srenhu

Trifunјagić B. Novak

Trifunјagić B. Novakrođen u Kumanu 1933. godine. Još kao 17-to godišnjak davne 1950/1951. godine učestvovao u akciji omladine na uređenju praznog placa između kuća Brusin Žarka-Bate kržaka i Gladić Emila u ulici M. Tita. U to vreme nije bilo pogodnijeg prostora za odbojkaško igralište, i za par dana "niklo" je igralište za odbojku. Nova je bio jedan od prvih igrača odbojke koja je u to vreme, pored fudbala, plenila srca mladih Kumančana. U to vreme Nova se interesovao i za boks, ali kada je na svom licu osetio težinu udarca, ostavio je boks i nastavio sa odbojkom. Nјegova visina oko 185 cm više je odgovarala odbojci. A i krhka fizička građa - vitkost sa dugačkim rukama više je bila za nežniji sport - odbojku. Odbojku je igrao sve do 1957. godine, a od tada se prekomandovao u fudbalski klub, jer se odbojka više nije igrala u Kumanu. Nova nije igrao fudbal ali je svoje organizatorske sposobnosti hteo da prenese u fudbal. Nije se libio poslova, radio je sve poslove koji su u to vreme bili aktuelni za fudbal. Izabran je za sekretara fudbalskog kluba. Baveći se odbojkom a posle fudbalom uvideo je da to ide teško i da se mora puno raditi da bi ta vrsta sportske aktivnosti živela. Ljubav prema sportu nije mu dozvolјavala da odustane. Bio je toliko uporan da je poznat njegov dijalog sa tadašnjim moćnicima iz vlasti u selu kada im je rekao "ako ne odobre prostor za odbojkaško igralište i novac za sport ići će kod seoskog sveštenika - popa i ovaj će sigurno pomoći".

Iako ga je krasila upornost ipak su stizala razočarenja. Prvo u odbojci a onda i u fudbalu, kada je, opet, zbog nedostatka finansijskih sredstava otkazano, u jesen 1961. godine, dalјe takmnčenje. Sudbina je bila jača od želјe, lјubavi. Takve okolnosti vladaju u selu sve do leta 1963. godine kada Nova, samoinicijativno, okuplјa mlade Kumančane i stvara fudbalski tim od igrača koji su ranije igrali i, sada, mladih, novih. Tako da se fudbalski tim uključuje u jesen 1963. godine u redovno takmičenje. Tog leta i jeseni Nova je, bio i sekretar i predsednik, trener, domar, a onda je izabrano novo rukovodstvo kluba i Nova je ostao da bude sekretar, Kvaščev Vasa predsednik, Mendragiš Svetozar blagajnik i td. Kao sekretar radio je pune tri godine, sve do jeseni 1966. godine a u vreme kada je predsednik kluba bio Česko Palko.

Nјegova upornost i lјubav prema sportu iskazana je i u izgradnji kuće sa svlačionicama, kupatilom na Dudari. Može se slobodno reći da je najveća njegova zasluga što je taj objekat završen. Nјemu nije bilo teško da po ko zna koji put ide i moli rukovodioce sela i radnih organizacija za pomoć u materijalu, novcu i da shvate da se zgrada mora završiti jer su takvi propisi u fudbalu i oni se moraju ispoštovati.

Ti razgovori nisu bili ni malo prijatni. Tu su se postavlјala pitanja i finansiranja ne samo fudbalskog kluba već i drugih sportskih aktivosti. Jer bez finansijske, stalne, pomoći nema sporta, kulture - sve će nestati. Prošla su vremena kad se svlačilo na ledini, u prikolici, kada se kupalo u lavoru, koritu, kada su ti uslovi bili vrlo primitivni, kada nije bilo sigurnosti ni za sutra, a ne na duži vremenski period.

Trebalo je pronaći saradnike; jer jedan čovek ne može sve. Kumančani su bili razočarani odnosom prema sportu i kulturi. Razgovarajući sa lјudima, ubeđujući ih da mora biti bolјe, naišao je na razumevanje Česka Palka, Lirić Save, Dostanić Emila-Bace, Stančić Milinka-Čiče, Strajnić Ilije-Bate, Varadinac Milana, Mečkić Rade i mnogih drugih koji su nastojali da se stvore što bolјi, stabilniji i stalni uslovi mladim lјudima u bavlјenju sportom.

Novi je bilo jasno da se i stručni rad u fudbalskom klubu, takođe mora izdići na viši nivo, jer sve što se do sada radilo to je bilo na amaterskoj osnovi, neka improvizacija - primitivizam, iz iskustva a ne sa nekim stručnim prilazom. Zbog toga je doveo iz Zrenjanina Šajbl Belu, poznatog biv. golmana Proletera, iz Zrenjanina, koji je u to vreme bio ispitani trener sa iskustvom. To je bio prvi profesionalni trener u Kumanu i od njega počinje stručni rad sa fudbalerima. Ali, ovo se nije svidelo rukovodiocima sela i radnih organizacija i kritikovali su takav postupak uprave fudbalskog kluba. Nisu mogli da shvate da se i to mora platiti! Umesto da se normalno radi, da postoji više razumevanja, fudbalskom klubu su stvarani sve veći problemi, sve više je imao teškoća. Shvatio je Nova da će politika fudbalskog kluba biti poražena i on demonstrativno napušta fudbalski klub u jesen 1966. godine.

Želeo je da klub radi na savremeni način, kako se to radilo u mnogim sredinama. Želeo je da mladim lјudima omogući što pravilniji razvoj na sportskom planu, da im stvori što bolјe uslove za takav rad. Politika u fudbalskom klubu je bila opravdana ali se nije svidela rukovodiocima sela i pukla je prva karika u lancu da bi se, već, u jesen 1968. godine raspao čitav niz i otkazalo takmičenje iz već opisanih razloga.

Iz sporta je otišao čovek koji je mogao još dosta da pruži, doprinese. Imao je pravilne poglede na razvoj sporta u Kumau i na mesto mladih u tom sportu. Nije mogao da izdrži takvo potcenivanje sporta i nije više imao živaca da non stop ubeđuje, moli i da se uvek nalazi na početku, u podređenom položaju. Otišao je iz sporta, otišao je iz Kumana.

Sa porodicom živi u Zrenjaninu kao penzioner.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...