Najkraće moguće objašnjenje

Ma daj, ja nisam taj koji pređe preko toga što ne

odgovaraš na pisma moja redovno i nikad.

Ma daj, ja nisam taj koji može da razume sve

tvoje bajke i plač.

Ma daj, ja nisam taj kome je dovolјno da samo uz

tebe stoji (kao većini pesnika).

 

Ma daj, ja sam taj koji voli ono što možemo da budemo.

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam