Novobečejski pisci i pisci o Novom Bečeju

1. TAMNICE (roman)
Autor: Miloje Čiplić i Ljubiša Jocić
Izdavač i godina izdavanja: Zrenjanin – Novi Bečej, 1979.
Štampa: 1 »MAJ« Novi Bečej
Narodna biblioteka Novi Bečej

2. SAN REVOLUCIJE
Autor: Bogdan Čiplić (zbornik tekstova) ! MILOJE
Izdavač i godina izdanja׃ Muzej socijalističke revolucije Vojvodine, 1975.
Štampa: »Proleter« Bečej3. BURNO PROLEĆA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Prosveta Izdavačko preduzeće Srbije, Beograd 1951.
Štampa: Grafičko preduzeće »Vuk Karadžić«, Beograd

4. OKOVI (roman)
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdannja: Izd. Preduz. NOVO POKOLENJE, Beograd 1952.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Omladina« Beograd

5. SINOVI I RAVNICE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Pred. »Bratstvo–Jedinstvo«, Novi Sad 1952.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Zmaj«, Novi Sad

6. OKAMENJENA SATADA (pesme)
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1956 ili 1958.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Zmaj«, Novi Sad

7. OPROŠTAJ SA RAHAVOM
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Prosvata, Beograd 1960.
Štampa: Beogradski Grafički Zavod

8. KADRIL (roman)
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Pred. »Bratstvo Jedinstvo«, 1964.
Štampa: »Budućnost«, Novi Sad

9. RAVNICA, pesme
Autor: Bogdan Čiplić

10. STRAVIČNA ZVONA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Minerva, Subotica–Beograd, 1958.
Štampa: »Minerva«, Subotica

11. JEL' DOBRO DIVANIM
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdavanja: Nolit, 1964.
Štampa: Beogradski grafički zavod

12. SLATKO PRAVOSLAVLJE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izdavačko preduzeće Prosvata, Bgd. 1968.
Štampa: Grafičko preduzeće Slobodan Jović, Beograd

13. GRAŽDANSKE EKLOGE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: RU »Radivoj Ćirpanaov« Novi Sad, 1972.
Štampa: »Prosvata« Novi Sad

14. VRŠAČKE EVENKE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja׃ Književna opština Vršac,
Štampa: Slobodan Jović Beograd, 1975

15. KUDA TISA TEČE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Preduzeće Matice srpske, Novi Sad,
Štampa׃ RO štamparija Budućnost, 1980.

16. ČETIRI KONJA DEBELA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja׃ Matica srpska, 1976.
Štampa׃ Štamparsko preduzeće »Budućnost«

17. PREKO TISE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1946.
Štampa: Štamparija »Budućnost« Novi Sad

18. PORODIČNE TAJNE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Beogradski izdavačko– grafički zavod, Beograd 1979.
Štampa: Beogradski izdavački–grafički zavod Beograd

19. IZ NOVIH DANA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1949.
Štampa: Štamparija »Zmaj«, Novi Sad

20. DIVLJE JATO (pesme)
Autor: Bogdan Čiplić
U Novom Miloševu, BIBLIOTEKA

21. JARUGA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Savremenik srpske književne zadruge, Beograd 1953.
Štampa: »Kultura« Beograd

22. NA VELIKO I MALO
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Budućnost Novi Sad, 1946.
Štampa: Štamparija »Budućnost« Novi Sad

23. LEK OD SMRTI
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1969.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Budućnost« Novi Sad

24. DEČACI SA TISE

Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1950.
Štampa: Štamparija »Zmaj«, Novi Sad

 

25. ZMAJEVI OD TURSKOG BEČEJA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Opštinska zajednica kulture Novi Bečej, 1975.
Štampa: Grafičko preduzeće »1.Maj« Novi Bečej

26. SVI ŠAJKAŠI ODOŠE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1987.
Štampa: RO štamparija »Budućnost« Novi Sad

27. MRTVA TISA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Narodna knjiga Beograd, 1955.
Štampa:

28. PAORSKE BALADE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1955
Štampa: Štamparsko preduzeće »Zmaj« Novi Sad

29. ZID PLAČA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Štamp. Pred. KOSMOS, Beograd, 1960.
Štampa: Grafičko preduzeće »Slobodan Jović«

30. STARINSKI BUKVAR
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Prosvata Beograd, 1974.
Štampa: Grafičko preduzeće Prosvata Beograd

31. PESME ZA VOJVODINU
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Novi Sad 1940.
Štampa: »Uranija« štamparski zavod, Novi Sad

32. KURJAČKI DOLOVI
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Bogdan Čiplić Beograd, 1971.
Štampa: Štamparski pogon SNP, Novi Sad

33. KANAL DUNAV–TISA–DUNAV
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1949
Štampa: Grafička štamparija Novi Sad

34. POLJANA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Giga Jovanović, 1930.
Štamapa: Štamparija Gige Jovanovića, Novi Bečej

35. POSLEDNJI ZMAJ
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, 1979.
Štampa: Štamparija »Kultura« Bački Petrovac

36. SNAGA ZEMLJE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: RAD Beograd, 1951.
Štampa: Štamparija Rad, Beograd

37. SONETI IZ ULMANOVE KUĆE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Iz Letopisa Matice srpske, avgust––septembar, 1970.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Budućnost«, Novi Sad

38. SVI UZA ZID (roman)
Auto: Pavle Janković – Šole
Izavač i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, Novi Sad 1983.
Štampa: »Prosveta Novi Sad«

39. KO BI REK'O (poezija)
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavači i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, Novi Sad 1972.
Štampa: Mehanografski zavod Novi Sad

40. SREBRNA PRAŠINA (pesme)
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: »Singidunum« Beograd, 1975.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Grafičar« Inđija

41. GORSKI SMEŠKO
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, Novi Sad 1973.
Štampa: »1 MAJ« Novi Bečej

42. KOŠTICA
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: Književna zajednica Novog Sada, 1983.
Štampa: OOUR »Prosveta - Novi Sad«

43. PRST NA PANJU
Autor: Pavle Janković – Šole
Izavač i godina izdanja:Edicija Stražilovo, 1976.
Štampa: Štamparija »Kultura« Bački Petrovac

44. OBLAK U JASTUKU
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: NIRO »Dečje novine« Gornji Milanovac, 1979.
Štampa: Privradni pregled, Beograd

45. OČI KUĆE MOJE MAJKE
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: »Žarko Zrenjanin« Zrenjanin 1996.
Štampa: »EKOPRES« , Zrenjanin

46. LAŽIKAŽI IZ DŽAKA
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: Zmajeve dečje igre Novi Sad, 1987.
Štampa: »Dečje novine«, Gornji Milanovac

47. PRILOZI ZA ISTORIJU NOVOG BEČEJA (zbornik radova)
Autor: više autora - Novobečejci
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« , Novi Bečej 1991.
Štampa: »Prosveta« Novi Sad

48. NOVI BEČEJ I VRANJEVO KROZ ISTORIJU
od najranijih dana do 1941.
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 1989.
Štampa: »Prosveta« Bgd. OOUR Novi Sad

49. DEVEDESET GODINA FUDBALA U NOVOM BEČEJU
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 1989.
Štampa: »Prosveta« Bgd. OOUR Novi Sad

50. SEĆANJA NA MOJA PUTOVANJA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, Beograd 2007
Štampa: Midim-print, Novi Beograd

51. DA SE PODSETIMO NA NOVI BEČEJ I NOVOBEČEJCE
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanje: Lazar Mečkić 1998.
Štampa: MIDIM – Print, Beograd

52. TEODOR PAVLOVIĆ ŽIVOT I DELO
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1995.
Štampa: Kikinda-Grafika

53. PLAM ZAVIČAJA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, 1991.
Štampa:

54. U SEĆANJE TEČA TISA
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Međurepublička zajednica za kulturno – prosvjetnu djelatnost Plevlja, 1994
Štampa: DD štamparija »Kultura« Bački Petrovac

55. TRAGOVI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: RO »Radnički Dom«, Novi Bečej, 1981.
Štampa: Grafička radna organizacija »1.Maj« Novi Bečej

56. PLAVI SVITAC
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: MZKPD Plevlja, 1997.
Štampa: Kalamus, Novi Bečej

57. RAZBARUŠENI KUPINJACI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 1998.
Štampa:Grafička radna organizacija »1.Maj« Novi Bečej

58. PROLEĆA NA POGAČI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Novi Bečej 1998.
Štampa:

59. USPAVANKA ZA VRBAK
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Međurepublička zajednica za kulturno – prosvjetnu djelatnost Pljevlja, 1996.
Štampa: SZR »Laci« Bački Petrovac

