Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Servo Mihalj

Servo Mihalj (1900-1941)

Servo Mihalj bio je jedna od najistaknutijih ličnosti Narodnooslobodilačke borbe na tlu Banata. Rođen je 1900. u Velikom Bečkereku u zanatlijskoj porodici. Bio je radnik u krojačkoj zadruzi. Sa dvadeset godina ulazi u sindikat, a odmah zatim i u KPJ. Zalagao se za prava radnika, više puta je pritvaran i prebijan od strane policije.

Servo MihaljUhapšen je 1929. i od Suda za zaštitu države osuđen na deset godina robije u Sremskoj Mitrovici. Tamo su se nalazili mnogi istaknuti članovi partije, tako da je sa sobom poneo veze koje će se pokazati važnima za razvitak pokreta u Vojvodini. Nakon povratka u rodni grad 1939. odmah stupa u kontakt sa Žarkom Zrenjaninom i ulazi u sam vrh partijske organizacije. Tokom aprilskih događaja 1941. učestvovao je u premeštanju PK KPJ iz Novog Sada u Petrovgrad. Komitet se više puta sastajao u njegovoj kući, a po otpočinjanju ustanaka, pored političkih, vršio je i vojne dužnosti. Učestvovao je u formiranju svih partizanskih odreda na tlu Banata, a od maja meseca bio je tražen i morao je da pređe u ilegalu.

Uhapšen je u jednoj od svojih baza u Petrovgradu, svirepo je mučen u svom gradu, a zatim je prebačen u Banjicu gde je naposletku i streljan 19. septembra 1941, istog dana kada je u Petrovgradu izvršena egzekucija više rodoljuba na Žitnom trgu. Po njemu ime nosi više škola u Vojvodini. Za Narodnog heroja Jugoslavije proglašen je 5. jula 1951.

Related Articles