Nedostaci sistema upravljanja zaštićenim oblastima

Osnovni nedostaci se manifestuju kroz nesprovođenje svih definisanih sistemskih rešenja, posebno kroz nerazvijene instrumente upravljanja:

Pojam upravljanja zaštićenim prirodnim oblastima, delovima teritorije naše zemlje sa najvrednijim, posebno osetljivim i neponovljivim prirodnim vrednostima, nije posebno određen, niti je u tom kontekstu definisan pojam staraoca.

Nije određeno koji se sve poslovi mogu poveriti staraocu podzakonskim aktima.

Nisu definisani kriterijumi odnosno uslovi koje treba neko preduzeće ili organizacija da ispunjava da bi joj se mogli poveriti poslovi u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrom sa svim naznačenim javnim ovlašćenjima pa samim tim nadležni državni organi nemaju odgovarajućeg stručnog osnova da utiču na organizaciju i osposobljenost staralaca u izvršenju poverenih poslova.

Nedostaju norme za jedinstvene osnove organizovanja službi čuvanja, planiranja i izvođenje obuke osoblja staralaca i dr.

Nedostaju norme za načine i postupke obezbeđenja koordinacije i saradnje u upravljanju zaštićenim oblastima i usaglašavanje svih sektorskih (vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva itd.), urbanističkih i prostomih planova sa programom zaštite. Nedorečenost propisanog sistema upravljanja:

Nije još uspostavljen informacioni sistem, jedan od bitnih instrumenata za identifikaciju i valorizaciju posebnih prirodnih vrednosti, za osmatranje/monitoring, informisanje i saradnju u upravljanju zaštićenim prirodnim oblastima.

Finansijska podrška planovima upravljanja zaštićenim oblastima je takođe izostala usled krajnje limitiranih sredstava budžeta u svrhu zaštite.

Međunarodni položaj naše zemlje uslovio je nemogućnost pristupa odgovarajućim namenskim međunarodnim fondovima.

Svi staraoci još nisu primemo organizovani i nisu obezbedili potrebno osoblje za izvršavanje poverenih poslova, niti se organizovano pristupilo njihovoj obuci.

Još nije završena planirana revizija i kategorizacija zaštićenih prirodnih dobara, tako da akta o zaštiti najvećeg broja prirodnih dobara nisu usaglašena sa Zakonom o zaštiti životne sredine, pa je navedeni sistem upravljanja počeo u suštini da se sprovodi samo kod onih zaštićenih prirodnih dobara kod kojih su doneta nova akta o zaštiti. Ncdovoljno razumevanje i shvatanje ukupnog razvojnog značaja dobro uspostavljenog koncepta upravljanja posebnim prirodnim vrednostima koji bi trebalo da osigura njihovo trajno očuvanje.

Sadržaj

Da li ste znali...

1954. godine završena izgradnja druma Kumane - Novi Bečej

O gradu