Streljaštvo u Novom Bečeju

Aktivnost lovaca u lovačkom društvu Novi Bečej je bila na svim poljima razvoja lovstva, ali se nije tu i završavala, jer su lovci ovog društva veliku pažnju poklanjali i održavanju pucačkih veština kroz gađanje glinenih golubova u toku cele godine. Pojedinci, koji su se isticali u ovoj veštini išli su na takmičenja, van Novog Bečeja, (regionalno, gradska, pokrajinska republička, savezna i dr.), i postizali zapažene rezultate, pre Drugog svetskog rata, a posebno krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina prošloga veka.

Iz ove njihove aktivnosti, pokrenuta je ideja, tokom 1975. godine da se u okviru lovačkog društva Novi Bečej osnuje streljačka družina, koja bi se na stručniji, i mnogo organizovaniji način bavila ovim vidom sporta. Uz podršku rukovodećih Ijudi iz lovačkog društva, napravljen je Statut, koji je na osnivačkoj Skupštini „Streljačkog kuba Milorad Popov” iz Novog Bečeja usvojen 5. marta 1976. godine. Skupština je za sekretara streljačkog kluba „Milorad Popov” izabrala Cvejin Milivoja, a za predsednika Nešić Aleksandra, istaknute lovce i lovne radnike lovačkog društva Novi Bečej u predhodnom periodu.

Streljaštvo u Novom Bečeju

Statut je registrovan kod Međuopštinskog sekretarijata za unutrašnje poslove Opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište i Sečanj, iz Zrenjanina, sa brojem registra: 212-24/76-03.

Streljačkog kuba „Milorad Popov” iz Novog Bečeja je 26.02. 1986. godine izvršio izmene i dopune Statuta, i nakon toga statut prosledio Međuopštinskom sekretarijatu za unutrašnje poslove Opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište i Sečanj, iz Zrenjanina na razmatranje i usvajanje. Nadležni organ - Međuopštinski sekretarijat za unutrašnje poslove Opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište i Sečanj, iz Zrenjanina - Odsek za opšteupravne poslove pod brojem 1-212-146/86, dana 7.04.1986. godine. Sekretar B. Banjac, i predsednik Pešić Dragan. Danom usvajanja Statuta (izmene i dopune), naziv družine je Streljačko društvo „Milorad Popov” Novi Bečej.

Izvor za kompletan deo o lovnom streljaštvu sakuljen je iz Arhiva Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej.

Osvojene diplome i druga priznanja Streljačkog kuba - društva „Milorad Popov” iz Novog Bečeja po godinama

U ovom poglavlju daju se kratke vesti o radu Streljačkog kluba - društva „Milorad Popov” Novi Bečej po godinama, do kojih se došlo na osnovu dostupne dokumentacije sačuvane u arhivi Kluba, iz lovačke štampe, kao i druge dokumentacije koja je relevantna da se rad pucača na glinene golubove otrgne od zaborava. Iz materijala se može videti da su rezultati pucača na glinene golubove bili zavidni, i sadašnji naslednici, kao i budući simpatizeri ovog sporta imaju na koga da se ugledaju i nastave njihovu tradiciju.

1952. godine

Takmičenje u gađanju glinenih golubova za prvenstvo Vojvodine za 1952. godinu. Na takmičenju je bilo 16 ekipa, a učestvovalo je 10, i to: po dve ekipe imali su Subotica, Sombor, Novi Sad i Novi Bečej, a po jednu ekipu imali su Stari Bečej i Čenej. Druga ekipa Novog Bečeja bila je osma, a prva ekipa deveta (prvi su bili strelci Subotice, drugi strelci Sombora, a trći su bili Novosađani), (Monografija LSV, 1992., str. 467).

1953. godine

Tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova održano je na Paliću 6. i 7. juna 1953. godine. Na ovom takmičenju učestvovala je i ekipa Novog Bečeja, koja je zauzela sedmo mesto na republičkom takmičenju pobedila je ekipa Beograda, druga je bila ekipa Subotice, a treća je ekipa Subotica II. Ekipa Novog Bečeja bila je u sastavu: Felbab, Vrebalov, Garočev i Gurzolov, (Monografija LSV, 1992., str. 470,471).

