srenhu

Marković Jovan - Uča

Marković Jovan - Učadolazi 1958. godine u Kumane i radi kao učitelј razredne nastave u osnovnoj školi. Obzirom da je sve do 1956. godine igrao fudbal, kada je slomio nogu, i to u Poletu iz Izbišta, Jedinstvo iz Živinica (BiH) i u Kumanu ga je zainteresovao fudbal. Trećakov Boža kao predsednik i Ćurčić Veselin - Bibika, kao sekretar nagovore ga da bude trener fudbalskog tima. Od proleća 1959. godine preuzima fudbalski tim i kao trener radio sve do jeseni 1961. godine. kada se otkazuje dalјe takmičenje. Fudbalsko igralište je bilo na DUDARI a treninge, kondicione, izvodio je u peskari - jamurama i po tom okolnom prostoru. Najviše je radio na kondicionoj sposobnosti fudbalera. Smatrao je - Ko ima kondiciju može da na terenu obavi svaki zadatak. Ta ekipa pobeđuje. - Par mladića je u to vreme studiralo u Beogradu pa nisu redovno dolazili na utakmice. Naročito kada je Kumane gostovalo. To je remetilo koncepciju igre i sastav tima je, tada, bio slabiji.

Uslovi za rad su bili očajni. Nedostatak pojedine sportske opreme, kupanje u lavorima, koritu u hladnoj vodi, svlačionica u privatnim kućama i šupama, magazinima ili sobama. Putovanja na strani kao u srednjem veku.

Sve je to tako bilo jer fudbalski klub nije imao novaca da se izdigne iz svega toga i svojim mladićima obezbedi bolјe uslove. Nezadovolјstvo igrača je sve veće i sve je to imalo za posledicu otkazivanje dalјeg takmičenja.

Uča sa porodicom prelazi u Zrenjanin 1981. godine gde i sada živi kao penzioner.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...