Spisak jevrejskih porodica Novog Bečeja koje su se otselile iz mesta od 1883. do 1940. godine

1. ADAM SIMON, poslovodja žit. trg. Rodj. 1855. god. umro u N. Bečeju 1909. godine, posle čega se porodica otselila iz N. Bečeja 1910. g.

2. ADAM ZOLTAN, sajdžija (1897. V. Bečkerek) Oženio se u N. Bečeju i tu živeo od 1927. g. Otselio se u Vel. Bečkerek, zbog poslova 1933. g.

3. udova ADAM JAKABA, posle smrti svoga muža otselila iz Novog Bečeja 1893. g.

4. ADLER JOHANA, vl. meš. trgovine od 1901. g. Otselila iz N. Bečeja pre 1910. g. 1908. g.

5. ALTVER BERNAT, drž. činovnik, imao djaka u školi 1891-1893, a posle toga nije u evidenciji 1894. g.

6. ARNŠTAJN JAKAB, trgovac, umro u N. B. 1931. g. porodica posle toga otselila iz N. Bečeja 1932. g.

7. ATLAS VILMOŠ, kantor, radio u N. B.  1897-1900. 1900. g.

8. BERENJI BODOG, gvoždjar. trg. Otselio u V. Bečkerek 1883. g.

9. BERKOVIČ JOŽEF, činovnik željeznice - premešten 1925. g.

10. BIHARI BELA, drž. činov. živeo u N. B. 1912-1930. kada je službeno premešten u V. Bečkerek 1930. g.

11. BLAU IGNAC, vlas. manufakturne trg. 1886-1891. 1891. g.

12. BLEJER IZIDOR, vlas. trgovine 1899-1902. 1902. g.

13. BLEJER ŠANDOR, kantor od 1908-1912. 1912. g.

14. BOKOR IMRE, knjigovodja, živeo u N. B. od 1905. godine i tu živeo do pred rat. 1914. g.

15. BOROŠ DANIEL, opšt. činovnik i vlas. sirćetane. Živeo u N. B. od 1905. do 1914. godine. 1914. g.

16. BRAJTNER ŽIGMUND, cenzar žit. trgovine. Živeo u N. B. od 1888. do 1909. godine 1909. g.

17. BRAJTNER ŽIGMUND, pri. činovnik. Radio u N. Bečeju od 1913. g. Kći Katalin (1914.) nije bila učenica osn. škole u N. B. Otselili oko 1916. g.

18. BRIDMAN ADOLF, gostioničar, imao radnju do 1905. g. 1906. g.

19. BRIDMAN LAJOŠ, imao gostionu 1895-1900. 1900. g.

20. BRUMER MOR, trgovac. Po škol. knjigama otselili 1898. g.

21. BUHVALD JOHAN, imao gostionu 1889-1894. 1895. g.

22. udova BURG ADOLFA, na osnovu škol. knjiga u N. B. živeli od 1880. do 1895. g. 1895. g.

23. DEKER ALEKSANDAR, vlas. gvoždjare 1885-1898. g. 1900. g.

24. DERI ŠANDOR, direktor "Senćanske parne pilane" živeo privremno u N. B. Otselio 1910. g.

25. DOJČ BELA, trgovac - doselio iz Hodmezevasarhelz-a. Dvoje dece se rodilo u N. B. prema škol. knjigama sin Karolj završio u N. B. I r. 1908-09. g. 1910. g.

26. DOJČ LASLO, trgovac. U N. B. mu se rodio sin 1914. g. Drugih podataka nema - nije upisan u osn. školu. 1914. g.

27. DOJČ SAMUEL, inspektor sreza za stanove. U N. B. mu se 1896. rodio sin - u školu nije upisan 1900. g.

28. DOJČ VILMOŠ, pomoć. u žitar. trgovini. Oženio se i zasnovao porodicu u N. B. 1902. Sin (1906.) nije bio upisan u osn. školu. 1910. g.

