Vesti iz novobečejskog lovačkog društva - udruženja objavljenih u lovačkoj štampi i drugim dokumentima

Vesti iz novobečejskog lovačkog društva

Iz pronađene arhivske građe o istorijatu novobečejskog lovačkog društva, kao i iz lovačkih glasila („Lovački glasnik” 1922-1941; „Vojvođanski lovac” 1946-1961; „Lovačkih novina” 1962-2011), i Monografije Lovačkog saveza Vojvodine koja je objavljena 1992. godine u povodu proslave 70. godina postojanja i rada Saveza, pronađenih zapisnika, zabeleški, „starih” fotografija, lovnih osnova i godišnjih planova gazdovanja iz predhodnog perioda, povelja o bratimljenju, lovnih karata, karata lovišta, ugovora, skica i druge dokumentacije o radu društva u predhodnom periodu kao i drugih dostupnih informacija (kazivanja i sećanja starih lovaca, zapisnika sa sastanka Upravnij odbora i Skupština društava i njegovih Komisija u predhodnom periodu i dr.), prikupljena je arhivska građa i na taj način osvežena sećanja na rad jednog od najstarijih lovačkih društava na ovim prostorima. U ovom tekstu daju se originalni Izvodi - izvorne vesti koje su o radu Društva objavljivane u lovačkoj štampi, i drugoj dostupnoj arhivskoj građi. Zbog originalnosti i autentičnosti istorijskih činjenica preuzeti tekst se daje u izvomom obliku, a sve u cilju da se dočara vreme u kojem se formiralo ovo društvo, kako je gazdovalo, sa kojim teškoćama se susretalo, kakve je rezultate postizalo i kako je tekla transformacija nakon donošenja desetak Zakona o lovstvu za period od preko 120 godina postojanja i rada društva, odnosno, od osnivanja do današnjih dana.

1924. godine

1. Interesantni su podaci izneti o lovostaju divljači u „Lovačkom glasniku”, broj 3, od 15. marta 1924. godine gdeje izneto: da je lovostaj najarebice u Vojvodini od 1. januara do 1. avgusta (u Srbiji od 1. januara do 15. jula; a u Hrvatskoj od 15. decembra do 15. avgusta), za koje vreme se one pare, legu i odhranjuju svoj podmladak.

Lovostaj na zečeve u Vojvodini počinje zabranom od 1. februara, i traje do 25. avgusta (u Srbiji od 1. februara do 25. jula; u Hrvatskoj po poljima od 15. januara do 1. avgusta, a u vinogradnim krajevima od 1. marta do 15. avgusta).

Kad je zima blaga i kratkotrajnija mi u čuvanim revirima već u mesecu martu vidimo prve mlade zečeve, koji ako ne padnu plenom raznih neprijatelja već meseca jula ili avgusta izbacuju opet svoj podmladak. Ove godine nećemo imati ništa ranih zečeva, jer ova zima će ceo prvi priplod uništiti, pa će i ostali priplodi okasniti te bi sva S.L.D. trebala u svom interesu lovostaju produžiti bar do 1. oktobra, („Lovački glasnik”, broj 3, od 15. marta 1924. godine).

2. Fazani su kod nas pod zabranom od 1. februara do 15. avgusta (u Srbiji od 1. januara do 25. jula, a u Hrvatskoj od 15. januara do 1. septembra). Kako je ovo pitoma i primamljiva divljač, ali malo imamo zgodnih revira, gde bi se ova u većoj meri mogla održati već i zato, što ova ima najviše neprijatelja, (Izvor: Uvodnik „Lovačkog glasnika”, br. 3, 1924).

3. U istom ovom glasniku, u izveštaju Sreskog načelnika Novog Bečeja, od 16. januara 1924. godine na str. 20, piše: Primili smo od sreskih načelstva ovaj ISKAZ o održanim hajkama u novobečejskom srezu, tako što je u Vranjevu održano 5 (pet) hajki (u prvoj hajci palo je 260 zečeva, u drugoj 240, u tećoj 360, u četvrtoj 524, i u petoj 192 zeca, što ukupno iznosi 1.582 zeca). U lovištu Novog Bečeja održano je 4 (četiri) hajke, tako što je u prvoj palo 80 zečeva, u drugoj 170, u trećoj 70, i u četvrtoj 156 zečeva, što ukupno iznosi 476 zečeva, (Izvor: Lovački glasnik, 15. mart 1924, str. 20).

1925. godine

1. U Lovačkom glasniku iz 1925. godine (oktobar, str. 146-147), u Vestima iz savezne uprave, pod brojem 33, u Spisku organizovanih saveznih lovaćkih društava, u lovnoj godini 1924/25., materijal za glasnik je preuzet iz Izvestaja prvog sekretara Saveza (mr Joca Divild) na lll. redovnoj saveznoj glavnoj skupštini u Subotici od 23. avgusta 1925. godine. U spisku stoji da je član Saveza bilo i Savezno lovačko društvo Novi Bcčej sa 45 svojih lovaca, (Izvor: „Lovački glasnik”, oktobar 1925, str. 147).

2. Predsednik Saveznog lovačkog drustva Novi Bečej 1925. godine bio je Svetozar Veselinov, (Izvor: „Lovački glasnik”, juni 1925, str. 68).

1926. godine

1. Savezno lovačko društvo u Novom Bečeju na svojih 13.100 katastarskih jutara pobilo je 456 komada štetočina, od toga najviše Aleksandar Bartovski, 43 komada, i 253 korisne divljači, od toga 163 zeca, (Izvor: „Lovački glasnik”, januar - februar 1926, str. 31; Monografija LSV, str. 87).

1927. godine

1. Savezno lovačko društvo u Vranjevu priredilo je 3. januara 1927. godine vrlo uspešnu lovačku hajku. U četiri hajkačka kruga ubijeno je 824 zećeva, (Izvor: „Lovaćki glasnik”, januar 1927, str. 14; Monografija LSV, str. 87).

1929. godina

1. Ritsko Lovačko društvo u Vranjevu (u Banatu), koje je pre godinu dana zakupilo tamošnji lovni teren od nekih 11.000 katastarskih jutara, održalo je do sada dva društvena lova. U prvom, 12. dceembra 1928., sa 60 pušaka pobijeno je 220 zečeva, a u drugom, 15. januara 1929., sa 26 pušaka 205 zečeva. S obzirom da je spomenuti teren jedan od najpogodnijih za zečeve, jarebice i divlje guske, ovaj rezultat ne zadovoljava, pređašnjih godina padalo je po 700-900 komada zečeva u jednoj hajci. Bivši zakupnici znatno su proredili divljač, no zakup se nalazi u rukama okušanih vrsta lovaca g.g. D-ra G. Dunđerskog, N. Gerbera, D-ra M. Vlahovića i drugih, te je sva nada da će u dogledno vreme i premašiti ranije rezultate. Potpisani je u ovom drugom lovu sudelovao kao gost sa ostalim drugovima lovcima iz Sombora, St. Bečeja i još drugih mesta, i dan je, u simpatićnom društvu i uz Ijubazne domačine, proveden veoma prijatno, (Izvor: „Lovaćki glasnik”, februar 1929, str. 30).