1957. godine

Nedavno je društvo na jednoj svojoj konferenciji rešilo da podigne modemo strelište u blizini mesta. Za strelište je već obezbeđeno 500.000 dinara. Gradnja će otpočeti već u martu, čim vreme dozvoli. Zemljane radove će članovi dmštva izvesti dobrovoljnim radom, te će se tu dosta uštedeti.

Kako piše u lovačkom časopisu „Lovac” organu lovačkog saveza Narodne Republike Srbije za 1957/58. godinu, ,,u prošloj (misli se na 1957. godinu) izgrađeno je moderno strelište za glinene golubove sa tri automatska električna bacanja. Strelište je načinjeno kod šumice, a većinu zemljanih radova uradili su članovi dobrovoljno. Za izgradnju strelišta utrošeno je preko 300.000 dinara. Ono će koristiti omladini, pionirima i predvojničkoj obuci”, (Izvor: „Lovac”, br.6, februara - mart 1957/58. godine, str. 211).

1959. godine

U organizaciji Streljačkog društva Novi Bečej, dana 26. aprila 1959. godine održano je takmičenje u gađanju glinenih golubova. Učestvovale su ekipe Sente, Novog Bečeja, Kumana i Sombora, kao i pojedinci iz Beograda, Novog Sada i Bečeja. Ekipa Novog Bečeja zauzela je četvrto mesto, (Monografija LSV, 1992., str. 477).

1962. godina

U Subotici, na Paliću, održano je prvenstvo Srbije u gađanju glinenih golubova 24. juna 1962. godine. Učestvovalo je devet ekipa: Beograd, Subotica, Novi Sad, Kragujevac, Bečej, Sombor, Senta, Stara Pazova i Novi Bečej. Ekipa Novog Bečeja zauzela je sedmo mesto, Prva je bila ekipa Subotice, druga Beograda, a treća Novog Sada. U pojedinačnom takmičenju isti broj pogodaka imali su Đorđe Jezdić (pucao za Novi Sad), Buda Marković (Beograd), i Rada Krompić (Novi Bečej), imali su po 49 golubova, a nakon raspucavanja prvi je bio Đorđe Jezdić, drugi Rada Krompić (Novi Bečej), i treći Buda Marković, (Monografija LSV, 1992., str. 479, 480).

1966. godina

Opštinski lovački savez Novi Bečej (broj dokumenta 78/66, od 3. avgusta 1966. godine), je ovim dopisom obavestio Streljački savez Vojvodine u Novom Sadu, a u vezi njihovog dopisa od 9. jula 1966. godine, da prijavljuju svoje dve ekipe i dvojicu pojedinaca za takmičenje u gađanju glinenih golubova za pokrajinsko prvenstvo koje će se održati na Paliću 14. avgusta 1966. godine. Kako se navodi u dopisu da svi navedeni takmičari su imali preko 60% pogodaka na održanim takmičenjima.

I Ekipa: 1. Kiševski Dragan, 2. Tandi Šandor, 3. Popov Prokopije, 4. Felbab Branko

II Ekipa: 1. Vrebalov Dušan, 2. Cvejin Milivoj, 3. Lukić Vladimir, 4.                Nešić Aleksandar

Za pojedinačno takmičenje prijavljuju: 1. Blažin Obrad, 2. Nestorov Nikola

Dopis je potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

1968. godina

U lovnom streljaštvu 1968. godina se do tada smatrala jednom od najuspešnijih godina pošto je ekipa Novog Bečeja plasirala se na 11 mesto u Srbiji, a dve ekipe su izborile pravo da učestvuju na Savezno takmičenje, jer je i druga ekipa Novog Bečeja zauzela šesto mesto u Srbiji. Međutim, zbog nedostatka materijalnih sredstava OLS Novi Bečej nije mogo da na tom takmičenju pošalje dve ekipe, (Izvor: U Izveštaju o radu OLS Novi Bečej za lovnu 1968/69).

1972. godina

Na prvenstvu Jugoslavije u gađanju glinenih golubova koje je održano u Novom sadu 29. i 30 jula 1972. godine učestvovalo je 12 ekipa, među kojima i ekipa Novog Bečeja koja je zauzela 11-to mesto, (Monografija LSV, 1992., str. 485).

