Svečanost u čast Ištvana Ištfanfija-javnog beležnika iz Novog Bečeja

U Domu kulture opštine Novi Bečej, 3. maja 2019. godine upriličena je svečanost u čast Ištvana Ištvanfija (1840-1924) javnog beležnika iz Novog Bečeja (tadašnji Turski Bečej).

Ištvanfi je studije prava završio u Budimpešti, gde je položio i pravosudni ispit, nakon čega je otvorio advokatsku kancelariju u Novom Bečeju. Nakon toga, ministar pravosuđa ga je imenovao za kralјevskog javnog beležnika u Novom Bečeju, a postao je i član Turskobečejskog udruženja za zaštitu od poplava i unutrašnjih voda. Za svoje zasluge u toku opasnosti od poplava dobio vladino priznanje. Naime, on je bio član delegacije koja je uspela da se izbori protiv već usvojenog tehničkog plana regulacije toka Tise koji je podrazumevao njegovo izmeštanje nekoliko kilometara od Novog Bečeja, što bi imalo katastrofalne posledice na razvoj naselјnog mesta.

Turistička organizacija opštine Novi Bečej i Javnobeležnička komora Mađarske u čast Ištvanu Ištvanfiju upriličile su postavlјanje spomen ploče na kuću gde je nekada živeo, današnja ulica Sonje Marinković. Istoga dana, predstavnici Javnobeležničke komore Mađarske, lokalne samouprave i ostali gosti obišli su obnovlјeni grob Ištvana Ištvanfija na novobečejskom groblјu na koji su položili vence.