1902.

27. Lorsi Adolf, vinarska trgovina, 1891-1902.

28. Šterbec Jozef, trgovina mešovite robe, 1892-1893.

29. Špicer Armin, trgovina mešovite robe, 1892.

30. Rozemberg Daniel, proizvodnja sapuna, 1895-1896.

31. Švajger Neti, trgovina mešovite robe, 1899-1902.

32. Grosman Ana, gvoždjarska trgovina, 1900.

33. Vajs Aron, trgovina mešovite robe, 1900.

34. Adler Johan, trgovina mešovite robe, 1901.

35. Rajter Ignac i sin, manufakturna trgovina, 1905-1910.

36. Garai Izak - "Ižo", žitarska trgovina, 1912-1921.

37. Vajs Geza, trgovina pomodne robe, 1914.

38. Beron Djula, trgovina žestokim pićima, 1916.

39. Ornštajn Jakab, trgovina za promet slamom, 1917.

40. Kanic dr. Dezider, trgovina stokom, jajima i živinom, 1918.

41. Brumer marcel, bakalnica, 1919.

42. Šlezinger Geza, žitarska trgovina, 1919.

43. Klajn Dezider, trgovina kratkom robom i kožama, 1920.

44. Naftali Irena, trgovina mešovite robe, 1920.

45. Ornštajn Jakab, trgovina hranom i vinom, 1921.

46. Naj Bernat, trgovina mešovite robe, 1921.

47. Ajzemberg Karolj, trgovina pomodne robe, 1921.

48. Garai i Šlezinger, žitarska trgovina, 1924.

49. Naj Jene, trgovina prehrambenom robom, 1929.

50. Šlezinger Jožef, trgovina ogrevom i prehrambenom robom, 1931.

51. Garai Ižo, prehrambena trgovina, 1933.

52. Vajs Jene, komisiona trgovina poljoprivrednih proizvoda i vune, registrovana 1937.

53. Šlezinger Jožef, prehrambena trgovina, 1938.

Opšta napomena:

Iako su imena u izvornom materijalau pisana za podatke do 1919. godine mađarskim pravopisom, a posle 1919. godine srpskim pravopisom, u ovom spisku je to ujednačeno, pa je on sačinjen po pravilima fonetskog pisma što je pravilo srpskog književnog jezika.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je ukupna dužina reke Tise 966 km, a da od toga kroz našu zemlju 164 km? Izvire u Karpatima na nadmorskoj visini od 1800 metara?

O gradu