Sto godina Zemljoradničke Zadruge 'Vranjevo' u Novom Bečeju: Istorija i nasleđe

Otkrijte bogatu i raznoliku prošlost Zemljoradničke Zadruge 'Vranjevo' u Novom Bečeju kroz stogodišnje iskustvo zajednice koja je oblikovala ruralnu ekonomiju. Pročitajte o njenom osnivanju, promenama kroz vreme, izazovima i dostignućima, te o tome kako je uticala na život i rad seljaka. Saznajte više o značajnim događajima, ličnostima i dokumentima koji svedoče o njenom neprocenjivom nasleđu koje i danas oblikuje lokalnu zajednicu. Ova kolekcija tekstova pruža uvid u trajnu predanost zadrugara, njihov doprinos ruralnom razvoju i trajnu vrednost Zadruge 'Vranjevo' u Novom Bečeju.

Pogovor

Pogovor

Veliki jubilej 100 godina zadrugarstva u Novom Bečeju je povod za štampanje ove Spomenice. Da bi se sačuvalo od zaborava sve ono što je prethodilo današnjoj ZZ „Vranjevo“ potreban je osvrt na ono što je bilo.

Na veoma lep, narativno neusilјen i pristupačan način u Spomenici je predstavlјen razvoj Zadruge od osnivanja do danas.

Ujedinjenje selјaka u zadruge nastajalo je u veoma teškim uslovima opstanka sitnih selјačkih poseda. Prvenstveno se javlјala potreba za novcem (obrtni kapital), organizovanom nabavkom i prodajom robe. Prve zadruge imale su i obrazovnu ulogu u seoskim sredinama. Ovo je jedna od značajnijih uloga koje je zadrugarstvo imalo od početka rada, s obzirom na to da je u tom periodu većina seoskog stanovništva bila nepismena.

Tokom stogodišnjeg postojanja zadrugarstvo je imalo uspona i padova, ali je potreba za njegovim postojanjem sačuvala ovaj način udruživanja ideja i kapitala.

Najteži period za zadrugarstvo u našim uslovima bio je neposredno posle Drugog svetskog rata, pa sve do 1989. godine.

U tom periodu na selo i selјaka su ispolјavani raznovrsni pritisci koji su pretili da uguše samostalnu polјoprivrednu proizvodnju na selјačkom posedu.

U periodu od 1945. pa do 1955. godine bilo je formirano mnogo zadruga u raznim granama polјoprivrede, ali su one vremenom prerasle u preduzeća ili su pripojene zemlјoradničkoj zadruzi zbog gubitaka u poslovanju, kao što je bio slučaj sa svim selјačkim radnim zadrugama.

Formiranje, rad i gašenje zadruga bilo je pod velikim i direktnim uticajem tadašnjih političkih prilika, a sprovođenje se odvijalo preko Okružnog i Sreskog saveza zadruga.

Takva politička naredba bila je da se iz zadruge izdvoji ekonomija (1963) i formira PD „Sokolac" da bi se 1969. godine zadruga pripojila PD „Sokolac" i bio formiran polјoprivredni kombinat „Biserno ostrvo“.

Od 1969. do 1989. godine nije postojala Zadruga, već OOUR „Kooperacija“, to je period kada su umesto zadružnih sprovođeni samoupravni principi. Ovaj period imao je dobrih i loših strana za selјake, ali je za zadrugarstvo bio poguban.

Donošenjem Zakona o zadrugama Republike Srbije 1989. godine stvoreni su zakonski uslovi za ponovno registrovanje zadruge.

Potrebno je napomenuti da od registracije prve Srpske zemlјoradničke zadruge u Araču pa do danas, Zemlјoradnička zadruga „Vranjevo“ (kao pravni naslednik) nije menjala svoju funkciju, bez obzira na to kako je u datim okolnostima bila registrovana.

Organizovanje i unapređenje polјoprivredne proizvodnje na selјačkim imanjima bio je i ostao osnovni zadatak ove zadruge.

Na ovom mestu potrebno je da se setimo i istaknemo pregnuće onih lјudi koji su doprineli unapređenju i očuvanju svega onoga što ZZ „Vranjevo“ predstavlјa danas. Zahvalnost se mora izraziti svim kooperantima, zadrugarima i zaposlenima kao i rukovodiocima koji su svojim predanim radom očuvali ovu zadrugu.

Značajne zasluge u radu Zadruge imaju i njeni upravnici i direktori i to: Karapandžin Stanko, Ivančev Vojislav, Kelemen Zoltan, Felbab Branko, Boberić Stevan, Đukanović Živorad, Neatnica Stevan, Dujin Georgije i mnogi drugi bez čijeg svestranog zalaganja ne bi bilo ove zadruge, a njen razvoj bi izvesno bio drugačiji.

ZZ „Vranjevo“ danas ima 154 zadrugara i preko 200 kooperanata. Ukupno ima 21 zaposlenog od toga 3 sa visokom stručnom spremom, 10 da sa srednjom stručnom spremom i 8 radnika sa III stepenom stručne spreme.

Ova knjiga verna je životu, ali i dokumentu.

Related Articles

Grafička industrija

Prehrambena industrija

Industrija obuće