2. Savezno lovačko društvo u Novom Bečeju, održalo je 26. novembra 1929. godine, hajku sa 32 lovca i 30 hajkača. U pet krugova, ubijeno je 350 zečeva, a vrsni član ovog društva Imre Buzogalj sam je ubio 52. Disciplina u lovu je bila uzorna. Ovako lep uspeh posledicaje zimušnjeg hranjenja divljači i mirovanja. Time je dat podstrek članovima da još intenzivnije hrane zimi korisnu divljač, čuvaju je, a štetočine tamane. Posle lova organizovana je drugarska večera sa lepim zdravicama, (Izvor: „Lovački glasnik”, decembar 1929, str. 183; Monografija LSV, str. 95).

3. Lovačko udruženje u Vranjevu (Kitsko), čiji su zakupnici dr Gedeon Dunđerski, dr Miloš Vlahović, N. Gerber i drugovi, priredilo je 8. decembra 1929. godine, društveni lov, u kojem su od gostiju učestvovali vojni ministar Hadžić, general N. Mitrović, dr Verbicki, mr M. Nikolić i drugi iz Beograda.

Bilo je oko 38 pušaka, te je u dva pogona i dva kruga palo 300 komada zečeva i 20 jarebica, što je za ovu godinu lep rezultat, naročito ako se uzme u obzir da ovom udruženju čine veliku štetu mnogobrojni krivolovci iz okoline, (Izvor: „Lovački glasnik”, decembar 1929, str. 183; Monografija LSV, str. 95).

4. Savezno lovačko društvo u Novom Bečeju, na Skupštini od 15. septembra 1929. godine, izabralo je za svoju slavu Svetoga Stevana. Preporučujemo i ostalim Lovačkim dmštvima da, shodno ovom primeru, izaberu sebi društvene krsne slave, (Izvor: „Lovački glasnik”, oktobar 1929, str. 151).

1930. godine

1. I SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU održalo je svoju hajku, i time zaključilo lov za ovu sezonu. Hajka je održana 13. januara 1930. godine. Hajka je, i pored toga što je vreme popustilo, a teren omekšao, ipak uspela, što se ove godine mogu samo nekoliko lovačkih društava pohvaliti, jer inače je zečeva svuda manje. Od strane Saveza prisustvovao je mr Joca Divild, prvi potpresednik, koji je ustanovio opravdanost molbe za drugu hajku, jer zečeva zaista ima u priličnom broju. Sa 35 lovaca i 40 hajkača palo je 270 zečeva, što je zaista povoljan rezultat. Hajkom je upravljao Ljubomir Tucakov, na sveopšte zadovoljstvo.

Kad Novobečejci ne bi imali rđave komšije, koji ih stalno potkradaju, na originalan način, da ujutru pre svanuća njihove zečeve preteraju konjima u svoj teren, gde ih sačekaju tamošnji lovci i pobiju, rezultat bi bio još povoljniji, (Izvor: „Lovački glasnik”, januar 1930, str. 41; Monografija LSV, str. 97).

2. II SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, na inicijativu agilnog društvenog upravitelja lova Ljubomira Tucakova, predalo je u blagajni saveza 500 dinara dobrovoljnog priloga, za „Lovački glasnik”, što ovim Uredništvo i Savezna uprava pohvalno potvrđuje. Ugleda li se na ovaj lepi primer potpore saveznom organu i ostali lovci, (Izvor: „Lovački glasnik”, mart - april 1930, str. 135).

3. Delegat iz Novog Bečeja prisustvovao je na VIII Glavnoj Skupštini Saveza Lovačkih Društava za Vojvodinu u Novom Sadu. 10. avgusta 1930. godine, (Izvor: „Lovački glasnik”, oktobar 1930, str. 31).

1931. godine

1. I SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, je 12. januara 1931. godine priredilo hajku na svome terenu zvanom „Bereg” (površine od nešto preko 2000 katastarskih jutara), sa 49 lovaca i 47 hajkača, kojom prilikom je u tri kruga ubijeno 965 zečeva. Vreme je bilo lepo, a disciplina među lovcima odlična, što je zasluga upravitelja lova Ljubomira Tucakova. Tolikoj množini zečeva na tako srazmemo malenom terenu svi su se čudili.

Kada je krug sastavljen, stotine zečeva bežalo je krugom, i gde su navalili prošlo je po 30-40 komada. Svi su se lovci do mile volje napucali, a neki su ubili jednim metkom i po dva zeca, tako da su mnogi lovci ostali bez patrona, iako su se bili dobro snabdeli. Računa se da je jedna polovina pobijena, a što je prošlo, zdravo je, jer se nije moglo tako naglo pucati. Da je postignut ovako zavidan uspeh, uzrok je neuznemiravanje naše divljači, tamanjenje štetočina, pa i obilno hranjenje. Posle lova, priređena je gostima večera, te se u drugarskom razgovoru i šali provelo veče, (Izvor: „Lovački glasnik”, januar 1931, str. 31)

2. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, je u lovnoj 1930. godini pobilo 649 zečeva i 282 jarebice, korisnih ptica ukupno 435, štetnih ptica ukupno 1.524, i to: jastrebova 9, sokolova 120, sova 10, gavranova 148 i vrana 1.100. Katastar lovnog terena iznosi 13.500 katastarskih jutara, (Izvor: „Lovački glasnik”, februar - mart 1931, str. 95; Monografija LSV, str. 104).

3. Komentar autora: nije poznato širem auditorijumu da je sa ovom datumom od 12. januara 1931. godine I Savezno lovačko društvo u Novom Bečeju organizovalo jedan od najuspešnijih lovova ikada održanih na prostorima Jugoslavije. Lovšte od 2000 katastarskih jutara, kada se preračuna u hektarima iznosi 1.151 ha. S obzirom da je odstreljeno 965 zečeva, odstrel na 100 ha je bio 83,84 zečeva, a navedeno je da je svega polovina odstreljena, jer zadatak hajkača nije bio samo da gone prema lovcima zečeve već i da sakupljaju odstreljene, ali i da broje sve zečeve koji izađu iz kruga. Po lovcu je odstreljeno oko 20 zečeva (19,69). Za naše uslove lovišta, za ,,sva vremena” ovo je najuspešniji lov ikad organizovan i do sada neprevaziđen.

U Saveznom lovačkom društvu u Velikoj Kikindi, koje je u to vreme važilo za najbolje društvo na ovim prostorima, u lovnoj 1923/24. godini u celoj sezoni u 9 lovnih dana sa ukupno 30 organizovanih hajki odstreljeno je 3.723 zečeva. Lov je organizovan od 28. oktobra 1923. do 26. januara 1924. godine. Po lovnom danu je prosečno odstreljivano 413,67 zečeva, a prosečno po hajci je odstreljivano 124,10 zečeva.

U Saveznom lovačkom društvu u Mokrinu, koje je bilo jedno od najboljih lovišta za zečiju divljač, u lovnoj 1924/25. godini u celoj sezoni u 6 lovnih dana odstreljeno je 1.680 zečeva. Lov je organizovan od 3. novembra 1924. do 16. januara 1925. godine na 12.000 katastarskih jutara (6.900 ha). Prosečno po lovnom danu je odstreljivano 280 zečeva, a prosečno na 100 ha je odstreljivano 24,35 zečeva.

4. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U STAROM BEČEJU, (N. Gerber i dr.) održalo je 11. januara 1931. godine, na svom malom terenu „Medenjača”, (svega oko 3000 katastarskih jutara), veliki gostinski lov, u kojem je učestvovalo 30 lovaca i 70 hajkača. Rezultat je bio lep, oko 450 zečeva je ubijeno. Među gostima kojih je bilo iz Novog Sada, Sombora, Bačke Palanke, Subotice, i dr. mesta učestvovao je u lovu naš savezni predsednik dr Gedeon Dunđerski, sa sinovima Lazom i dr Duškom, te potpresednik Saveza mr Joca Divild, inspektor Dunavske banovine M. Jovanovič i dr. ugledni gosti.

Disciplina ovog puta nije bila onako uzorna kako je dosad u Bečeju bio slučaj. Pojedinci se nisu držali pravila da, kada se krug sklopi, pođu prema centrumu, već su čekali da im druga strana goni zečeve. Nadajmo se da se ovo više neće ponoviti, (Izvor: Lovački glasnik iz 1931; Monografija LSV, str. 103).

1932. godine

1. I SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, na 13.500 katastarskih jutara sa 40 članova pobilo je 1.571 zeca, 420 jarebica, 36 prepelica, 128 divljih golubova, 87 divljih gusaka, 74 divlje patke, 17 čvoraka, 3 lisice, 6 tvorova, 8 lasica, 12 jastrebova, 240 kobaca, 3 sove, 7 malih sova, 46 gavranova, 2.576 vrana, 104 svrake, 178 svračaka, 4 čaplje, 25 pasa skitnica i 8 mačaka skitnica, (Izvor: „Lovački glasnik”, april - maj 1932, str. 157).

2. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U VRANJEVU, na 20.000 katastarskih jutara sa 30 članova pobilo je 523 zeca, 720 jarebica, 35 prepelica, 3 ždrala, 14 divljih gusaka, 37 divljih pataka, 4 lisice, 27 hrčaka, 17 jastrebova, 6 eja, 750 vrana, 45 svraka, 17 domaćih pasa i 6 mačaka skitnica, (Izvor: „Lovački glasnik”, juni 1932, str. 196).

1934. godine

1. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, na 13.500 katastarskih jutara sa 35 članova pobilo je: 484 zeca, 417 jarebica, 62 prepelice, 1 ždrala, 67 divljih golubova, 26 vivaka, 124 divljih gusaka, 279 divljih pataka, 27 čvoraka, 5 tvorova, 30 hrčaka, 4 ježa, 9 jastrebova, 121 sokola, 8 sova, 45 gavrana, 1.982 vrane, 54 svrake, 5 sojke, 272 svračaka, 8 čaplji, 20 pasa skitnica i 5 mačaka skitnica, (Izvor: „Lovački glasnik”, april - juli 1934, str. 147).

2. Zahvaljujući preduzimljivosti Ljubomira Tucakova, koji je dugogodišnji član uprave Saveza, izvršena je i sprovedena reorganizacija društava u Nadalju, Senti, Kleku i Kumanima, (Izvor: Lovački glasnik iz 1934, Monografija LSV, str. 121).

1936. godine

1. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, na 14.958 katastarskih jutara svoga lovnog područja (7.000 bilo pod zabranom) pobilo je 1935. lovne godine korisne divljači svega, 1.611 i to: 820 zečeva, 163 jarebice, 2 prepelice, 3 ždrala,72 divlja goluba, 110 divljih gusaka, 236 divljih pataka. Od štetne zveradi dlakave svega 26, i to 3 lisice, 5 tvorova, 1 lasica, 9 hrčkova, 7 ježeva, a od štetnih ptica grabljivica: 8 jastrebova, 3 škanjca, 5 sova, 42 gavrana, 1.072 vrane, 27 svraka, 67 svračaka, 12 čaplji, 7 roda, itd. Svega 1.312 komada, sem toga 23 pasa i 10 mačaka skitnica, (Izvor: „Lovački glasnik”, januar 1 februar 1936, str. 62; Monografija LSV, str. 125).

1938. godine

1. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U VRANJEVU, na 29.000 katastarskih jutara svoga lovnog terena sa 40 članova pobilo je prošle (1937), godine, 712 zečeva, 230 jarebica, 7 fazana, 530 divljih pataka, 360 divljih gusaka, 105 pasa i 62 mačke skitnice, (Izvor: „Lovački glasnik”, mart - april 1938, str. 140; Monografija LSV, str. 137).

2. SAVEZNO LOVAČKO DRUŠTVO U NOVOM BEČEJU, na 18.200 katastarskih jutara svoga lovnog terena, sa 37 lovaca, pobilo je korisne divljači 1.680, od toga 1.300 zečeva, 126jarebica, 14 prepelica, 2 šumske šljuke, 11 vivaka, 110 divljih pataka, 89 divljih gusaka i 3 liske. Od nezaštićene divljači: 3 lisice, 2 tvora, 1 vidru, 24 tekunice, 3 mišara, 2 jastreba, 4 eje, 510 gačaca, 20 vrana, 12 čaplji, 4 rode, 2 gnjurca, 70 pasa i mačaka skitnica, (Monografija LSV, str. 137).

3. Na XVI redovnoj godišnjoj skupštini Saveza lovačkih udruženja za Dunavsku banoviju u Novom Sadu, održanoj 8. maja 1938. godine iz Vojvodine prisustvovalo je 110 lovačkih udruženja sa 115 delegata. Delegat koji je predstavljao na ovoj skuštini udruženja iz Kumana i Novog Bečeja bio je Ljubomir Tucakov, (Izvor: „Lovački glasnik”, maj -jun 1938, str. 167).

4. Lovci i narodni poslanici: na poslednjim izborima za Narodnu skupštinu od 11. decembra 1938. godine, među izabranim poslanicima sa teritorije Dunavske banovine nalazi se i lovac iz Novog Bečeja, Rada Lungulov, (Monografija LSV, 1992., str. 497).

1939. godine

1. SAVEZNO LOVAČKO UDRUŽENJE NOVI BEČEJ, održalo je na terenu od oko 2.500 katastarskih jutara 14. decemba 1939. godine društveni lov u kojem je učestvovalo 21 lovac i 43 hajkača. Pobijeno je 250 zečeva i 12 jarebica. Zapaženo je da je ove godine na ovom terenu znatno manje divljači nego prošle, (Izvor: „Lovački glasnik”. novembar - decembar 1939, str. 340; Monografija LSV, str. 142).

2. SAVEZNO LOVAČKO UDRUŽENJE NOVI BEČEJ, uplatilo za podizanje lovačkog doma u Novom Sadu 500 dinara, i dalo zajam u iznosu od 2.000 dinara za dovršenje saveznog lovačkog doma u 1939. godini, na osnovu Savezovog spiska prilagača, objavljenom u „Lovačkom glasniku”, maj - juli 1939. godine, str. 208, (Monografija LSV, 1992, str. 392 i 393).

1940. godine

1. Lovac N. Tolmačev iz Novog Bečeja, uplatio je lično 20 dinara na ime izgradnje Lovačkog doma u Novom Sadu, gde bi bilo sedište Saveza, (Monografija LSV, 1992, str. 398).

