Dokumentarni film ‘’Borđoš - 7000 godina pre’’

10 i 11. oktobra 2018.g. naša publika je imala priliku da pogleda  dokumentarni film ‘’Borđoš - 7000 godina pre’’ koji je premijerno prikazan u Domu kulture opštine Novi Bečej. Film dočarava neolitsko naselјe Borđoš iz mlađeg kamenog doba, nazvano po srednjevekovnom naselјu koje se tu nalazilo smešteno na obali Tise, između Novog Bečeja i Kumana. Zahvalјujući četvorogodišnjim istraživanjima arheološkog tima, Muzeja Vojvodine i Instituta za praistoriju ‘’Kristijan Albreht’’ Univerziteta u Kilu, koja su počela 2014.g, otkriveno je mnogo toga o mlađem kamenom dobu u Banatu. Novobečejska publika je imala priliku da vidi kako se pre 7000 godina živelo na ovim prostorima, gde su se sudarale dve kulture - potiska i vinčanska. Otkriveno je da je u njemu živelo oko 4.000 lјudi, što je za ono vreme, obzirom da je na planeti tada živelo 8-9 miliona lјudi, bio veoma veliki broj. Stanovnici su se bavili zemlјoradnjom, stočarstvom, lovom i ribolovom. Nađeni su ostaci od 130 kuća, koje su bile pravougaonog oblika sa jednom ili dve prostorije. Naselјe je postojalo oko 500 godina, a uništeno je požarom. Obzirom da lјudski ostaci nisu nađeni, pretpostavlјa se da su se stanovnici preselili i izgradili naselјe na nekom drugom mestu.

Ovaj jednočasovni film režirao je Rastislav Durman, a nastao je zahvalјujući arheološkom timu Muzeja Vojvodine predvođenim Aleksandrom i Ildiko Medović.

Prvoj projekciji filma prisustvovali su i mr Tijana Pešterac, arheolog-viši kustos Muzeja Vojvodine i reditelј filma Rastislav Durman koji su se tom prilikom obratili publici.

Tags: