Delo Laze Telečkog

Autor originalnih dramskih dela:

 1. VEŠTA SLUŠKINJA, vesela igra (1863)
 2. NIKOLA ALTOMANOVIĆ, istorijski dramat u pet radnji (1864)

Ispevan u trohejskim desetercima. Nikada nije izvođen. Za štampu priredio i objavio Dušan Mihailović u Novom Sadu 1992.

 1. POSLEDNJA DESPOTICA SMEDEREVSKA (1866)

Ispevana u jambskim stihovima. Objavlјena i igrana za života autora.

Autor prevoda i posrba:

 1. Silom bolesnik od Molijera
 2. Pomodarke od Molijera
 3. Spletkašević od Molijera
 4. Razbijena šolјa od Vermona i E. Labiša
 5. Mišel Peren ili Uhoda protiv svoje volјe od Melvila i Diveriea
 6. Nije lјubomoran od A. Elca
 7. Gospođe i husari od A. Fredra
 8. Posle ponoći šalјivi jednočin od Dikea
 9. Karlo XII na ostrvu Rujanu od J. Plančea
 10. Pukovnik u osamnaestoj godini od Melvila
 11. Tamnica od R. Benediksa
 12. Pariski koloter od Ž. Vajara
 13. Malvina ili Udadba iz naklonosti od E. Skriba
 14. Posle pijanke šalјivo pozorište nepoznatog autora
 15. Ženski rat od E. Skriba i Leguvea
 16. Novi plemić od K. A. Gernera
 17. Našla vreća zakrpu od Labiša i Martena
 18. Lakoumnica od E. Skriba
 19. Pravi prijatelјi od K. Goldonija

Važnije uloge Laze Telečkog:

- Prvi put na sceni Srpskog narodnog pozorišta u ulozi Avakuma u komadu Bolјe je umeti nego imati Jovana Ristića Bečkerečanina (10. juna 1862.)

- Poslednji put na sceni Srpskog narodnog pozorišta u ulozi Nona Purila u komadu Ni brigeta, u preradi Koste Trifkovića (Gerner i Beli 15. februara 1873.)

- Ričard III, Šajlok, Petrućio i Makbet u dramama Šekspira

- Tereman u Fedri Rasina

- Lester u Mariji Stjuart i Vurm u komadu Spletka i lјubav Šilera

- Marineli Emilija Galoti Lesinga

- Đurađ u Đurađu Brankoviću Obernjika

- Panta u Šaranu J. J. Zmaja

- Maksim u Maksimu Crnojeviću L. Kostića

- Spira Grabić u Čestitamo K. Trifkovića

- Arsenije u Saćurici i šubari I. Okruglića Sremca

- Knez Dobroslav u komadu Dobrila i Milenko i Novko u komadu Meirima Matije Bana

- Prvoslav u komadu Nemanja i Prorok u Prehvali J. Subotića

- Vuk Branković u komadu Boj na Kosovu J. Sterije Popovića Čiča Mija u komadu Stari Baka i njehov sin husar J. Sigetija

- Sluga U laži je plitko dno Goldonija

- Gerik u Doktor Robinu Ž. Premareja

- Monriš u Ženskom ratu E. Skriba i E. Laguvea

- Petko u Nadri advokat A. Vinterfelda

Pored gore navedenih uloga, Laza Telečki je tumačio još sto tinak pozorišnih likova na scenama u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i na brojnim gostovanjima u toku svoje desetogodišnje glumačke karijere. Impresivno i za ondašnje i sadašnje vreme!

DANI LAZE TELEČKOG – KUMANE

Maska Laza Telečki

Životno delo

1995 - Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad

1996 - Mirko Babić, Kragujevac

1997 - Gorica Popović, Beograd

1998 - Vladislav Kaćanski, Novi Sad

1999 - Stevan Baja Gardinovački, Novi Sad

2001 - Sava Baračkov, Kragujevac

2002 - Irena Tot, Zrenjanin

2003 - Jovan Torački, Zrenjanin

2004 - Ljuboslav Majera, Bački Petrovac

2005 - Dragan Đorđević, Zrenjanin

2006 - Petar Kralј, Beograd

2007 - Radoslav Zlatan Dorić, Beograd

2008 - Vladimir Grubanov, Zrenjanin

2009 - Luka Hajduković, Novi Sad

2010 - Jovan Caran, Zrenjanin

2011 - Miroslav Radonjić, Novi Sad

2012 - Dejan Penčić-Polјanski, Novi Sad

Godišnja nagrada

2012 - Jovica Jašin, Zrenjanin

Da li ste znali...

da je 1872. godine, car Franja Josif sa svojim parobrodom pristao u novobečejsku luku, te nastavio svoj put karucama za Beodru?

O gradu