2. Lovac Ljubomir Tucakov iz Novog Bečeja, uplatio je lično 1000 dinara na ime izgradnje Lovačkog doma u Novom Sadu, gde će biti sedište Saveza, (Izvor: „Lovački glasnik”, oktobar - decembar 1940, str. 287).

3. Beskamatni zajam za lovački dom u Novom sadu dalo Savezno lovačko udruženje u Novom Bečeju u iznosu od 2.000 dinara, (Monografija LSV, 1992, str. 399).

1950. godine

U Arhivi Lovačkog društva Novi Bečej pronađen je originalni dokument o dodeli lovišta 1950. godine na kome stoji:

Narodna Republika Srbija

Ministarstvo šumarstva

Uprava za lovnu privredu Broj: 13529/1950.

10. avgust 1950. godine

Beograd

Na osnovu predloga GIO NS AP Vojvodine broj 22213 od 22. maja 1950. godine, a u vezi člana 31 zakona o lovu NR Srbije,

DODELJUJEM:

lovačkom društvu u Vološinovu lovište, na teritoriji SNO-a u Zrenjaninu u ukupnoj površini od 49.196 ha zadružnog i privatnog poseda, obrazovano mojim rešenjem br. 13514 od 10. avgusta 1950. godine.

IO SNO-a u Zrenjaninu zaključiće sa lovačkim društvom u Volašinovu pismeni ugovor, kojim će se odrediti prava i dužnosti obe ugovarajuće strane.

Lovište će preuzeti, ograničiti i predati lovačkom društvu u Volašinovu Komisija, u sastavu: jedan službenik povereništva za šumarstvo SNO-a u Volašinovu, jedan službenik MNO-a u Volašinovu i jedan član Uprave lovačkog društva u Volašinovu. O primopredaji lovišta, Komisija će sastaviti zapisnik, u koga će uneti u kakvom je stanju lovište preuzeto, u kojim granicama (granice označiti vidnim znacima na terenu) i kome je lovište predato.

Po jedan primerak pismenog ugovora i zapisnika o primopredaji lovišta GIO NS AP Vojvodine dostaviće ovom ministarstvu do 1. decembra 1950. godine.

Dostavljeno:

GIO NS AP Vojvodine

SNO-a u Zrenjaninu

Savezu lovačkih društava NRS

MINISTAR

V. Hodža s.r.

1953. godine

1. U 1952. godini iz Vojvodine je izvezeno 4.375 živih i 22.593 ubijenih zečeva. Ostvaren je prihod od 52.620.378 dinara, rashodi su bili 10.851.974 dinara, a ostao je čist prihod od 41.758.404 dinara, a lovačkim društvima je isplaćeno 24.205.200 dinara. Od ovih sredstava najviše je isplaćeno sledećim lovačkim društvima: Mokrin 2.546.100 dinara; Novi Bečej 1.745.400 dinara, Srbobran 876.000 dinara, Senta 791.700 dinara, Padej 780.900 dinara itd. Ova društva su i planirala izgradnju lovačkih domova, (Izvor: „Vojvođanski lovac”, br. 66-67/1953, Monografija LSV, 1992, str. 414 i 415).

1955. godine

1. U toku 1954. godine u inostranstvo je izvezeno 43.077 odstreljenih zečeva (naplaćeno 80.700 obračunskih dolara), a izvezeno je ćivih 7.500 za koje je primljeno 84.500 obračunskih dolara.

U okviru komentara koji je dat u tekstu stoji: zbog čega je potrebno da mi iz jednog društva, kao što je konkretno Novi Bečej, izvezemo u toku jedne godine 3.500 odstreljenih zečeva, i svega 500 živih, (Izvor: „Vojvođanski lovac”, br. 90-91/1955. godine, br. 92- 93/1955. godine, Monografija LSV, 1992, str. 417 i 418).

1956. godine

1. U toku 1955. godine iz Vojvodine je u inostranstvo izvezeno 4.593 zeca i naplaćeno oko 22.000 obračunskih dolara. Hvatanje je počelo 18. decembra 1955. godine, a radilo se sa 4 mreže. Hvatalo se u 68 lovačkih društava, ili hvatanje je bilo u samo 19% društava Vojvodine.Radilo se 102 radna dana, prosek po društvu je 70 zečeva, sa dnevnim ulovom od 50 zečeva.

Najveći broj živih zečeva dala su sledeća lovačka društva: „Đurđevo” 354; „Čurug” 278; „Novi Bečej” 221; „Srbobran” 183 i „Mošorin” 170, („Vojvođanski lovac”, br. 3-4/1956., Monografija LSV, 1992., str. 418).

1957. godine

1. Ranije utvrđenim planom, novobečejski lovci su imali da uhvate 1957. godine nešto oko 300 zečeva, no oni su uspeli da prebace plan. Uhvaćeno je 550 zečeva. Za njih je društvo dobilo 1.500.000 dinara. Upravni odbor društva je na svojoj sednici doneo odluku da hvatanje živih zečeva produži za još 2 dana, i tom prilikom uhvati bar još 300-350 komada i za njih dobije još oko milion dinara, što bi ukupno iznosilo 2,5 miliona dinara. Od dobijenog novca društvo planira da odmah pristupi izgradnji hranilišta za visoku divljač (srna), kojih na području Novog Bečeja ima oko 300 komada. Takođe će se podići hranilište za fazane i jarebice. Fazana na području Potisja kod Novog Bečeja ima oko 500 komada. Za prihranjivanje divljači preko zime društvo je obezbedilo 5000 kg suve deteline i sena, i oko 600 kg sitne zrnaste hrane.

Nedavno je društvo na jednoj svojoj konferenciji rešilo da podigne moderno strelište u blizini mesta. Za strelište je već obezbeđeno 500.000 dinara. Gradnja će otpočeti već u martu, čim vreme dozvoli. Zemljane radove će članovi društva izvesti dobrovoljnim radom, te će se tu dosta uštedeti. Sem ovoga, u toku proleća izvešće se adaptacija lovačkog doma, za koji će se utrošiti 300.000 dinara. Nabaviće se nov nameštaj, kupiti knjige i ostali zabavni rekviziti za članove.

Planom je bilo predviđeno da svaki lovac u loku zime ispuni 500 poena u uništavanju Štetočina. Do sada je svaki Član premašio ovu normu. Najviše poena ima Sava Boberić - 4,600, Rada Gurzul - 3.000, Milan Krompić - 2.500 i dr. Jedan od najboljih lovaca u mestu je njegov najstariji član Jefta Blažin, zvani Baba, koji ima 68 godina, a aktivnim lovom se bavi već 55 godina, On, verovatno spada u najstariji aktivne lovce u našoj Pokrajini. Društvo obraća veliku pažnju na stručnu uzdizanje svojih članova. Svaki lovac je pretplaćen na “Vojvođanski lovac”, a sem toga mnogi su pretplaćeni i na dnevnu štampu. Mladi lovci će u toku zime spremati ispite, a u tome će im pomoći stariji drugovi lovci. Na kraju treba izneti još jedan pohvalan gest ovog društva, koje je u toku 1956. godine iz svojih sredstava kupilo jedan rengen aparat za milion dinara i poklonilo ga Domu narodnog zdravlja. Zanimljivost: na ovom istom rengenu i posle nekoliko decenija radili su dvojica doktora, članova lovačkog društva Novi Bečej, a to su dr Farkaš Bela i dr Kovač Laslo. Dr Kovač Laslo je ispred Upravnog odbora ovog društva u 2011. godini direktno uključen u izradu ove monografije). Ovo je zaista lep i plemenit gest. Svojim dosadašnjim radom i disciplinom, lovci su stekli brojne simpatije Novobečejaca, naročito omladine, koja sve više pristupa ovom društvu (Svetozar Simin potpis članka - „Vojvodanski lovac”, br. 1-2, januar - februar 1957. godine, str. 33).

