Sportovi na vodi u Novom Bečeju

Postoje oblasti lјudskog delovanja o kojima malo ili nikad ne razmišlјamo, ne pridajemo važnost njihovom razvoju, usponima ili padovima koji se neminovno dešavaju tokom istorije, pa se stoga klјučni podaci, imena i događaji zauvek izgube. Knjiga monografskog tipa koja je nastala trudom i zalaganjem dvojice autora Živorada Berbakova i Stevana Davidovića upravo teži tome da od zaborava otrgne najvažnije trenutke iz istorije sportova na vodi u Novom Bečeju. Naslov je dat potpuno nepretenciozno - Hronika plivanja i vaterpola u Novom Bečeju, a opet će biti zanimlјivo štivo svakome ko želi da se upozna sa istorijom ovog grada, njegovih stanovnika, sporta na vodi i pojedinih sportista.

Već u samom uvodu autori su omeđili period od šest i po decenija kojim će se baviti u knjizi. To je period koji počinje nešto pre Drugog svetskog rata, od 1934. godine i od prvih pisanih pomena o plivačima u Novom Bečeju, a traje sve do 1989. godine, odnosno do izbijanja sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije. Taj period Berbakov i Davidović su podelili u tri manja vremenska odseka, kako bi se bavlјenje sportovima na vodi moglo pratiti po generacijama koje su se njima bavile.

Takođe, interesantno je da se sportske aktivnosti koje zahtevaju tekuću ili stajaću vodu, u nedostatku bazena, nisu u Novom Bečeju uvek odvijale na istom mestu, odnosno na Tisi, kao najvećem vodenom toku uz ovu prelepu varošicu u srednjem Banatu. Autori naglašavaju da su se plivanjem, vaterpolom i skokovima u vodu Novobečejci bavili i na „Banji“ uz Fabriku cigle i crepa „Polet“ i kasnije na Kanalu DTD.

I sami zalјublјenici u sportove na vodi, Živorad Berbakov i Stevan Davidović našli su niz zanimlјivih i vrednih izvora za svoju hroniku, počevši od novinskih priloga i članaka, preko knjiga objavlјenih o vaterpolu, sećanja učesnika u tim aktivnostima i iz istorije Vaterpolo saveza Vojvodine. Veoma korektno je navedena i dokumentaciona građa koju su novobečejski sportisti zaveštavali Narodnoj biblioteci Novog Bečeja. Na osnovu te i takve građe autori su mogli da daju pregled svih značajnih aktivnosti, najznačajnijih sportista i klubova koji se vezuju za Novi Bečej.

Zanimlјiva je rečenica kojom se završava „Uvod“ u Hroniku plivanja i vaterpola u Novom Bečeju u kojoj naši autori podvlače da su mnoga svedočenja i sećanja posleratnih učesnika u sportovima na vodi sačuvala od zaborava „ceo jedan životni i sportski opus Novobečejaca u dvadesetom veku, kada su svoje najbolјe godine proveli na reci Tisi, “Banji” kraj “Poleta’ i Kanalu Dunav-Tisa-Dunav, srčano braneći boje svog kluba“. Tom kratkom rečenicom su nas podsetili da se i plivanjem i vaterpolom sportisti najčešće bave u najbolјim svojim godinama, da su to veoma srčani i lepo razvijeni mladići i devojke koji su odani svom klubu i bore se za njega kroz fer i sportsko nadmetanje.

Knjiga je bogato ilustrovana snimcima sportista i ekipa koje su učestvovale u raznim sportskim manifestacijama i time se potkreplјuje istinitost i verodostojnost ove knjige.

Naslovi u Hronici su privlačni i inspirativni, a sam tekst je prepun informacija o sportskom životu Novog Bečeja. Zahvalјujući pripovedačkom daru oba autora ova hronika sporta na vodi pretvorena je u živo tkivo koje ima svoju dinamiku i uzbudlјivo se kreće od prvih nagoveštaja sportskih aktivnosti, preko organizovanog rada sa talentovanim plivačima i vaterpolistima koji proslavlјaju varošicu na obali Tise, do poslednjih pokušaja da se omasovi sportska aktivnost u Novom Bečeju. Svaki period koji je opisivan ima svoje draži, a način na koji su se akteri sportskih dešavanja odnosili prema svom klubu odražava duh toga vremena. Tako u prvim nagoveštajima osnivanja sportskog kluba Jedinstvo vidimo grupu mladih angažovanih omladinaca i omladinki koji usred ratnog vihora raskrčuju obalu Tise da bi sebi obezbedili mesto za treninge i okuplјanje. Potom, u posleratno doba, u vreme siromaštva i udarništva, vidimo mlade vaterpoliste koji pešice prevalјuju kilometre i kilometre do bazena na kojem odmah potom, bez predaha, igraju utakmicu. Knjiga je prepuna takvih detalјa koji se ne mogu pročitati u zvaničnim istorijama i stoga je dragoceni svedok o sportistima koji zaista mogu biti primer generacijama koje dolaze.

Toplo preporučujem Hroniku plivanja i vaterpola u Novom Bečeju za štampu, jer verujem da će naći put do mnogih čitalaca i zalјublјenika u sportove na vodi, ali i do onih drugih koji su samo znatiželјnog duha I vole dobru knjigu.

Tags: ,

Sadržaj

Da li ste znali...

da je ukupna dužina reke Tise 966 km, a da od toga kroz našu zemlju 164 km? Izvire u Karpatima na nadmorskoj visini od 1800 metara?

O gradu