1975. godina

1. Opštinski savez za fizičku kulturu Bečej dodelio je Diplomu OLS „Novi Bečej” Novi Bečej, za osvojeno I mesto u ekipnom takmičenju u gađanju glinenih golubova. U Bečeju, 8. jun 1975. godine.

2. Opštinski savez za fizičku kulturu Bečej dodelio je Diplomu OLS „Novi Bečej” Novi Bečej, za osvojeno IV mesto u ekipnom takmičenju u gađanju glinenih golubova. U Bečeju, 20. jul 1975. godine.

3. Diplomu Streljačkom društvu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno IV mesto na međugradskom takmičenju 50 golubova trap u organizaciji SD „Kamenko Gagrčin” Sombor, od 24. avgusta 1975. godine.

1976. godina

1. Streljački savez Opštine Sombor dodelio je Diplomu SK „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno III mesto ekipno na međugradskom takmičenju, 50 golubova „Trap”. U Somboru, 2. maj 1976. godine.

2. Diplomu Streljačkom klubu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno 1 mesto na opštinskom takmičenju u gađanju glinenih golubova. U Novom Bečeju 9. maja 1976. godine, u potpisu predsednik, Nešić Aleksandar.

3. Opštinski savez za fizičku kulturu Bečej dodelio je Diplomu SK „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno III mesto u ekipnom takmičenju u gađanju glinenih golubova. U Bečeju, 23. maj 1976. godine.

4. Streljački savez Vojvodine dodelio je Diplomu SD „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno IV mesto na prvenstvu Vojvodine u disciplini „Trap” glineni golubovi, u kategoriji seniori. U Novom Sadu, 5. juna 1976. godine.

1977. godina

1. Diplomu Streljačkom klubu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno III mesto na međugradskom takmičenju u gađanju glinenih golubova. U Novom Bečeju 24. april 1977. godine, u potpisu predsednik, Nešić Aleksandar.

2. Lovačko društvo „Jedinstvo” Elemir dodelilo je Diplomu ekipi iz Novog Bečeja za osvojeno 1 mesto u gađanju glinenih golubova održanog 27. avgusta 1977. godine u Elemiru.

1978. godina

1. Diplomu Streljačkom klubu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno III mesto na međugradskoj utakmici u gađanju glinenih golubova. U Novom Bečeju 30. april 1978. godine.

2. SIZ za fizičku kulturu opštine i opštinski savez organizacija za fizičku kulturu Bečej dodelili su Diplomu Streljačkom klubu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno III mesto - ekipno na međugradskom takmičenju u gađanju glinenih golubova. U Bačom Petrovom selu 28. maja 1978. godine.

3. Streljački savez Vojvodine dodelio je Diplomu SD „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno IV mesto na prvenstvu Vojvodine u disciplini „Trap” glineni golubovi, u kategoriji seniori. Novi Sad, 4. juna 1978. godine.

4. Streljački savez Opštine Banja Luka dodelilo je Diplomu SD „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno VI mesto u gađanju glinenih golubova - disciplina „Trap”, sa postignutim rezultatom 450 pogodaka. Šampionatu Jugoslavije, u Banja Luci, 15, 17, i 18. jula 1978. godine. Prva je bila „Vojvodina” iz Novog Sada, a druga ekipa „Olimpije” iz Ljubljane, (Monografija LSV, 1992., str. 487).

5. Diplomu Streljačkom društvu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno II mesto na međugradskoj utakmici u gađanju glinenih golubova. U Novom Bečeju 17. septembar 1978. godine.

1979. godina

1. Streljački klub „Milorad Popov” Novi Bečej je 23. juna 1979. godine uputio dopis br. 3/79, Streljačkom savazu Vojvodine u kojem im šalju spisak strelaca za Pokrajinsko - Republičko takmičenje za gađanje glinenih golubova u disciplini „Trap”. Ekipu Novog Bečeja sačinjavaju: 1. Cvejin Milivoj, 2. Dvorski Karolj, 3. Nešić Aleksandar, 4. Kiževski Dragan, 5. Maljugić Ivan, 6. Prekajski Stevan, 7. Stančić Duško, 8. Dvorski Vilmoš. Dopis je potpisao, sekretar streljačkog kluba, Prekajski Stevan.