29. DUBAVIČ IZAK, mašinista na službi u parnom mlinu. Kći Ilona (1900.) nije bila djak u N. Bečeju. 1905. g.

30. EISEMBERG KAROLJ, trg. pomodne robe 1920-1925. g. 1925. g.

31. ERNSTEIN JAKAB, vlasnik trgovačke radnje. Porodica živela u N. Bečeju od 1896. godine, kada mu se rodila kći, koja je 1914-15. pohađala tečaj. 1916. g.

32. FELDMAN BERNAT, trgovac, živeo u N. B. od 1905. g. kada mu se rodio sin. Posle toga rađala su se i druga deca i školu pohadjala do 1915. g. 1915. g.

33. FILGUT JAKAB, podrumar, doselio iz Beodre 1902. U N. Bečeju mu se rodilo četvoro dece. Posle 1915. god. ne vode se u škol. knjigama. 1915. g.

34. FIŠER MARK, žitarski trgovac, živeo u N. B. pre 1896. g. kadamu se rodilo prvo dete. Od 1908. g. njihova se deca (dvoje) ne vode u škol. eviden. 1908. g.

35. FLAJŠER LAJOŠ, metalostrugar, živeo u N. B. od 1916. g. 1925. godine rodio mu se sin koji nije bio upisan u osn. školu u N. Bečeju. Otselili         1930. g.

36. FLAJŠMAN LIPOT, iznajmljivač kola, živeo u N. B. pre 1896. kada mu se rodio sin, koji nije bio upisan u osn. školu. Verovatno otselili pre 1892. g.

37. FODOR ERNE, elektroinstalater, živeo u N. B. od 1930. g. ]erka je išla u zabavište 1933-34. Drugih upisa nema. Otselili 1934. g.

38. GARAI IZAK, bankarski činovnik, živeo u N. B. od 1893. godine kada mu se rodila kći. Podataka o porodici ima do 1933. godine. Otselili 1934. g.

39. FRENKL LAZAR, kantor, živeo u N. B. pre 1910. kada mu se rodio sin, koji nije bio upisan u osn. šk. 1914. g.

40. FRENKL ŠANDOR, žitar. trgovac, živeo u Vranjevu od 1881. kada mu se rodilo prvo dete. Umro u N. B. 1916. godine, posle čega je porodica otselila    1916. g.

41. FRID MOR, kantor, živeo i radio u N. B. pre 1902. kada mu se rodila prva kći u N. B, isto tako se i druga tu rodila 1904. g, ali nijedna nije upisana u osnovnu školu u N. B. Otselili su iz N. Bečeja pre 1909. g.

42. FUKS LAZAR, zlatar, živeo i radio u N. B. pre 1904. kada mu se rodio sin koji nije upisan u osn. školu. 1910. g.

43. GANCL MANO, trgovac. U N. B. mu se rodilo prvo dete 1884. koje je završilo V raz. o. š. 1899. g. Drugo dete (1890.) završilo II r. 1899. Drugih upisa nema. 1900.

44. GANCL MARK, inspektor sreza za mere, živeo u N. B. od 1896. kada mu se rodila kći koja nije upisana u O. Š.l 1900. g.

45. GERBER FERDINAND, vl. stovarišta piva, boravio privremeno u N. B. 1928. do 1932. g. 1932. g.

46. GERE DAVID, gostioničar, živeo u N. lB. od 1907. g. kada mu je kći upisana u V r. o. š, a I r. gradj. škole završila 1909. - Drugih upisa nema. 1910. g.

