srenhu

Trifunјagić J. Jelena

Primer budućim generacijama

Već od svoje 12 godine, kao učenik 5-og razreda osnovne škole, Jelena se počela baviti šahom i prema njemu se odnosila kao da će joj to biti životno opredelenje. Kada je 1988. godine počela pionirska škola pri šahovskom klubu i osnovnoj školi, Jelena se odmah uklјučila. Želela je da bude ravnopravna u znanju šahovskih tajni svome starijem bratu Milanu, koji je već bio u 8-om razredu osnovne škole i važio kao najbolјi šahista škole koju je pohađao.

Jelena se brzo razvijala i uspostavila ravnotežu u šahovskom znanju među učenicima. Igrala je šah kao da je i ona muškarac. Nјen talenat je vrlo brzo došao do izražaja. Pohađanje pionirske škole šaha, takođe, je Jeleni puno pomoglo. Naravno, tu je bila prisutna i velika podrška roditelјa, a i odličan uspeh u školi nije izostajao. Znači, talenat, lјubav i uslovi nisu nedostajali. Koliko će Jelena odvojiti vremena i uložiti rada - truda, to će vreme pokazati? Hoće li se maksimalno posvetiti šahu i to biti njen životni cilј?

Od 1990. godine Jelena, kao 14-to godišnjak, redovno igra za šahovski klub iz Kumana i u prvenstvenim susretima ostvaruje zapažene rezultate. Nјena šahovska karijera traje zaklјučno sa 1995. godinom. U ovom periodu pojedinci iz šahovskog kluba radili su sa Jelenom na njenom usavršavanju. Naročito se u tome istakao Sekulić Maksa, majstorski kandidat. Zajedno su analizirali šahovske partije, a na teorijskom planu su nastojali da za Jelenu bude što manje nepoznanica. Pristup usavršavanja je bio dobro planiran. Sem takmičenja sa klubom, Jelena je u ovom periodu učestvovala na mnogim, vrlo, značajnim takmičenjima na nivou Vojvodine, Srbije i Jugoslavije. Bilo je neophodno da Jelena izađe iz svoje sredine, oseti ambijent velikih takmičenja i na njima uporedi svoju jačinu - da sazna gde se nalazi u svetu šaha.

Na mnogim takmičenjima Jelena se susretala sa već afirmisanim i starijim šahistkinjama koje su se, već, profesionalno opredelile za šah. Naravno, da je u takvoj konkurenciji retko kad postizala pozitivan rezultat. Igrala je, čak, sa majstorskim kandidatima i Fide majstorima.

Jelena je najuspešniji pionir - omladinac Kumana. Vrlo talentovani predstavnik Kumana. Do nje, a i dugo posle nje neće se ponoviti takva ličnost. Ne zbog toga što u Kumanu nema talenata, već zbog činjenice da se u osnovnoj školi pa i u šahovskom klubu, ama baš, ništa ne radi sa mladima. Vlada jedna apatija, letargično stanje koji mogu dovesti u pitanje šahovsku budućnost u Kumanu.

Sigurno da je Jelena mogla postići još zapaženije rezultate. Nedostajao joj je veći rad, počev od nje, pa i šahovskih poklonika koji su je okruživali. Presudnu ulogu u svemu tome odigrao je seoski ambijent i samozadovolјstvo svih. Jer da bi se postigli vrhunski rezultati, da bi se u šahu postigla titula majstora, pa i veća titula, neophodno je bolјa organizacija kluba, finansijska sigurnost, a naročito individualni rad.

Zbog svega toga, Jelena sada poseduje drugu kategoriju u ženskoj konkurenciji. Inače je student druge godine Filozofskog fakulteta, grupa Istorija.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...