Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Slavko Munćan Sava (1910–1941)

Slavko Munćan bio je jedan od najistaknutijih revolucionara i boraca Narodnooslobodilačkog pokreta u južnom Banatu. Rođen je 6. juna 1910. u Kruščici, nedaleko od Bele Crkve. Gimnaziju je završio u Beloj Crkvi i Vršcu, posle čega upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Još kao gimnazijalac ulazi u SKOJ, a član KPJ je od 1933. Učestvovao je u organizaciji velikih studentskih demonstracija održanih te godine.

Slavko Munćan Sava (1910–1941)Učešće u ovim protestima dovelo je do pretresa njegovog stana u kome su pronađene zabranjene knjige i propagandni materijal KPJ. Odležao je mesec dana u pritvoru; pušten je, ali je izgubio pravo na polaganje ispita, pa se vraća u rodni kraj. Povezao se sa banatskim aktivistima, pre svih sa Žarkom Zrenjaninom, uz koga postaje jedna od istaknutih ličnosti pokreta. Ponovo je zatočen 1936. i osuđen na dve godine robije. Kaznu je služio u Sremskoj Mitrovici, gde su njegova uverenja dodatno osnažena pod uticajem mnogih političkih zatvorenika koji su tamo robijali. Čim je izašao, reaktivirao se i ponovo povezao sa Zrenjaninom, sa kojim 1940. organizuje pokrajinsku konferenciju KPJ.

Izdao ga je saborac Ratomir Ranisavljević odvevši ga u zamku koju je organizovala specijalna policija. Nije želeo da živ padne u ruke neprijatelju, pa je izvršio samoubistvo hicem iz pištolja u glavu. Proglašen je za narodnog heroja 7. jula 1953.

Related Articles

Мilоје Čiplić