srenhu

Od antičkih vremena

Takmičenje u dizanju tereta (kamena) održavalo se još od antičkih olimpijada, dok se dizanje tegova kao sportska dicsiplina pominje pre više od 200 godina.

Prvi klubovi u dizanju tegova osnovani su 1880. godine u Nemačkoj, a već sedam godina kasnije (1887) održano je u Londonu prvo nezvanično prvenstvo sveta za amatere i profesionalce. Prvi nezvanični Svetski šampionat održan je u Londonu 1891. godine, a tačno pre sto godina (1898) održano je prvo službeno prvenstvo sveta u Beču, a apsolutni prvak bio je Austrijanac Viljem Turk.

Dizanje tegova bila je jedna od disciplina na prvim modernim Olimpijskim igrama u Atini 1896. godine. Na ovoj Olimpijadi dizanje tegova imalo je dve discipline, podizanje tegova jednoručno i dvoručno.

U olimpijskim analima ostaće zabeleženo da je prvi pobednik u disciplini jednoručno Eliot iz Velike Britanije, koji je podigao 71 kilogram, a da je dvoručno olimpijsko zlato osvojio Jensen iz Danske sa 111,5 kilograma.

Na drugoj Olimpijadi (Pariz 1900.) ovih disciplina nije bilo, kao ni na nekoliko sledećih, da bi tek od VII Olimpijade koja je održana 1920. godine u Anversu dizanje tegova postala stalna disciplina olimpijskog programa.

Dizanje tegova u Srbiji kao sport se javlja u Beogradskom društvu za gimnastiku i borenje 1881. godine, znači u isto vreme kada se formiraju i prvi slični klubovi u mnogim evropskim gradovima.

Posebne sekcije za dizanje tegova u Jugoslaviji javljaju se posle Drugog svetskog rata (1945.), da bi 1948. godine u okviru Teškoatletskog saveza Jugoslavije bio osnovan Odbor za dizanje tegova, te iste godine je u Ljubljani održano i prvo pojedinačno prvenstvo Jugoslavije čime je i zvanično ovaj sport stekao uslove daljeg razvoja.

Povezani članci