60. VREME SKELA
Autor:Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Zajednica književnih klubova Srbije i Samoupravna interesna zajednica kulture Novi Bečej, 1990.
Štampa:

61. ŽAGOR NA RECI TISI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Tomislav Kurbanjev, 2006.
Šrampa: Autor

62. A DEVOJKA JE BILA
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Tomislav Kurbanjev, 1973.
Štampa: »Dekor« Novi Bečej, Grafički pogon Zrenjanin

63. TISA LJUBAV VEČITA
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2009.
Štampa: Štamparija Bačkalić, Novi Bečej

64. TRAGOVI, PRIPOVETKE
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: 1985.
Štampa:

65. UZDASI TISE ...
Autor: Više autora
Izdavać i godina izdanja: Opštinska zajednica kulture, 1974.
Štampa: Grafičko preduzeće »1 Maj« Novi Bečej

66. ISTORIJA MAĐARA
Autori: Peter Rokai, Zoltan Đere, Tibor Pal i Aleksandar Kasaš
Izdavač godina izdanja: Izdavačko preduzeće CLIO Beograd, 2002.
Štampa: Bakar Bor

67. MAĐARI U VOJVODINI 1941 – 1946
Autor: Aleksandar Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1996.
Štampa: Futura publikacije Novi Sad

68. STENOGRAMSKI ZAPISNICI SA SUĐENJA GLAVNOODGOVORNIMA ZA RACIJU U JUŽNOJ BAČKOJ 1942. GODINE
Autor: Aleksandar Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2008.
Štampa: KriMel, Budisava

69. KAMENDIN
Autor: Aleksandar Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, 2007.
Štampa:

70. POZDRAV IZ NOVOG BEČEJA
ÜDVÖZLET TÖRÖKBECSÉRŐL

Autori: mr Aleksandar Kasaš i Karolj Andre
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1994.
Štampa: FORUM Novi Sad

71. IZ PROŠLOSTI NOVOG BEČEJA
TÖRÖKBECSE MÚLTJÁBÓL
THE STORY OF NOVI BEČEJ

Autor: Karolj Andre
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2008.
Štampa: Lux Color Print, Bečej

72. PUSZTATEMPLOM
Egy darab szentföld
Autor: id Berecz Sándor
Izdavač i godina izdanja: Szent Rozália plébániahivatal Temerin, 1970.
Štampa: FORUM, Novi Sad

73. OPŠTINA NOVI BEČEJ (geografska monagrafija)
Autor: Dr Milan I. Bajić
Izdavač i godina izdanja: Skupština opštine Novi Bečej i PMF Novi Sad, 1983.
Štampa:

74. AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM
Autor: Raffay Endre
Izdavač i godina izdanja: 2005.
Štampa: FORUM Novi Sad

75. PAORSKE KUĆE
IX zbornik radova
Izdavač i godina izdanja: Kulturno-istorijsko društvo-PČESA, 1993.
Štampa: Futura, Novi Sad

76. ARAČA
Autor: Nebojša Stanojev
Izdavač i godina izdanja: Muzej Vojvodine, 2004.
Štampa: »Proleter« A.D. Bečej

77. SÓSKOPÓ
Autori: Lukács Sándor i Ternovác Tibor
Izdavač i godina izdanja: CNESA Kanjiža, 1995.
Štampa: Tótfalusi Grafikai műhely LOGOS

78. JÁTÉK A SZAVAKKAL
Autor: Szekeres István
Izdavač i godina oizdanja: Ištvan Sekereš, 2008.
Štampa: Lux Color Printing, Bečej

79. 100 ÉVES A SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM ARACSON
Autor Szekeres István Gellért
Izdavač i godina izdanja: Sóti János SJ, Novi Bečej
Štampa: Lux Color Printing, Óbecse

80. DÉLVIDÉKI/VAJDASÁGI MAGYAR HELYSÉGNEVEK
Autori: Zbornik radova, Ištvan Sekereš
Izdavač i godina izdanja: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2000.
Štampa: Verzal nyomda, Újvidék

81. PUSZTATEMPLOM (árva magyarságunk zászlóhordozója)
Autor: Vajda János
Izdavač i godina Izdanja: Aracs Hagyományápoló Társaság Torda, 2002.
Štampa: Lux color Printing, Bečej

