Završna reč

Na spratu hotela “Rojal”, koji se nalazio u centru našeg mesta, bio je smešten jedan deo bolnice

Sasvim sam siguran da je ovo bila poslednja godišnja skupština Društva Crvenog krsta, jer su stranice zapisnika nadalјe ostale prazne. Do kada je Društvo vršilo svoju humanitarnu aktivnost i kada se raspalo, moja dosadašnja istraživanja i saznanja još nisu naišla na pravi odgovor; ali sam se sa imenima njegovih članova susretao u spiskovima imena mađarskih, srpskih i jevrejskih ženskih udruženja, koja su formirana još u poslednjim godinama 19 veka.

Write comment (0 Comments)

Podružnica Crvenog krsta u Turskom Bečeju 1918

Stanovništvo Turskog Bečeja, kao i cela Monarhija, strašno se umorilo i osiromašilo u toku trogodišnjeg rata koji je zadobio svetske razmere19. Pored materijalnog osiromašenja najbolniji i nenadoknadivi su svakako bili ljudski gubici. Nakon sklapanja mira u maju između Centralnih sila i Rumunije, u mađarskim i nemačkim krugovima stanovnika pojavila se nada u pobedu, koja je bila kratkog veka. Povlačenje nemačkih snaga sa zapadnog fronta 2. septembra kao i otvaranje balkanskog fronta od strane Srba i članica Antante 15. septembra, učinilo je da srpsko stanovništvo našeg mesta počne da se nada i očekuje slobodu. U mađarskom parlamentu Tisa Ištvan je izjavio: ”Izgubili smo rat”. Prvog novembra, nakon oslobođenja Beograda, te 3. novembra, nakon sporazuma o prekidu vatre potpisanim u Padovi sa članicama Antante, monarhija daje predlog o sklapanju mira. Nakon toga su srpske trupe pod vođstvom generala Dragutina Ristića ušle na teritoriju banatskog dela Vojvodine.

Write comment (0 Comments)

Podružnica Crvenog krsta u Turskom Bečeju 1917

Pošto u plebanijskoj arhivi nisam našao dokumentaciju o radu lazareta u 1917. godini, pretpostavio sam da je njegov rad bio obustavlјen, a kada sam pročitao zapisnik sa godišnjeg sastanka Podružnice Crvenog krsta održanog 17. februara 1918.-u to sam se i uverio. Glavna tema zapisnika je bila 1917. godina, u kojoj se govori o prestanku rada bolnice kao i o nastavku rada Podružnice. Zapisnik je vodio Salma Jožef, privremeno izabrani zapisničar. Citati iz izveštaja Ambruš Artura:

“Kolo sudbine se tako okrenulo da još uvek postoji potreba za intenzivnim radom Crvenog krsta jer rat još uvek traje18, nacija još uvek krvari, još uvek postoji potreba za požrtvovanim dušama. Mi smo učinili što se učiniti moglo. Ali ovaj rad je imao sasvim drugačiji karakter nego prethodnih godina. Zbog poteškoća koje su pritisnule bolnicu sa svih strana, morali smo da zatražimo potpuno ukidanje njenog rada.

Write comment (0 Comments)

Podružnica Crvenog krsta u Turskom Bečeju 1916

Tokom januara meseca 1916-te godine nastavlјena je suspenzija rada bolnice tako da je, pored sređivanja administrativnih poslova, Turskobečejska podružnica Crvenog krsta radila na svojoj reorganizaciji. Po želјi kralјevskog nadzornika za nastavu centralni odbor je pregovarao sa upravom Udruženja o oslobađanju prostora u Osnovnoj školi. Pošto se po evidenciji, lazaret sa 224 kreveta nalazi u prostorijama Osnovne i Građanske škole, čije se korišćenje u toku poslednjih meseci smanjilo na minimum, traženo je mišlјenje Podružnice o eventualnom premeštanju lazareta. Dogovoreno je da se broj ležaja u osnovnoj školi smanji na 100, a oprema uskladišti u njenim prostorijama. Pomoćna bolnica je, u slučaju potrebe, u svako doba mogla odmah da bude postavlјena. Nakon ovih promena, nastava je mogla neometano da se odvija. Za nastavak neometane nastave postojao je još jedan, možda čak i jači razlog, koji se vidi u obaveštenju kralјevskog nadzornika za nastavu Torontalske županije od 24. februara 1916. godine.16

Write comment (0 Comments)

Podružnica Crvenog krsta u Novom Bečeju 1915

Članovi Udruženja Crvenog krsta i osoblјe lazareta, posvećeni negovanju ranjenika i ne vodeći brigu o smenjivanju noći i dana, ušli su skoro neprimetno u ratnu 1915. godinu11. A ona je počela sa tri smrtna slučaja: Kiš Lajoš je preminuo 13-tog, Sabadoš Pal 14-tog, a Katona Janoš 22. februara. Nјih tri su bili članovi tima koji je u januaru i februaru mesecu gradio most na Tisi. Prva dva su sahranjena na turskobečejskom katoličkom groblјu, dok su rođaci Katona Jožefa njegove posmrtne ostatke preneli kući.

Write comment (0 Comments)

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com