2. U Lovačko društvo Novi Bečej u 1957. godini bilo je učlanjeno 100 lovaca, na 52.000 kj, a po proračunu lovaca, u lovištu je bilo između 7.000 i 8.000 zečeva, oko 300 srna, 500 fazana i oko 650 jarebica. Kako stoji u članku časopisa „Lovac”, pre par godina divljači je bilo više, ali je stradala zbog visoke vode. U 1957. godini lovci su odstrelili ili će odstreliti oko 1.200 zečeva, 20 srndaća i 20 lazana, dok jarcbicu nisu lovili, a te godine su kupili 210 mladih fazana i pustili u lovište, u šumi kraj Tise, za svaki komad je plaćeno po 500 dinara. Ove, 1957. godine društvo planira da uhvati 1.200 živih zečeva i izveze ih u inostransvo, plan je da se na Kopovu adaptira jedan salaš za lovački dom. U prošloj, 1956. godini, društvo je adaptiralo lovački dom, u centru Novog Bečeja, za koji je utrošilo oko 400.000 dinara (napravljena je velika sala i druge prostorije za rad društva.

Između osmogodišnje Škole „Miloje Čiplić” i lovaca postoji tesna saradnja već niz godina. lako je 1957. godine društvo iz svojih sredslava odvojilo 224.000 dinara i kupilo za osmogodišnju školu uskotračni kinoprojektor koji će se koristiti u nastavi pojedinih predmeta i za druga predavanja, (Izvor: „Lovac”, br.6, februara - mart 1957/58. godinc, str. 211).

1958. godine

1. Važna oriluka: na Skupštini lovačkog saveza Vojvodine, održanoj 22. juna 1958. godine pored drugih zaključaka donesen je i sledeći zaključak u vezi uhvaćenih živih zečeva. Da se divljač (uglavnom živi zečevi), obavezno izvozi putem Saveza i Lovačke zadruge Vojvodine, u da se raspored fondova iz izvoza izvrši ovako: od neto prihoda ostaviće se lovačkim društvima 50%, sreskim lovačkim savezima 30%, a u fond Pokrajinskog lovačkog saveza 20%, (Izvor: „Vojvođanski lovac”, br. 11-12/1958., Monografija LSV, 1992, str. 422).

1961. godine

1. Na sednici Upravnog odbora od 26, avgusta 1961. godine prihvaćen je i usvojen „Petogodišnji plan razvoja lovstva lovačkog društva Novi Bečej”, za period od 1961. do 1965. godine”. Komisija koja je bila zadužena da izradi materijal bila je u sastavu:

1. Kelemen Zoltan, predsednik Komisije,

2. Pataki Imre, član Komisije,

3. Vrebalov Dušan, član Komisije,

4. Josimović Miloš, član Komisije,

5. Cvejin Milivoj, član Komisije,

6. Glavaški Jovan, član Komisije, (Izvor: Zapisnik sa sednice UO Lovačkog društva Novi Bečej od 26.08.1961).

1963. godine

1. Izveštaj o odstreljenoj i uništenoj divljači u 1963. godini koji je dat Upravi društva sa datumom 10. april 1964. godine, a potpis je Lukić Vladimir. Odstrel je bio: divljih pataka 655; lisica 19; tvorova 18; kobaca 356; crnih vrana 1.242; sivih vrana 734; svraka 1.426; čavki 342; kreja 53; pasa lutalica 122; mačaka lutalica 85; srndaća 71; zec odstrel 1.578 i živih uhvaćenih 1.400; lisica matorih 67; fazana odstrel 554; jarebica odstrel 325; prepelica odstrel 254; divljih golubova 350 i divljih gusaka 65, (Izvor: Izveštaj o odstreljenoj i uništenoj divljači u 1963. godini).

1964. godine

1. Najveće fazanerije nalaze se u Novom Kneževcu, Žitištu, Novom Bečeju i Perlezu. Na ovim centralnim opštinskim fazanerijama nalaze se matična jata od 500 do 1.000 koka. Računa se da će se za vreme zime u opštinske fazanerije doneti 5.000 do 6.000 koka i srazmerno tome oko 2.000 petlova. Matična jata po opštinama u njihovim fazanerijama su bila: Novi Kneževac na proleće u matičnom jatu imaće 1.500 koka, Novi Bečej 600 koka, Žitište 840, Čoka 600, Sečanj, Nova Crnja i Zrenjanin po 500 i Perlez 300, (Izvor: „Lovačke novine”, br. 62, od 1. novembra 1964).

2. Da je lovačko društvo u Novom Bečeju 6. marta 1964. godine, nakon prezimljavanja pustilo u lovište 477 prezimelih jarebica. Puštanju jarebica ispred Sreskog lovačkog saveza Zrenjanin, prisustvovao je Kesić Danilo, a ispred duštva, predsednik OLS Novi Bečej, Felbab Brano i službenik ovog saveza Lukić Vlada, (Izvor: Zapisnik o puštanju jarebica sačinjen u prostorijama OLS Novi Bečej, od 6. marta 1964.).

3. Lovačko društvo Novi Bečej je isporučilo u 1964. godini 960 živih zečeva, od čega prema ranijem dogovoru, 441 ženku i 358 muških, sa viškom od 138 muških. Od ukupno ispomčenih uginulo je u transportu 23 (17 ženki i 6 muških). Izveštaj je poslao Sreski lovački saveza Zrenjanin 7. marta 1964. godine, (Izvor: Izveštaj SLS Zrenjanin, OLS Novi Bečej o isporučenim živim zečevima).

1965. godine

1. U fazaneriji Opštinskog lovačkog saveza Novi Bečej proizvedeno je 1.500 fazančica, od koje količine je pušteno u lovište po Lovačkim društvima: Novo Miloševo, 100; Kumane, 70; Bočar, 90, za dalju reprodukciju u fazaneriji zadržano je 150, a ostala količina od cca 1.000 fazančića pušteno je u lovištu Novi Bečej.

U 1965. godini, kupljeno je 40 divljih pataka (30 ženki i 10 mužjaka), od kojih je formirano matično jato. Od matičnog jata sakupljeno je 600 jaja, od kojih se izleglo oko 500 pačića. Patke iz matičnog jata su puštene da se u volijeri same nalegu, te se i od njih očekivalo da izlegu određeni broj pačića.

U fazaneriji su držali dva para jarebica za početak veštačkog uzgoja, a takođe, lovci i lovočuvari su na terenu, nakon košnje lucerke i drugih trava, sakupili 60 jarebičjih jaja, o kojih im je bio interes da nakon izleganja za sledeću godinu formiraju matično jato.

