„Biserno ostrvo” - eksperimentalna stanica

Kao što je već poznato, na „Bisernom ostrvu” osnovana je eksperimentalna stanica, u kojoj se vrše razna naučna ispitivanja života zečeva, a ubuduće počeće se raditi i na ispitivanju drugih vrsta divljači.

U tom izveštaju izneće se rezultati jednogodišnjeg rada na ispitivanju života zečeva.

U martu 1954. godine izvršeno je prvo hvatanje u tom lovištu. Tada je pušteno nazad u lovište 352 zeca. Odnos polova bio je 47% mužjaka i 53% ženki. Kasnije je vršeno pet eksperimentalinih odstrela (april, maj, juli, avgust, oktobar). Prvih nekoliko odstrela pokazalo je da je na „ostrvu” ostalo oko 60% zečeva nemarkiranih, pa se na osnovu toga može smatrati da je u proleće 1954. godine bilo na „ostrvu” svih zečeva oko 880. Odnos polova je najverovatnije bio isti kao i kod uhvaćenih, dakle, 47:53, što znači 418 mužjaka i 462 ženke.

Prilikom iste akcije utvrđeno je da je 26 ženki bilo već dojećih, što znači da je akcija hvatanja zakasnila. Parenje zečeva je počelo oko 20. januara (masovno), dok je masovno koćenje počelo oko 8. marta.

Pomenuti eksperimentalni odstreli pokazali su da je svaka zečica okotila tokom čitave sezone prosečno po 10,2 mladih i to u pet legala.

S obzirom na to, očekivano je u 1955. godini hvatanje većeg broj zečeva na „Bisernom ostrvu” nego što je nađeno.

U poslednja dva dana hvatanja zečeva u 1955. godini ustanovljeno je brojanjem da prosečno pobegne iz kruga 43% zečeva. Uhvaćeno je 666, a pobeglo je 369 zečeva. Dodajući ovim brojevima još i zečeve koji se verovatno nalaze u tri četvrtine forlanda, koji nije lovni teren, a to je oko 150, dobijeno je da 1955. godine nakon hvatanja na „Bisernom ostrvu” je bilo 1.185 zečeva.

Iz gornjeg se vidi da je brojno stanje (1.185) veće od prošlogodišnjeg (880) za 305 komada. To znači, da se brojno stanje povećalo za 0,6 zečeva na svaku zečicu (bilo ih je 1954. godine u martu 462). To je realan godišnji priraštaj. Ostali zečići (9.6 z naečića po svakoj zečici) propada usled meteoroloških prilika (mraz, jake kiše, grad. itd.) i dmgih razloga (grabljivice, lovokrađa, bolest, starost, možda i migracija). Zapaženo je da na ostrvu ima veoma mnogo svraka, vrana, pasa i verovatnoća je da veći deo gubitaka malih zečeva treba pripisati grabljivicama, Takođe verovatnije je da bi uređena lovočuvarska služba podigla priraštaj mladunaca. S obzirom na visoku izvoznu cenu zeca dobro uređena lovočuvarska služba bi se isplatila.

Broj od 1.185 zečeva na „Bisernom ostrvu” (hvatanja) kazuje da je prosečna gustina (na 100 ha) je bila oko 25. Međutim, raspodela zečeva nije ravnomerna. Najveća gustina je u delu ostrva kod Čuruga, a zatim u severnom delu. Sredina je ređe naseljena. Za četiri dana uhvaćeno je 660 zečeva, i to 305 mužjaka (45%) i 36 ženki (55%).

Sa uhvaćenim zečevima postupljeno je po sledećim principima:

- Izvršena je biološka selekcija na zečevima tako da su izdvojeni svi zečevi lakši od 4,00 kg,

- Izvršena je zdravstvena selekcija, time što su uklonjeni svi zečevi koji su pronađeni bolesni,

- Markirani su oni zečevi, koji su pušteni nazad na ostrvo,

- Kod uginulih (ili iz nužde ubijenih) ženki ispitana je smrtnost.

Stanje zečeva: prosečna težina uhvaćenih zečeva iznosila je - 4036 g.

Po težinskim kategorijama i polovima situacija je ova:

Najveći postotak ženki je težak između 4 i 4,5 kg, a mužjaci između 3,5 i 4 kg. Zenke su teže zato što su skotne. Težina lane markiranih zečeva nešto je porasla, najviše kod kastriranih zečeva, gde je porasla prosečno po pola kilograma.

Zdravstveno stanje

Na živim zečevima otkrivene su sledeće bolesti: sifilis kod 7 mužjaka i kod 2 ženke i jaka kokcidioza kod 3 mužjaka i 2 ženke.

Jedan deo škartiranih zečeva (50) sekciran je i kod njih je nađeno: cisticerkoze kod 6 ženki i 1 mužjaka, hronično zapaljenje creva kod 1 ženke i 4 mužjaka, a ulcus comea kod 1 ženke.

Nakon pregleda svih zečeva (koji se sastojao u merenju težine i dužine, kliničkom pregledu, patoanatomskom pregledu i pregledu balege) sa njima je urađeno:

- određeno za puštanje nazad u lovište 246 (80 muških i 266 ženki),

- dato za izvoz u inostranstvo 273,

- poslato u Dobanovce mužjaka 30,

- Institut za ispitivanje 18,

- u hajci je povređeno i ubijeno 37,

- ubijeno zbog bolesti 10,

- ubijeno usled slabe težine i lanjskih kastrata 42,

- uginulo u sanducima i nestalo 8.

Sve ženke, koje su ubijene ili povređene na mreži, ili iz drugih razloga, sekcirane su i ispitivane na skotnost. Od ukupno 31 ženke bilo je skotnih 24 (77%). One su u sebi nosile 39 mladunaca, što znači svaka prosečno po 1,6. Prvo leglo će biti u prvoj polovini marta.

Zaključak:

Na „Bisernom ostrvu” je bilo zečeva:

- onih koji su pobegli iz hajke 369,

- onih koji su markirani i pušteni 246,

- u forlandu gde nije lovljeno pretpostavlja se da ima 150.

Ukupno ima 765 zečeva (314 muških i 451 ženka).

Populacijska gustina, prema tome, prosečno iznosi: 16 zečeva na 100 ha. Ako se lovočuvarska služba osetno ne poboljša, može se računati da će realni priraštaj u 1955. godini biti isti kao 1954. godine, tj. 0,60 zečića po jednoj zečici. Prema tome, 270 zečeva, tako da je jesenje brojno stanje bilo 1.035 zečeva. Prosečna težina puštenih zečeva iznosila je 4.300 g. ali očekuje se da će se iduće godine podići prosečna težina zečeva na „Bisernom ostrvu”.

Kako je naprcd izneseno, vidi se da je za godinu dana postignut vidan rezultat i svakako da će se sa ovim poslom nastaviti i sigurno će se za par godina pobiti razne teorije o priraštaju zečeva o kojima je do sada pisano.

Ovo je jedina eksperimentalna stanica u Jugoslaviji i sigurno da je na dobro mesto postavljena, jer je Vojvodina u okvim cele zemlje najbogatija ovom vrstom divljači, (Monografija LSV, 1992., str.262, 263).

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo osnovano 1882. godine i nalazilo se na uglu ulica Ive Lole Ribara i Petra Drapšina?

O gradu