Omladinke bez premca

Kada su 1989. godine omladinke Jedinstva u sastavu Lidija Hajdu, Franciška Budai, Melinda Ivan i Izabela Šejmeši osvojile treće mesto u SFR Jugoslaviji, niko nije mogao predvideti da je počela era dominacije Novobečejki, a koja će trajati u narednih dvadeset godina.

Šampionke SFRJ 1990. - Biljana Kokić, Ljiljana Kokić, Lidija Kirti, Marta Magda i Đenđi Kiš

Na poslednjem prvenstvu SFRJ 1990. godine u Kuli, Novobečejke su zasijale punim sjajem. Ekipa u sastavu Đenđi Kiš, Marta Magda, Biljana Kokić, Izabela Šejmeši i Ljiljana Kokić osvojilezlatnu medalju.

Posle dvogodišnje pauze, zbog rata u Hrvatskoj, a posle raspada SFRJ, omladinke Jedinstva (Đenđi Kiš, Izabela Šejmeši, Biljana Kokić, Marta Magda) poput seniorki, osvojile su 1993. godine prvo mesto u novoformiranoj SR Jugoslaviji.

Osvajanjem ove titule nastavila se dominacija novobečejskih omladinki.

Godinama je za Moniku Kiš, Julijanu Bata, Ivanu Eremić, Ildiko Kormanjoš, Mirjanu Dudevljev, Tijanu Svilengaćin, Andreu Vaš, Liviu Santo, Adrianu Mesaroš i Mirjanu Palfi bilo rezervisano samo prvo mesto.

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.

O gradu