U istoj godini imali su u kavezima 17 zečića radi veštačkog uzgoja.

Samo Lovačko društvo na svojoj zemlji imalo je posađeno u 1965. godini: na 3,35 kj sirak, na 17,7 kj kukuruz, na 4 kj lucerku i na 1,12 kj prosa.

Juna 1965. godine (februara 1966), dva puta u razmaku od 8 meseci reka Tisa je poplavila lovište Lovačkog društva Novi Bečej (lokalitet „Ljutovo”). Za vreme poplave uhvaćeno je i preneto preko 200 jedinki razne divljači. Procenjene direktne i indirektne štete na divljači su iznosile preko 20.000.000,00 dinara. U proleće je sakupljeno, nakon kopšenja, preko 400 jaja od fazana i jarebice i podmetnuto pod kvočke.

Planom za 1965. godinu bilo je predviđeno hvatanje 1.000 živih zečeva, a uhvaćeno je 576, i to po lovačkim društvima: Novi Bečej 362, Novo Miloševo 92, Kumane 56 i Bočar 66. Za 482, kako piše u Izveštaju „naparenih” zečeva postignuta je cena od 14.800 dinara po zecu, a za 94 zečeva, koji su muškog pola utvrđena je cena od svega 2.000 dinara po zecu. Ukupan prihod od prodatih živih zečeva je 7.321.600,00 dinara. Lovačko društvo Novo Miloševo je uhvatilo 67 živih jarebica i prodalo ih po ceni od 6.000 dinara po ptici, dok je lovačko društvo Novi Bečej uhvatilo 60 jarebica i prezimilo ih, a nakon toga ih ponovo vratilo u sopstveno lovište u proleće, (Izvor: Izveštaj o radu za 1965. godinu).

1966. godine

1. OLS Novi Bečej je uputilo ponudu „Generalturistu” filijali Beograd, a u vezi dopisa koji su dobili od ove agencije od 6. decembra 1966. godine. Cene divljači su: zec 4.000 lira, fazan 3.250 lira, sma 25.000 lira, divlja patka 2.000 lira i divlja guska 5.000 lira, sa 10% provizije od vrednosti fakture.

1968. godine

1. U Izveštaju o radu OLS Novi Bečej za lovnu 1968/69. godinu u lovištu je odstreljeno sledeće količine divljači: lisica 773, tvorova 104, lasica 136, bizamskih pacova 210, kobaca 39, sivih vrana 327, svraka 2.344, pasa lutalica 68, mačaka skitnica 31. Od plemenite divljači u istoj sezoni je odstreljeno: sma 130, zečeva 2.716, fazana 2.097, jarebica 448, prepelica 61, grlica 6.575, šljuka 12, divljih gusaka 5, divljih pataka 20. U protekloj lovnoj sezoni je u lovištu uhvaćeno i izvezeno 1.070 živih zečeva, a odstreljenih je prodalo još 184.

2. U 1968. godini konferencija lovačkog društva Novi Bečej imenovala je Komisiju za izradu prednacrta Statuta, u sledećem sastavu: Cvejin M., Kiževski D., Felbab B., Glavaški Pera, Vrebalov D. i Pataki I. Komisija je često radila u okrnjenom sastavu, ali je po red toga izradila statut. Upravni odbor LD Novi Bečej izradio je predlog Ugovora sa OLS Novi Bečej o saradnji (Izvor: Izveštaj o radu LD Novi bečej za period od 28.04. 1967. do 30.03. 1968.).

3. Upravni odbor OLS Novi Bečej prihvatio je Ugovor o saradnji između LD Novi Bečej i OLS Novi Bečej na sednici Upranog odbora od 13. jula 1968. godine. Na istoj sednici izabran je za predsednika OLS Novi Bečej Kiževski Dragan, za potpresednika Škrbić Du- šan, a za sekretara Lazić Mladen, (Izvor: Zapisnik sa sednice Upravnog odbora OLS Novi Bečej od 13. jula 1968. godine).

4. Po nalogu Upravnog odbora OLS Novi Bečej, na „poslovno putovanje” po Italiji je poslat referent za lovstvo Pataki Imre od 24, maja do 2. juna 1968. godine, što je on i obavio. Izvršio je ugovaranje i rezervaciju za letnji i jesenji lov, (Izvor: Izveštaj UO OLS Novi Bečej o poslovnom putu po Italiji koji je podneo referent za lovstvo Pataki Imre).

1969. godine

1. Izvodi iz Lovnoprivredne osnove za lovište OLS Novi Bečej (perspektivni plan gazdovanja od 1969. do 1973. godine)

Doneti srpski Zakon o lovu iz 1966. godine u to vreme nije ulazio u svojinsku prirodu već je utvrđivao subjekte koji su se mogli baviti lovstvom. Zakon o lovstvu Republike Srbije («Sl.glasnik RS» br.22/1966) bio je na snazi do 1973. godine kada je donet novi Zakon o lovstvu. U tom periodu izvršene su izmene zakona («Sl.glasnik RS»br. 12/1967) prema kojima su prava Republike prema lovstvu preneta na skupštine opštine. Ovaj Zakon je donet sa oslanjanjem na Savezni osnovni Zakon o lovstvu iz 1965. godine, (2. april 1965. godine, Službeni list, br. 16/1965).

Kako stoji u osnovi: „Lovište OLS Novi Bečej je ustanovljeno Odlukom Skupštine opštine Novi Bečej (57. list Opštine Novi Bečej br. 9/66), i dodeljeno OLS-u Novi Bečej na gazdovanje Rešenjem br. 5449/1, od 4. novembra 1966. godine.

Prava i dužnosti OLS-a Novi Bečej u vezi gazdovanja lovištem regulisana su Ugovorom sklopljenim između SO-e Novi Bečej i OLS-a Novi Bečej, dana 31. decembra 1966. godine.

Do konca 1966. godine na predmetnom lovištu su gazdovala lovačka društva: Novi Bečej, Novo Miloševo, Kumane „Svetozar Berić”, i Bočar”.

Ukupna površina lovišta bila je: 60.941 ha, dok je lovno produktivna površina bila 59.564 ha. Lovačko društvo Novi Bečej imalo je ukupnu površinu svog dela lovišta od 28.311 ha, dok je lovna površina iznosila 27.666 ha, (Izvor: Izvodi iz Lovnoprivredne osno- ve za lovište OLS Novi Bečej).

1970. godine

1. U Akciji ,,U lov na lišice” koju su pokrenule „Lovačke novine”, a podržao je Lovački savez Vojvodine i Lovačka zadruga „Vojvodina” iz Novog Sada. Treću nagradu, nakon završetka akcije dobio je lovac Stefkić Veselin iz Novog Bečeja. Treća nagrada je bila u vrednosti od 1.350 dinara za kupovinu lovačke puške domaće proizvodnje, a daje je Lovački savez Vojvodine. Nagradu je uručio predsednik LS Vojvodine, Mladen Čomić, (Izvor: izvodi iz Odluka sa sednice predsedništva LSV od 20. februara 1970; „Lovačke novine”, br. 206/1970., Monografija LSV, 1992., str. 439,440).