47. GOTLIB DJERDJ, mašinista "Senćanske parne pilane". Živeo u N. B. 1881. do 1895. godine. 1895. g.

48. GROSMAN ANA, vlasnik gvoždjar. trg. od 1900-1905. 1905. g.

49. HAS JAKAB, sudski činovnik radio u N. B. 1895-1900. 1900. g.

50. HAFNER EDEN, vl. mešov. trgovine od 1878-1891. 1892. g.

51. HAJDU MIKŠA, dentist. Živeo i radio u N. B. 1920-1928. 1928. g.

52. HANDLER LAZAR, trgovac. Živeo u N. B. 1910-1935. g. 1935. g.

53. HARTL JOŽEF, drvar. trgovac 1878-1890. g.     1891. g.

54. HAUZER LAZAR, trgovac, živeo u N. B. 1909-1918. 1918. g.

55. HEFTER ADOLF, moler, živeo u N. B. 1900-1910. 1910. g.

56. HAJMAN ELIZA, vl. meš. trgov. 1880-1891. 1892. g.

57. HERCLER mr. BERNHARD, apotekar - u N. B. od 1920-1930. 1930. g.

58. HIRŠL ARON, trg. sitničar. U N. B. od 1917-1924. 1924. g.

59. HIRŠL JULO, mešov. trg. 1876-1902. 1903. g.

60. HUBAI dr. IMRE, lekar. Živeo u N. B. 1920-1937. 1937. g.

61. INUS LIPOT, vlas. sirćetane 1888-1897. g. 1900. g.

62. IŠTVAN SAMUEL,  pošt. činovnik od 1900-1906. 1906. g.

63. JAKOBOVIĆ EDEN, voj. muzičar. Živeo u N. B. 1927-1930. 1930. g.

64. JANEŠ JOŽEF, mesar, živeo u N. B. 1925-1932. 1933. g.

65. KALAI MOR, rentijer. Živeo u N. B. pre 1890-1897. 1897. g.

66. KAMPLER ALBERT, išpan, nadzornik radova na poljopriv. imanju od 1890-1900. 1900. g.

67. KANIC JAKAB, trgovac - imao radnju 1888-1895. 1895. g.

68. KANIC ŠAMU, imao trgovinu 1910-1915. 1915. g.

69. KAJZER STEFANIJA, vl. trgovine 1878-1891. 1892. g.

70. KIZLER JOŽEF, kantor u N. B. 1888-1890. g. 1890. g.

71. KIŠ JOŽEF, išpan-nadzornik radova 1921-1928. 1928. g.

72. KLAJN BELA, išpan-nadzornik radova 1885-1895. 1895. g.

73. KLAJN DEŽE, vlas. trgovine kratke robe 1920-1925. 1925. g.

74. KLAJN MARIJA, vlas. mešov. trg. 1886-1902. 1902. g.

75. KLAJN MOR, trg. putnik, živeo u N. B. 1882-1910. 1910. g.

76. KLAJN MOR, nadničar, živeo u N. B. 1885-1895. 1895. g.

77. KLEIN PINKUS, vlas. mešov. trg. 1876-1902.   1902. g.

78. KLAJN ZOLTAN, vlas. drvare 1903-1911. 1912. g.

79. KON FERENC, činovnik, živeo u N. B. 1888-1890. 1890. g.

80. KON IGNAC, činovnik, "Senćanske parne pilane" 1897-1900. 1900. g.

81. KON MIKŠA, vlas. trg. meš. robe 1907-1908. 1908. g.

82. KORDOŠ LJUDEVIT, priv. činovnik 1928-1936. 1936. g.

83. KENIG ADOLF, trgovac 1902-1918. 1918. g.

84. KRAUS ADOLF, trgovac, živeo u N. B. 1907-1908. 1908. g.

85. KRAUS MOR, kantor u N. B. 1905-1910. 1910. g.

86. LAGER ARTUR, željeznički činov. u N. B. 1910-1914. 1914. g.

87. LANGSDORFER ARMIN, žitarski trg. 1904-1910. 1910. g.

88. LASLO ŠAMU, činovnik pošte 1907-1917. 1917. g.

89. LEBL IGNAC, željez. činovnik 1889-1891. 1891. g.

