Česko Palko - Tot

je rođen u Savinom Selu 1919. godine. U Kumanu, na salašu ispod Borđoša je živeo još od 1930. godine. Oženio se 1939. g. Iako se nije bavio sportom, sem ribolovom, fudbal ga je posebno interesovao. Voleo je da gleda fudbalske utakmice.

U Kumane su preselili 1946. godine. Stanovao je neposredno kraj fudbalskog terena i uvek je bio očevidac događaja na treninzima. Kad mu je slobodno vreme dozvolјavalo posmatrao je šta to mladi lјudi rade na treninzima, utakmicama. Pa i njegov sin Miša, kao i tri sinovca Steva, Pavle i Miša igrali su fudbal. Skoro pola tima su bili iz porodice Česko. Iako je imao samo završenu osnovnu školu, jedno vreme je bio upravnik Selјačke radne zadruge, pa direktor Ugostitelјskog preduzeća, zatim službenik ugostitelјstva. Penzionisan je 1970. g.

Bio je predsednik Sportskog društva i fudbalskog kluba od proleća 1964. do jeseni 1968. godine. U to vreme je izgrađena zgrada sa svlačionicama i kupatilom na "Dudari" i vršene prireme da se ogradi cevima i žicom fudbalski teren ili da se isti izmesti na pogodniju, bolјu lokaciju. Jedno vreme svlačionica je bila u njegovoj kući a supruga je prala i odžavala sportsku opremu. Umro je 1975. godine u Kumanu.

Povezani članci