srenhu

Zagorka Končar – Berberski

Zagorka Končar – Berberskirođena je u Zrenjaninu 1913. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1937. godine. Iste godine, kao profesor istorije, dobila je službu u Istorijskom arhivu u Novom Sadu, a dve godine kasnije postala je suplent u Srednjoj tehničkoj školi u Petrovgradu (Zrenjaninu). U prvim danima okupacije, 31. maja 1941, otpuštena je iz službe. U junu, sa bratom, otišla je u Šumadiju, gde joj je brat stupio u Šumadijski partizanski odred. Boravila je izvesno vreme u Beogradu kod rodbine, a od decembra 1941. nastanila se u Ulјmi, gde je od 1943. učestvovala u NOP. U septembru 1944. postala je član MNOO i sekretar AFŽ u Ulјmi. U danima oslobođenja vratila se u Zrenjanin kao kandidat KPJ i obavlјala razne kulturno-prosvetne i društveno-političke dužnosti. Bila je profesor Druge ženske gimnazije u Beogradu, referent za naučne ustanove u Komitetu za škole i nauku pri vladi FNRJ; od 1950. radila je kao službenik u Ministarstvu za nauku i kulturu u Sarajevu. Bila je i profesor u Prijedoru do 1954, kada se vratila u Zrenjanin gde je radila u Istorijskom odelјenju Narodnog muzeja. Na toj dužnosti, kao kustos, stekla je istraživačka iskustva radom na prikuplјanju građe za istoriju radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta u srednjem Banatu.

Obradila je nekoliko tematskih izložbi i napisala nekoliko stručnih radova. Iako je usled bolesti otišla u penziju 1964, godine, predano je nastavila da radi na sakuplјanju i obradi građe za istoriju radničkog pokreta i NOB u srednjem Banatu. Rezultat toga je i ova publikacija.

Uvek u borbi

Povezani članci