Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Ruža Šulman (1917–1941)

Ruža Šulman (1917–1941)

Ruža Šulman bila je revolucionarka i učesnica Narodnooslobodilačke borbe. Rođena je 6. januara 1917. u Velikom Bečkereku. Tamo završava osnovnu školu i trogodišnju akademiju. Veoma brzo se upoznala sa levičarskim idejama i priključila se omladinskoj komunističkoj organizaciji. Upoznaje Koču Kolarova 1936. i ulazi u SKOJ.

Ruža Šulman (1917–1941)Učestvovala je u različitim partijskim aktivnostima, zbog čega je uhapšena 1937. Primljena je u KPJ 1938. posle čega intenzivira rad. Ponovo je uhapšena, zajedno sa više svojih partijskih drugova 1940. U to vreme je već bila verena za Kolarova, a policija ju je pritiskala i batinala kako bi odala svog budućeg muža. Ona nije dala informacije i oslobođena je posle višednevnog ispitivanja. Ruža Šulman bila je hrabra i inatna, pa ništa nije rekla ni nacističkim ispitivačima koji su je mučili nakon hapšenja 23. jula 1941. Streljana je zajedno sa Kočom Kolarovim, Aldanom, Arsenovim i Frankom na Bošnjakovom salašu 26. jula 1941. Po njoj se zove ulica u Zrenjaninu, kao i naselje koje se formiralo u okolini te ulice.

Related Articles

Мilоје Čiplić