90. LEBL JANOŠ, vlas. trgovine 1905-1910. 1910. g.

91. LEBL LAJOŠ, trgovac 1909-1914. 1914. g.

92. LEBL MIKŠA, cenzar, umro 1904. Porodica živela privremeno u Beodri 1899-1904. a posle se vratila u N. Bečej. 1899.

93. LEVI DAVID, trgovac u N. B. 1900-1908. 1908. g.

94. LEVI IGNAC, trgovac u N. B. 1905-1914. 1914. g.

95. LIBER LAJOŠ, kantor i šakter u N. B. 1914-1918. 1918. g.

96. LORSI ADOLF, vinarski trgovac 1891-1902. 1901. g.

97. LUSTIG MIKŠA, žitarski trgovac, živeo kratko u N. B. 1899. g.

98. MANDL SALAMON, pekač, radio u N. B. 1897-1900. 1900. g.

99. MILER ERNE, činov. drvare 1908-1918. 1918. g.

100. MILKO SALAMON, cenzar, živeo u N. B. vrlo kratko 1889-1890. 1890. g.

101. MILO SIMON, trgovac iz Sente živeo u N. B. 1889-1891. 1891. g.

102. MITELMAN NANDOR, advokat u N. B. 1893-1900. 1900. g.

103. NAJ, rodj. ŠLEZINGER JULIANA, vlas. trg. od 1909. 1900. g.

104. NOJBAUER DEžE, trgovac u N. B. 1920-1932. 1932. g.

105. NOJZER KALMAN, žitar. trgovac 1926-1936. 1936. g.

106. NOJHAUS MANO, šakter i kantor radio 1915-1916. 1915. g.

107. NOJMAN ŽIGMUND, trgovac u N. B. 1915-1918. 1918. g.

108. NOJHAUS REžE, opšt. podbeležnik 1916-1918. 1918. g.

109. OLER KAROLJ, veterinar u N. B. 1901-1911. 1911. g.

110. ORNŠTAJN JAKAB, žitarski trgovac 1896-1912. 1912. g.

111. PANCEL ZOLTAN, sudski pisar u N. B. 1914-1914. 1914. g.

112. PIPERSBERG BERNAT, kantor u N. B. 1897-1898. 1898. g.

113. PIPERSBERG ŠANDOR, poštanski činovnik 1896-1897. 1897. g.

114. PIRI JOŽEF, žitarski trgovac 1921-1922. 1922. g.

115. PATAI dr. BELA, lekar u N. B. do 1930. g. 1930. g.

116. POLGAR GABOR, direktor "Senćanske parne pilane" u Novom Bečeju od 1880. do 1890. g.   1890. g.

117. RAŠA GEZA, žitar. trgovac u N. B. od 1906-1914. 1914. g.

118. RAJH LAJOŠ, mašinista "Senćanske parne pilane" 1910-1915. 1915. g.

119. RAJZER IZIDOR, trgovac kožama 1878-1891. 1891. g.

120. RAJZER LEOPOLD, gostioničar u N. B. 1878-1891. 1891. g.

121. ROZEMBERG ADOLF, kantor u N. B. 1901-1905. 1905. g.

122. ROZEMBERG DANIEL, sapundžija u N. B. od 1895-1900. 1900. g.

123. ROZEMBERG IZAK, trgovac u N. B. od 1920. do 1930. 1930. g.

124. ROZEMBERG JOŽEF, išpan-nadzor. radova 1888-1900. 1900. g.

125. ROZEMBERG KATI, vlas. mešov. trg. 1886. do 1891. 1891. g.

126. ROZEMBERG LEOPOLD, vlas. mešovite trgovine 1901-1902. 1902. g.

127. ROZEMBERG LIPOT, vlasnik trgovine 1879-1900. 1900. g.

128. ROZENGARTEN ABRAHAM, kantor u N. B. 1891-1895. 1895. g.

129. ROZENŠTRAJH ADOLF, trgovac u vremenu 1926-1929. 1930. G.

130. ŠAFER SAMUEL, trgovac - poginuo 1916. - porodica se posle udaje kćerke preselila u Vel. Bečkerek 1932. g.

