Stanovništvo

U pogledu broja stanovnika mesto nema velikih promena u poslednjih 130 godina. Godine 1869. izvršen je prvi popis po kome je bilo 14.423 stanovnika, a po poslednjem popisu 2002. zabeleženo je 14.406. U naselju Novo Miloševo po istom popisu zabeleženo je 6.773 stanovnika, u naselju Kumane 3.806, a u naselju Bočar 1.896. U opštini Novi Bečej po poslednjem popisu 2002. bilo je ukupno 26.924 stanovnika (Savezni zavod za statistiku, 2004). U pogledu nacionalne strukture ovo naselje je od najstarijih vremena bilo naseljeno pretežno srpskim stanovništvom. Zna se da su familije Štefkić, Joksimović, Džigurski, Rajić, Perić, Popović, Tucaković i Lucić došle iz Peći još pre Camojevića, a veliki broj familija se doselio u vreme Velike seobe Srba 1690. godine.

Skoro 150 godina ovo naselje je bilo srpsko dok spahija Sisanji nije naselio Mađare iz gornje Mađarske posle mađarske bune 1848. godine. Pre doseljavanja ovih Mađara bilo je svega oko deset mađarskih kuća ranije doseljenih, koji su bili izmešani sa Srbima, a novodoseljeni su naseljeni odvojeno (Erdeljanović, 1986). U etničkoj strukturi stanovništva najviše su zastupljeni Srbi (69,94%), Mađari (19,22%), Romi (3,59%) i deo stanovništva, koji se izjašnjava kao Jugosloveni (2,1%). Pismenost je oko 95%.

Polna i starosna struktura imaju opšta vojvođanska obeležja. Prema polnoj strukturi nešto je veći broj žena u odnosu na broj muškaraca (13.779 pripadnica ženskog pola i 13.145 pripadnika muškog pola), a u pogledu starosne strukture javlja se nepovoljna pojava starenja stanovništva, koja je od 1961. godine sve izraženija. U starosnoj strukturi opštine, stanovništva mlađeg od 25 godina ima 30,5%, stanovništva srednje dobi (25-60 godina) ima 47,8%, a stanovnika sa više od 60 godina ima 21,8%. Prosečna starost stanovnika je prilično visoka i iznosi 39,7 godina, što svrstava stanovništvo Novog Bečeja u staro stanovništvo (Lazić L., Stojanović V., Pavić D., Ivkov Džigurski A., Blažin N., 2010).

Sadržaj

Da li ste znali...

da su braća Bon vlasnici ciglane u Kikindi, Vinkovcima i Novom Bečeju imali i livnicu, koja se nalazila u Kikindi?

O gradu