1980. godina

1. Streljačko društvo „Milorad Popov” Novi Bečej dodelilo je Diplomu Streljačkom društvu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno II mesto - ekipno na međugradskom takmičenju disciplina „Trap”. U Novom Bečeju 29. juna 1980. godine.

2. Streljački savez Vojvodine dodelio je Diplomu SD „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno III mesto na prvenstvu Vojvodine u gađanju glinenih golubova, u kategoriji seniori - ekipno. U Bečeju, 20. jula 1980. godine.

3. Streljački savez opštine Bečej - SD „Simin Slavko” dodelilo je Diplomu sa plaketom SD „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno III mesto na takmičenju za prvenstvo Vojvodine u disciplini gađanje glinenih golubova u kategoriji seniori - ekipno. U Bečeju, 20. jula 1980. godine.

1981. godina

1. Streljački savez Opštine Bečej dodelio je Diplomu sa plaketom SK „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno II mesto na takmičenju „Vojvođansko prvenstvo”, u disciplini glineni golubovi „Trap”, kategorija seniori, ekipno. U Bečeju, 12. jula 1981. godina.

1983. godina

1. Diplomu Streljačkom klubu „Milorad Popov” iz Novog Bečeja za osvojeno II mesto - ekipno. U Novom Bečeju, 12. juna 1983. godine.

2. U organizaciji Streljačkog saveza „Vojvodine” održano je 15., 16. i 17. jula 1983. godine, održano je XXXIII prvenstvo Vojvodine (na strelištu Novog Sada i Čeneja), na kojem je učestvovalo 14 ekipa iz Vojvodine i 36 pojedinaca. Ekipa SD „Milorad Popov” iz Novog Bečeja zauzela je drugo mesto, iza ekipe SK „Vojvodina” iz Novog Sada, a teća je bila ekipa SD ,,K. Gagrčin” iz Sombora. Na ovom takmičenju zablistao je i Karolj Dvorski iz ekipe SD „Milorad Popov” iz Novog Bečeja u pojedinačnoj konkurenciji, koji je zauzeo III mesto u Vojvodini, (Monografija LSV, 1992., str. 488, 489).

1984. godina

1. Predsedništvo Streljačkog kluba „Milorad Popov” Novi Bečej su sačinjavali sledeći lovci lovačkog društva: 1. Dragić Toma; 2. Radin Stevan; 3. Kiževski Dragan; 4. Nešić Dragan; 5. Knežev Jovan; 6. Cvejin Milivoj; 7. Dvorski Karolj; 8. Blažić Mile; 9. Mihajlov Sava; 10. Galetin Aca. Disciplinski sud: 1. Malešev Živko; 2. Blažić Rada; 3. Kiževski Željko. Nadzomi odbor: 1. Habinjak Pišta; 2. Pataki Peter; 3. Pejin Goran.

1985. godina

1. Lovačko društvo „Fazan” Inđija dodelilo je Diplomu SK „Milorad Popov” u takmičenju na glinene golubove za osvojeno III mesto. U Inđiji, 4. jula 1985. godine.

1991. godina

1. Streljački savez Vojvodine dodelio je Diplomu Streljačkom dmštvu „Milorad Popov” Novi Bečej, za osvojeno II mesto na prvenstvu Vojvodine u gađanju glinenih golubova, u kategoriji seniori. U Staroj Pazovi, 21 - 23. jun 1991. godine.

2001. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2001. godini i postiglo sledeće rezultate: u Novom Bečeju III mesto.

2002. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2002. godini i postiglo sledeće rezultate: na takmičenju u Bajši bili su II (drugi); u Debeljači II (drugi); u Novom Bečeju II (drugi); u Novom Bečeju I (prvi) i u Opovu II (drugi).

2003. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2003. godini i postiglo sledeće rezultate: u Oromi bili I; u Čantaviru bili III i u OPS Petrovcu I.

2004. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2004. godini i postiglo sledeće rezultate: u Elemiru II; u Opovu III; u Senti III; u Novom Bečeju II; u Zrenjaninu II i u Beloj Crkvi II.

2005. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2005. godini i postiglo sledeće rezultate: u Banatskim livadama III; u Zrenjaninu I; u Novom Miloševu II; u Pančevu III; u Zrenjaninu II; u Novom Bečeju III; u Novom Bečeju II, u Elemiru II; u Opovu I; u Kovinu I; u Novo Miloševo I; u Novo Miloševo III; u Banatskim livadama II; u Novom Miloševu II.