2. Izabran nov Upravni odbor OLS Novi Bečej na Skupštini OLS Novi Bečej (28. jun 1970). U Upravni odbor ušli su: Lazić Mladen, Tatić Radivoj, Jelić Vasa, Došen Đorđe, Perkin Stojan, Cucić Mirjan, Rakazov Uroš, Štetin Ivan, Fogoreši Ištvan, Pataki Imre, Lukić Vladimir, Cvejin Milivoj, Kiževski Dragan, Malešev Živko i Nestorov Nikola. U Nadzorni odbor izabrani su: Živković Obrad (predednik), Ljubojević Branko i Terzin Dragoljub, (Izvor: zapisnik sa Skupštine OLS Novi BeČej od 28. jun 1970).

1971. godine

1. Novi Bečej: O krivolovu, lovokrađi i mukama lovačkih organizacija da sačuvaju divljač, često se govori i piše. Iznose se razni primeri, podaci o broju prijava, o nerešenim slučajevima, o nemogućnostima da se lovokradicama stane na put, o načinima kako ih sprečiti i tako dalje. Svi primeri su slični, ali ono što se dogodilo u Novom Bečeju više je nego drastično. Drskost i divljaštvo kradljivaca društvene imovine prelazi sve granice.

Novobečejski lovci obilazeći svoje lovište pronalazili su u nekoliko navrata, u mrtvajama Tise, leševe srna - bez butova. Drskom lopovu nije trebalo više. Dovoljni su bili najbolji delovi mesa, sigurno da će, kad mu se prohte ukusan zalogaj srnetine, ponovno lako podići pušku.

Lopov, ili lopovi, ima čak toliko drskosti da se razbaškari u lovištu, skine kožu sa ubijene srne (kradljivci ne odstreljuju nego ubijaju divljač) i ostavljaju na drvetu pored puta. Videli su je svi koji su toga dana prolazili putem. Lovci su je uklonili, (Izvor: Lovačke novine iz 1971).

2. Na osnovu člana 45 Zakona o lovstvu (,,Sl. glasnik SRS”, br. 22/66 i 12/67), Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u Novom Sadu donosi Rešenje o privremenoj zabrani lovljenja zečje divljači:

1 Na teritoriji SAP Vojvodine privremeno se zabranjuje lov zeca od dve godine, od- nosno lovne 1971. i 1972. godine, odnosno zabranjuje se lov zeca do 15. januara 1973. godine, („Lovačke novine”, br. 227/1971., Monografija LSV, 1992., str.427,428).

3. Završeno prvo nagradno takmičenje „Nema zime za divljač”, na kojem su prvu nagradu podelili Novi Bečej i Savino selo, i dobili po 400 fazančića, („Lovačke novine”, br. 215/1971., Monografija LSV, 1992., str. 433).

1972. godine

1. Usvojena je lovna privredna osnova za period važenja od 1973. do 1977. godine (Izvod iz Izveštaja o radu društva za 1972. godinu).

2. U 1972. godini važila je zabrana lova u Vojvodini, sem za lovišta u kojima je brojno stanje zeca bilo sa odličnim fondom. Na osnovu posebnog odobrenja OLS Novi Bečej odobreno je za hvatanje 350 zečeva, a uhvatili su 228, i isti su preseljeni u lovišta sa manjim brojem zečeva (Izvor: Izvod iz referata sa godišnje Skupštine LSV, održane juna 1972. godine, Monografija LSV 1992., str. 428,429).

3. U drugom po redu takmičenju za najbolje uređeno lovište Vojvodine, lovačko društvo je pohvaljeno kao jedno od najuređenijih lovišta u Vojvodini, („Lovačke novine”, br. 237/1972., Monografija LSV, 1992., str. 436).

1977. godine

1. Lovačko dmštvo Novi Bečej je od Saveza vojnih starešina Vojvodine i Opštine Novi Bečej dobilo jula 1977. godine Plaketu u povodu dugogodišnje saradnje.

1980. godine

1. Lovačko društvo „Kozjak” iz Splita uputilo je dopis Lovačkom društvu Novi Bečej u kojem ih obaveštavaju da bi povelju o bratimljenju potpisali 15. veljače (febmara) 1981. godine prigodom proslave 60 godišnjice rada lovačkog dmštva „Kozjak”, najstarijeg udruženja lovaca u Dalmaciji. Dopis je sa datumom od 28. novembra 1980. godine, a dopis su potpisali predsedavajući Predsedništva LD „Kozjak” Split, Jure Eterović i tajnik Davor Martić.

1981. godine

2. Na osnovu sačinjenog zapisnika (IzveŠtaja) o prolećnom lovu smdaća do 25. jula 1981. godine u Novom Bečeju evidentno je da je te godine lovilo 5 grupa lovaca, od kojih tri iz Italije i dve iz Nemačke. Ukupno je bilo 11 lovaca koji su odstrelili 39 srndaća za Šta je naplaćeno oko 350.000,00 dinara (3.716.515 lira; 2.227,32 dolara i 8.294,65 DM).

1982. godine

1. Od strane Skupštine opštine Novi Bečej 1982. godine usvojena i odobrena lovno privredna osnova za gazdovanje jedinstvenim lovištem na celoj teritoriji Opštine. Lovno privredna osnova je odobrena za period od 1983. do 1987. godine. U stalnom radnom odnosu je za celo lovište stalno zaposleno 5 lovočuvara, od kojih u Lovačkom društvu Novi Bečej je 2, a u ostala tri lovačka društva po jedan.

Skupština opštine Novi Bečej, radi stimulisanja lovnog turizma donela je Odluku i iz budžeta izdvojila 500.000,00 dinara. Ova sredstva su prebačena OLS Novi Bečej, a raspodeljena su po lovačkim društvima u srazmeri kakvo je njihovo učešće u lovnom turizmu. Predsednik OLS Novi Bečej bio je Živković Obrad, (Izvor: Izveštaj o radu OLS Novi Bečej za 1982).

1983. godine

1. Kako stoji u Izveštaju o radu lovišta OLS Novi Bečej za 1983. godinu, u ovoj godini je ukupno uneto 11.600 fazančića i pušteno u lovište, što je za 2.100 fazančića više nego što je ispušteno 1982. godine.

Po lovačkim društvima je uneto:

- Novi Bečej 6.000 fazaskih pilića,

- Novo Miloševo 4.000 fazaskih pilića,

- Kumane 1.000 fazaskih                pilića,

- Bočar 600 fazaskih pilića,

(Izvor: Izveštaj o radu lovišta OLS Novi Bečej za 1983. godinu).

1984. godine

1. U takmičenju za najbolje uređeno lovište Novi Bečej je svrstan u uzorno vojvođansko lovište, („Lovačke novine, br. 551/1984., Monografija LSV, 1992., str. 439).

2. U letnjem lovu u lovištu Novi Bečej odstreljeno je 1.833 grlice, 1.257 gugutki i divljih golubova, 149 prepelica i 1 srndać. U lovištu je bilo 27 grupa, odnosno 135 lovaca koji su ostvarili 227 lovnih dana, (Izvor: Pregled ostvarenja letnjeg lovnog turizma za 1985. godinu).

