srenhu

I nebo veće

U pesmi često

s pticama drugujem.

 

I znam ptičiji san

u trenucima sreće.

 

Svaki dan -

zelenije drveće,

 

svetlije sunce

i nebo veće.

Uspomena

Pogled na Tisu bacim

nekad plavu, nekad zelenu,

a tvoj osmeh iz davnih dana

zadržao sam za uspomenu.

Sredina života

Svakoga dana žene dotrče,

na Tisu dođu da se rashlade,

da iz ispalca vodu piju

osmehom leta da se podmlade.

Veče

Veče me seti na ovlažila

svetla ulica.

 

Na pesmu vetra i boju lana.

 

Na zalutale kiše ispod okapnica,

na snove nesanice dana.

 

Veče me seti na granu dunje,

pruženu preko komšijskog zida,

na zagrljaje kose i žita,

na nit sećanja... koja se kida.

Pesnik

Željama meri krivudav put,

korača tiho daljine plave.

 

Daleko ispred njega su snovi,

a on daleko ispred jave.

Alas

Alas ima srce

boje reke,

i u vrbacima

plave vrane...

i žene... koje

na prste dođu

da mu ukradu

reku i dane.

Na dolmi

Prolećem se

reka zaplavi,

 

nečujno popuste

zimske stege,

 

i priprema se

ona nežna trava

 

za ljubavi prve

i za letnje žege.

Možda će nam reći snovi

Možda će nam reći snovi.

možda će nam reći jave,

da li će se ljubav ikad

rastati od mlade trave.

Bor

Poznato je još

veoma davno,

 

bor iznikne

i živi uspravno.

 

Ako hoćeš

kao bor da živiš,

 

stoj uspravno,

nemoj da se kriviš.

Leptir

Dvaput smo se sreli:

kad je jul prelet'o,

povetarcu sličan

 

i kad je osvan'o

u senu novembra,

tih i nepomičan.

Draga lica

Nalete uspomene

kao davna draga lica,

nalete uspomene

kao jata sitnih ptica.

Nikad se ne može sve reći

Nikada se ne može sve reći,

ali ne može ni sve da se prećuti.

 

Jer kad nam radost izmami suzu,

sve će se opet čuti...