2006. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2006. godini i postiglo sledeće rezultate: u Opovu I; na prvenstvu Vojvodine II; u Elemiru I; u Novom Bečeju II; u Novom Bečeju II; u Senti II; u Žitištu III; u Žitištu II; u Novom Bečeju I; u Kovačici I; u Novom Miloševu III; u Zrenjaninu I; u Novom Miloševu II; u Pančevu III i u Elemiru II.

2007. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2007. godini i postiglo sledeće rezultate: u Novom Bečeju II; u Banatskom Velikom Selu II; u Novom Miloševu III; u Elemiru I; u Novom Bečeju I; u banatskom Dvoru II; u Pančevu II; u Novom Bečeju II i u Elemiru III.

2008. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2008. godini i postiglo sledeće rezultate: u Novom Bečeju III, i u Banatskom Velikom Selu II.

2009. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2009. godini i postiglo sledeće rezultate: u Banatskom Velikom Selu III; u Kalištu I za Kup; u Novom Bečeju II za Kup; u Zrenjaninu III; u Opovu III; u Elemiru I; u Zrenjaninu II; u Banatskim livadama II; u Hajdučici I; u Novom Miloševu I; u Novom Miloševu I i u Banatskom Dvoru III.

2. Pojedinačno postignuti rezultati: Popov Svetozar: Novi Bečej, 31.05.2009. godine, III mesto; Zrenjanin, 14.06.2009., II mesto; Hajdučica 28.06.2009., I mesto; Elemir, 18.07.2009., II mesto; Zrenjanin, 9.08.2009., III mesto; Kovačica, 23.08.2009., I mesto; Novi Bečej, 6.09.2009., I mesto; Banatski Dvor, 20.09.2009., III mesto.

3. Popov Saša: Novo Miloševo, 21.06.2009., III mesto.

2010. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2010. godini i postiglo sledeće rezultate: u Novom Miloševu II; u Banatskom Velikom Selu I; u Novom Bečeju III; u Elemiru II; u Novom Bečeju II; u Novom Bečeju „skit” II i u Novom Bečeju II.

2. Pojedinačno postignuti rezultati: Popov Svetozar: Banatski Dvor, 27.04.2010., III mesto; Novo Miloševo, 2.05.2010., II mesto; Novi Bečej, 16.05.2010., I mesto; Sakule, 23.05.2010., I mesto; Hajdučica, 6.06.2010., III mesto; Elemir, 20.06.2010., III mesto; Novi Bečej, 4.07.2010., III; Zrenjanin, 1.08.2010., I mesto i Novi Bečej, 5.09.2010., I mesto.

3. Popov Saša: Kovačica, 30.05.2010., I mesto i Elemir, 28.08.2010., I mesto.

2011. godina

1. Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej učestvovala je u takmičenju u gađanju glinenih golubova u 2011. godini i postiglo sledeće rezultate: u Elemiru I i u Novom Bečeju „skit” III.

2. Pojedinačno postignuti rezultati: Popov Svetozar: Zrenjanin, 12.06.2011., II mesto, Novo Miloševo, 19.06.2011., I mesto; Banatski Dvor, 26.06.2011., III mesto i Novi Bečej, 3.07.2011., II mesto.

3. U 2011. godini lovačko društvo - Streljačko društvo „Milorad Popov” iz Novog Bečeja je imalo formirane u gađanju glinenih golubova sledeće ekipe u disciplinama:

„TRAP”: 1. Popov Saša, 2. Pataki Peter, 3. Pejin Goran, 4. Gedošev Ivan, 5. Bito Oto, 6. Dvorski Karolj

„SKIT”: 1. Komaromi Čongor, 2. Pataki Peter, 3. Borbaš Jožef, 4. Simončik Silvester, 5. Dvorski Karolj

Juniori: 1. Popov Svetozar, 2. Šimončik Ivan

Predsednik Streljačkog društva „Milorad Popov” Novi Bečej je Popov Saša, a sekretar Komaromi Čongor.

Sadržaj

Da li ste znali...

da se Omladinski Dom sa svojim prostorijama, salom i letnjom binom nalazio na sadašnjem mestu Tržnog centra i Autobuske Stanice?

O gradu