1985. godine

1. Iz podnetog Izveštaja o radu OLS Novi Bečej stoji: da je Savez u lovište 1984. godine ispustio u lovište 11.400 fazančića u 4 lovačka dmštva, a da je u 1985. godini ispušteno 12.000  fazančića. Prihodi od lovnog turizma su bili: u 1983. godini 11.092.134,00 dinara, u 1984. godini 12.765.880,00 dinara, a u 1985. godini cca 20.000.000,00 dinara. U 1985. godini bilo je ukupno 443 lovca turista (u 1984. bilo je 396). Kada se odbiju svi troškovi, čista zarada od lovnog turizma bila je u 1984. godini od 11.260.699,00 dinara, a u 1985. godini 16.955.128.00  dinara. Sa ,,Lovoturs”-om je potpisan ugovor o saradnji. Međutim, zahvaljujući posebnom dogovoru lovačkog rukovodstva Novog Bečeja i ,,Lovoturs”-a, međusobni odnosi su tako uređeni, da po pitanju direktnih gostiju koji dolaze iz Italije i Francuske u lovište, „Lovoturs” naplaćuje proviziju od 5%, a 10% na turiste koji oni dovedu. Uspostavljena je saradnja sa lovno turističkom agencijom „Ečka”, preko koje je ostvaren promet 1984. godine oko 25% od ukupno ostvarenog lovnog turizima, (Izvor: Izveštaja o radu OLS Novi Bečej za 1984).

U letnjem lovu u lovištu Novi Bečej u 1985. godini odstreljeno je: 3.756 grlice, 1.108 gugutki i divljih golubova, 66 prepelica i 3 srndaća. U lovištu je bilo 44 grupa, odnosno 207 lovaca koji su ostvarili 305 lovnih dana, (Izvor: Pregled ostvarenja letnjeg lovnog turizma za 1985. godinu).

1986. godine

1. U letnjem lovu u lovištu Novi Bečej u 1986. godini odstreljeno je: 3.391 grlica, 1.358 gugutki i divljih golubova i 715 prepelica. U lovištu je bilo 42 grupa, odnosno 178 lovaca koji su ostvarili 339 lovnih dana, (Izvor: Pregled ostvarenja letnjeg lovnog turizma za 1986. godinu).

1987. godine

1. Lovačko društvo Novi Bečej je u 1987. godini brojalo 279 članova, od kojih je 38 proglašeno počasnim. Ove godine za zimsku prihranu divljači potrošeno je 60.000 kg zrnaste i 15.000 kg kabaste hrane. U lovište je uneto 4.000 fazanskih pilića uzrasta 6 i 7 nedelja. Iako su dobro prihvaćeni, usled katastrofalnog nevremena (kiša sa gradom), veliki broj fazančića je stradalo, (Izvor: Izveštaj o radu Lovačkog dmštva Novi Bečej za 1987. godinu).

2. U letnjem lovu u lovištu Novi Bečej u 1987. godini odstreljeno je: 3.773 grlica, 1.550 gugutki i divljih golubova, 1.327 prepelica, 83 divlje patke, 118 bekasine i 9 šljuka. U lovištu je bilo 49 grupa, odnosno 249 lovaca koji su ostvarili 465 lovnih dana, (Izvor: Pregled ostvarenja letnjeg lovnog turizma za 1988. godinu).

1988. godine

1. U letnjem lovu u lovištu Novi Bečej u 1988. godini odstreljeno je: 1.096 grlica, 3.092 gugutki i divljih golubova, 1.896 prepelica, 22 divlje patke i 30 bekasina. U lovištu je bilo 41 grupa, odnosno 167 lovaca koji su ostvarili 404 lovna dana, (Izvor: Pregled ostvarenja letnjeg lovnog turizma za 1988. godinu).

1989. godine

1. U 1989. godini Lovački savez Vojvodine je od Izvršnog veća Vojvodine dobilo 20.000.000 dinara na ime fonda za razvoj lovnog turizma u lovno najrazvijenijim područjima Vojvodine. Savez je iz svojih sredstava izvdojio još toliko i kupljeno je ukupno 9.500 fazančića uzrasta 5-6 nedelja. Da ne bi nestao ovaj fond, uslovi kreditiranja lovačkih organizacija su bili takvi da su bili u obavezi da putem lovnog turizma vrate 18% kroz odstrel fazana. Iz ovog fonda fazančići su dodeljeni sledećim lovačkim društvima: Novi Bečej 2. fazančića; Sajan 1.000; Bačka Topola 1.000; Bajša 1.000; Mali Iđoš 1.000; Bačko Gradište 500; Ostojićevo 500; Gunaroš 500; Bezdan 500; Savino Selo 500; Novi Sad 500 i Futog 500, (Monografija LSV, 1992., str. 444).

1999. godine

1. U organizaciji lovačkog društva Novi Bečej 24. oktobra 1999. godine organizovano je „otvaranje” lovne sezone na zeca. Vreme je bilo kišovito, kako je napisao u Lovačkim novinama, novinar Stanko Pevac, „padalo je sa svih strana”. Upravnik lovišta bio je Nikola Cvejin, a predsednik Mika Nikolić. Lovci su bili raspoređeni u četiri grupe. Lovilo se u Ritu, Medenjači, Jarugama i na Pesku, lovilo je 94 lovca, uključujući i goste iz Jagodine, Beograda, Novog Sada, Bečeja i Zrenjanina. Odstreljeno je 108 zečeva. Kako je naglasio predsednik društva, „zeca je bilo kudikamo više nego lane”. Lov je završen u 10 časova, kada su lovinu izbrojali i odali im lovačku počast, uzeti uzorci očiju za analizu, a lovci krenuli u varoš, na nastavak druženja, („Lovačke novine”, br. 11 iz 1999. str. 11).

2011. godine

1. Pobratimsko lovačko društvo iz Splita obavešteno je da je u toku izrada monografije za lovačko društvo Novi Bečej, u kojem i društvo iz Splita ima svoje mesto, zbog činjenice što su se ova dva društva pobratimila 1981. godine (vidi u vestima za 1980. godinu). Na bazi dopisa koji im je upućen, odgovor je poslao Davor Martić, poslovni tajnik Lovačke udruge SPLIT, 7. kolovoza - avgusta 2011. godine sledeće sadržine:

„Naknadnom provjerom podataka u Državnom arhivu Zadra, koji pohranjuje dokumente još iz doba Kraljevine Italije - Zara (Zadar) bio je glavni administrativni centar tadašnje Dalmacije - došao sam do zanimljivih podataka. Među ostalim i to da je Lovačko društvo u Splitu - Club dei cacciatori spalatini - upisdano u registar društava 8. 12. 1887. godine, sa brojem od 40 članova.

Društvo se smatra sa tom godišnjicom najstarijim u Hrvatskoj. O tom izvanrednom jubileju napisao sam monografiju „Lovstvo Splita” (1887. - 2007.) povodom 120 obljetnice...

Dakle, danas lovci Splita obilježavaju (2011.) pune 124 godine svojeg osnutka i postojanja u kontinuitetu, koji je trajao i traje još i danas, bez obzira na često turbulentna vremena, napose u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. Ako vam bude trebao još neki podatak, samo se izvolite javiti...

Srdačno!”.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je industrija cigle, crepa i keramike »Polet« nekoliko meseci u 1947. godini nosila naziv Toza Marković?

O gradu