Maja Josimović

Maja Josimović
Rođena 28. marta 1984. godine u Zrenjaninu. Nakon Gimnazije u Novom Bečeju diplomirala je na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu (2008), na odseku za grafički dizajn, a trenutno je na specijalističkim studijama Ilustracije. Celokupno njeno stvaralaštvo, od grafičkih radova, preko poezije do muzičkih dela bazira se na emocijama, nastalim kao proizvod života i dešavanja u njenoj neposrednoj blizini. Stvaranje svojih dela opisuje kao pokušaj materijalizacije onoga što oseća.
 
 
 
 

Povezani članci