Imovina Lovačkog društva Novi Bečej

Lovačko društvo Novi Bečej u dugogodišnjem radu trudilo se da izgradi i određene objekte (lovno tehničke) u lovištu, kao što su čeke, osmatračnice, hranilišta za smeću divljač i sitnu divljač (prevashodno zec, fazan i poljska jarebica), ali i lovno uzgojni objekti kao što su prihvatilišta za fazančiće na nekoliko lokaliteta u lovištu.

Imovina Lovačkog društva Novi Bečej

Pored izgradnje uzgojnih objekata u lovištu, a imajući u vidu da se više od 40 godina bavi lovnim turizmom, osećala se potreba da se izgrade i lovački domovi za prijem i smeštaj stranih i domaćih lovaca turista. Zbog ovoga je već krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog veka na „Bisemom ostrvu”, izgrađen, za tadašnje prilike, jedan od najlepših domova u Vojvodini. Odabir same lokacije je bio izvanredan, jer je dom izgrađen pored, tzv. „Mrtve Tise”, sa izvanrednim okolišem, jer je sa svih strana opasan voćnjacima i vinogradima.

U toku 2010. godine dom je renoviran kako enterijer, tako i interijer, sa novourađenim letnjikovcem, pečenjarom, volijerama za smeštaj lovačkih pasa i dr. sadržajima kojim je obezbeđen mir lovcima turistima, ali i odličan komfor. Turisti lovci koji jednom dođu u Društvo i budu smešteni u ovom domu, i narednih godina se vraćaju i traže isti smeštaj.

U mestu, u centru je pre dvadeset i nekoliko godina sagrađen velelepni lovački dom, u kojem su kancelarije za stručno osoblje Društva, ali i prijemna sala u kojoj se dočekuju lovci turisti, održavaju sastanci Upravnog odbora i Komisija, druže lovci članovi lovačkog društva, jer ima i bilijar sala, odnosno to je mesto gde lovci razmenjuju svoja iskustva i dogodovštine iz lova i rado dolaze u dom.

Pored doma, u vlasništvu Društva je i ogromno dvorište, koje je lepo uređeno i u kojem ima izgrađena volijera za lovačke pse za lovce članove lovačkog društva, kada polaze i kada se vrate iz lova da imaju gde da zatvore svoje pse, ali i kada dođu strani lovci turisti sa svojim lovačkim psima da ima mesto gde mogu da napoje i nahrane pse. Pored ovoga u dvorištu se nalaze nekoliko garaža, veliki čardak za smeštaj kukuruza u klipu, senjara, ali i lepa fontana.

U toku je izgradnja magacinskog prostora i prostorije za pripremu trofeja srndaća (za iskuvavanje i obradu), ocenjivanje lovačkih trofeja i smeštaj mesa od odstreljene divljači, prevashodno smeće, kao i dr. sadržaji.

U lovištu je 2010. godine izgrađeno je moderno, savremeno strelište na kojem se održavaju mesna, opštinska, ali i pokrajinska i republička takmičenja u gađanju glinenih golubova.

Tabela 1. Vrednost trenutne imovine je dat u tabeli koja sledi:

R.Br. Naziv objekta Površina u m2 Vrednost novogradnje Procenjena sadašnja vrednost Tržišna vrednost
1. Lovački dom na Biserom ostrvu 321,62 10.291.840,00 9.425.267,07 4.116.736,00
2. Drvena nadstrešnica 46,80 561.600,00 561.600,00 224.640,00
3. Stan domara sa Bisernog ostrva 80,06 2.433.900,00 506.251,00 422.730,00
4. Boksovi za lovačke pse 9,54 91.584,00 88.286,98 30.528,00
5. Lovački dom u Novom Bečeju 216,29 763.200,00 735.724,80 2.768.512,00
6. Pomoćni objekat - Šupa 75,00 1.800.000,00 1.670.400,00 252.000,00
7. Izdignuta kotarka, a ispod zidani magacin 56,00 1.254.400,00 1.164.083,20 224.000,00
8. Strelište „Trap" 120,00 480.000,00 324.480,00 96.000,00
  Ukupno: 925,31 17.196.524,00 14.151.613,25 8.135.146,00
9. Vizitorski centar SRP „Slano kopovo” sa opremom   4.000.000,00    

Sadržaj

Da li ste znali...

da je prvi direktor privatne Gimnazije u Novom Bečeju 1924. godine bio beogradski profesor Vladimir Zdelar? Njegov grob se nalazi na novobečejskom pravoslavnom groblju?

O gradu