131. ROŽA GEZA, privatni činovnik, živeo u N. B. 1900-1910. g. 1910. g.

132. SALAI VILMOŠ, knjigovodja, živeo u N. B. 1880-1900. 1900. g.

133. SAMEK GUSTAV, advokat u N. B. od 1892-1930. 1930. g.

134. SEMZE MIKLOŠ, trgovac u N. B. od 1902-1914. 1914. g.

135. SINGER JAKAB, šakter i kantor u N. B. 1893-1895. 1895. g.

136. ŠEFER MANO, trgovac, živeo u N. B. oko 1896. g. 1897. g.

137. ŠIFER MANO, išpan-nadzornik radova 1892-1900. 1900. g.

138. ŠVARC BERNAT, kantor i šakter u N. B. 1921-1927.   1927. g.

139. ŠVAJGER ALBERT, trgovac u N. B. od 1895-1905. 1905. g.

140. ŠIMON JAKAB, činovnik žit. trgov. 1920-1924. 1924. g.

141. ŠPICER ARMIN, vlas. meš. trgovine 1888-1892. 1892. g.

142. ŠPICER GEZA, drž. činovnik u N. B. 1908-1909. 1909. g.

143. ŠPICER HERMAN, vlas. meš. trg. 1889-1894. 1894. g.

144. ŠTERBEC JOŽEF, vlas. mešov. trg. 1888-1892. 1892. g.

145. ŠTERN DEŽE, žitarski trgovac od 1921-1935. 1935. g.

146. TAJHNER EMIL, četkar živeo u N. B. 1890-1900. 1900. g.

147. TIGER MIHALJ, zlatar, živeo u N. B. 1898-1910. 1910. g.

148. VEBER BABET, vlasnik mešovite trgovine 1881-1891. 1891. g.

149. VEJL REŽE, nadmlinar "Senćanske parne pilane i mlina" u N. B. u sezoni 1916-1917.   1917. g.

150. VEJL EMANUEL, direktor "Senćanske parne pilane i mlina" u N. B. 1890-1895. 1895. g.

151. VAJNŠTAJN JAKAB, trgovac u N. B. pre 1940. godine kada je otac porodice umro, a porodica se otselila 1940. g. 1940. g

152. VAJS ADOLF, šef parobrodske stanice u N. B. od 1910. do 1918. godine, kada su otselili. 1918. g.

153. VAJS GEZA, zemljoposednik i vlasnik veziljske radnje u N. B. do 1935. g, kada se otselio. 1935. g.

154. VAJS IŠTVAN, trgovac u N. B. do 1934. g. kada se otselio. 1934. g.

155. VAJS LASLO (promenuo ime na "VASI]"), žitar. trgovac do 1934. g. kada se otselio. 1934. g.

156. VAJS LIPOT, trgovac-pokućar do 1905. g. kada se otselio iz mesta. 1905. g.

157. VELDER EDEN, trgovac u N. B. 1893-1894.     1894. g.

158. ZIGLER JOŽEF, priv. činovnik do 1934. g. kada se otselio iz N. Bečeja. 1934. g.

159. ZINDENŠTAJN MOR, bankarski činovnik u N. B. od 1900. do 1906. godine, kada se otselio. 1906. g.

Opšta napomena:

Podaci o godinama iseljenja nisu mogle biti u svakom slučaju precizno određene. Zato smo najviše koristili podatke iz školskih matičnih knjiga, gde se moglo pratiti kretanje učenika kroz razrede odnosno prestanak pohađanja škole.

Drugi zvanični podatak jesu upisi u registre Trgovinske komore u Zrenjaninu, gde su označeni zvanični rokovi važenje registracije, posle čega su obično trgovci menjali i mesto za svoj posao.

Sadržaj

Da li ste znali...

da su osnivači košarkaške sekcije 1947. godine bili srednjoškolci zrenjaninske trgovačke akademije i mađarske gimnazije, Živa Galetin, Kosta Živković, Duško Vujackov, Bela Farkaš i Kalman Janković?

O gradu