Osnovana stanica za uzgoj i zaštitu divljači (Vojvođanski lovac, 2/1960)

Posle rasformiranja Instituta za naučna istraživanja u lovstvu, koji je postojao pri Glavnom lovačkom savezu Jugoslavije u Beogradu, postavilo se pitanje ko će raditi na ispitivanju i kontroli zdravstvenog stanja divljači, kao i na kontroli i pravilnom usmeravanju rada i preduzetih mera u cilju njenog razmnožavanja i pravilnog uzgoja. Pa i dok je ovaj Institut postojao, u Vojvodini se osećala potreba za intenzivnijim stručnim radom na tako širokom polju lovno-privredne delatnosti. Ovo utoliko pre što je Institut zahvatao pojedine probleme privremeno i na dohvat, a ne kompleksno i kontinuirano, te su logično, u takvom radu postojale prilično velike praznine.

Da bi se stvorile mogućnosti za stalna, sistematska i kompleksna istraživanja u oblasti zdravstvenog stanja, razmnožavanja i uzgoja divljači u Vojvodini, Lovački savez Pokrajine pristupio je formiranju stanice čiji će zadatak biti da radi na ispitivanju i kontroli zdravstvenog stanja divljači, kao i da saradnjom svih zainteresovanih faktora utiče na njeno razmnožavanje i uzgoj. Na ovom poslu, pored stručnjaka kojima raspolaže sam Savez, sarađivaće i stručnjaci Veterinarsko-bakteriološkog zavoda i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zatim stručnjaci službe za zaštitu bilja, agronomi, kao i veterinari poljoprivrednih imanja i zadruga, lovni inspektori, šumarski stručnjaci i zainteresovani instituti Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

U ovakvoj saradnji stručnjaka više profila, čija je dodima tačka uglavnom poljoprivreda, očuvanje i povećanje fonda korisne divljači putem kontrole zdravstvenog stanja i pravilno usmeravanog uzgoja je važan zadatak. U svojoj delatnosti, postići će se zadovoljavajući rezultati u sprečavanju širenja raznih parazitnih, pa i bakterijskih i virusnih oboljenja, zatim mnogih trovanja različitim, za divljač često veoma opasnim sredstvima za zaštitu bilja, koja se upotrebljavaju u nepotrebno velikim dozama, ili se pak kod njihove primene ne postupa pravilno. Ovom korisnom saradnjom i pravilno usmerenim radom moguće je otkriti pa i otkloniti mnoge činioce, koji štetno utiču na razmnožavanje i uzgoj korisne divljači, a takođe i činioce, koji su u nekim krajevima doveli do drastičnog smanjenja brojnog stanja, a negde prete istrebljenju pojedinih vrsta korisne divljači.

Ukoliko u svom radu Stanica naiđe na problem i teškoće, koje sama, i pored najbolje volje, ne bi mogla da reši zbog same njihove prirode, pomoć svih dobronamernih koji mogu da pomognu dobro će doći. Takvu pomoć svesrdno će stanica primiti, a takođe će se truditi da u granicama svojih mogućnosti pomogne svima onima koji od nje takvu pomoć budu tražili.

Kao svoj prvi zadatak Stanica je uzela kontrolu zdravstvenog stanja divljih zečeva. Ovo stoga što su se živi zečevi izvozili u priličnom broju u inostranstvo. Ovaj posao započet je još prilikom izvoza živih zečeva u sabirnom centru Lovačke zadruge Vojvodine u Novom Sadu, gde su ispitivani zečevi namenjeni izvozu. Kako iz tehničkih razloga nisu mogli biti obuhvaćeni zečevi iz svih mesta, preduzete su mere, da se ove praznine popune.

Na taj način stvoriće se prava slika zdravstvenog stanja zečeva u pojedinim krajevima Pokrajine, i na osnovu toga moći će se razmotriti mogućnosti i mere, koje će se po ukazanoj potrebi na pojedinim sektorima preduzeti i primeniti, (Monografija LSV, 1992., str.265).

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Laza Popović, sin pop-Luke iz Vranjeva je bio prvi reditelj novoosnovanog Narodnog pozorišta u Beogradu 1868. godine.

O gradu