Predstava za decu PRVI ŠLjIVARSKI BOJ

10. aprila 2019.g. u Domu kulture opštine Novi Bečej u dva termina odigrana je predstava za decu“Prvi šlјivarski boj” pozorišta “Zvezdica” iz Zrenjanina.

Predstava je rađena po ideji Bernis Majers ‘’The aplle war’’ (Drvo jabuke), ali je prilagođena duhu naše tradicije. Kroz pozorišnu priču, glumci Tatjana Relјin i Milјan Vuković, predstavili su najbitnije lјudske osobine, koje su svojstvene kako kralјevima, tako i svim drugim lјudima.

Priča je bazirana na dva Kralјevstva i jednoj šlјivi koja je izrasla tamo gde se jedno Kralјevstvo zavšava,a drugo počinje.Alidva Kralјa ne žive u miru i slozi.Lakše im je da nađu razlog da zarate,pa makar u nedostatku drugih razlogaratovali, jer ne mogu da se slože čija je šlјiva na granici.Da li je i jedan razlog za rat ispravan?Toi mnoga druga pitanja i odgovori postoje u ovoj priči.A odgovor na pitanje kako Kralјevi dolaze do pomirenja,daje publika.Od početkado kraja predstaveglumcikroz igru,priču,songove i muziku zasnovanu na našoj tradiciji,upućuju decu na prave odgovore! Predstava se uklapa u trening nenasilne komunikacije.

Ova interaktivna predstava svojim sadržajem, ali i originalnom muzikom, izazvala je više nego pozitivne reakcije dece i poslala važnu poruku najmlađima, a to je da je tolerancija veoma bitna, da ne treba biti sebičan, već stvari treba deliti sa drugima.