82. PUSZTATEMPLOM (ezeréves története)
Autor: Vajda János
Izdavač i godina izdanja: Aracs Hagyományápoló Társaság Torda, 2007.
Štampa: Temerini újság nyomdája

83. A „MESE – TITKU“ ARACSI PUSZTATEMPLOM
Története, emléknapjai, legendái
Autor: Aracsi Vajda János
Izdavač i godina izdanja: Torda, Aracsi hagyományápoló társaság, 2008.
Štampa: Temerini Ujság

84. RAZVOJ VODOPRIVREDE NA PODRUČJU NOVOG BEČEJA
u periodu od 1845 – 1995. godine
Autor: Vasa Popović
Izdavač i godina izdanja: Javno vodoprivredno preduzeće »DUNAV«, 1996.
Štampa: »KOMPAKT PRINT«, Novi Sad

85. MUZIKA NA RASKRŠĆU DVA VEKA
Josif Marinković (1851 – 1931)
Autor: Zbornik radova, Branislav Kiselički
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 2002.
Štampa: Vedes, Beograd

86. JOSIF MARINKOVIĆ
Autor: Roksanda Pejović
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 2002.
Štampa: Vedes, Beograd

87. NEGYVENNYOLCNAK NAGY IDAJÉBEN
(A legfiatalabb aradi mártír – Grof Leiningen Wwsrerburg Károly)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavač i godina izdanja: 1998.
Štampa: Forum i Agape

88. BÚZA, DOHÁNY, SELYEM
(A monarchia legnagyobb búzavására-Törökbecse)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavaé i godina izdanja: 1998.
Štampa: Forum könyvkiadó

89. TÖRTÉNELEM A FÖLD ALATT
(Az aracsi pusztatemplom)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavač i godina izdanja: 1995.
Štampa: Forum könyvkiadó

90. RÉGI BÁCSKAI ÉS BÁNÁTI UTAZÓK
(Egy törökbecsei plébános Londonban – Dr. Szentklárai Jenő)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavač i godina izdanja: 1985.
Štampa: Forum könyvkiadó

91. U NEDRIMA RAVNICE
Autor: više autora
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej,
Štampa: Grafička radna organizaija »1.maj« Novi Bečej

92. KORACI
Autor: Slavica Majin
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej,
Štampa: Grafička radna organizacija »1.maj« Novi Bečej

93. MATEJSKI BROD
Autor: Snežana Marinković
Izdavač i godina izdanja: Narodni Muzej Zrenjanin, 2006.
Štampa: Zamurović, Zrenjanin

94. INTERGLACIJACIJA
Autori: Aleksandar Bakoš i Nina Lalić – Nankov
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1998.
Štampa: Stylos i Ekspres

95. U – LICE
Autor: Aleksandar Bakoš
Izdavač i godina izdanja: Prometej, Novi Sad ,2000.
Štampa: DUPLEX, Novi Sad
Narodna biblioteka Novi Bečej

96. DELFIN, GORKI STIHOVI I LIRIKA
Autor: Miloš Galetin
Izdavač i godina izdanja: IPA »SLOVO« Vrbas i Narodna biblioteka Novi Bečej
Štampa: Budućnost Novi Sad 2005.

97. DETE I DAN
Autor: Zoran Andrin
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1998.
Štampa: Ekspres, Zrenjanin
Narodna biblioteka Novi Bečej

98. PESME
Autor: Zoran Andrin i Dragan Kolarov
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1994.
Štampa: Ekspres, Zrenjanin

99. TUMAČENJE NESANICA
Autor: Miloš Radović
Izdavač i godina izdanja: Miloš Radović, 1997.
Štampa: Predrag Dragić, »DP- ING«

100. NASTANAK, RAZVOJ I UNIŠTENJE JEVREJSKE ZAJEDNICE
U NOVOM BEČEJU građa za monografiju

Autor: Branislav – Bata Kiselički
Izdavač i godina izdanja: Branislav Kiselićki, 1993.
Štampa: »DP – ING« Predrag Dragić

101. VETAR
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1999. i 2001.
Štampa: Grafički studio »Kalamus«

102. KLOVN
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2001.
Štampa: EKOPRES, Zranjanin

103. KAVEZ ZA FENIKSA
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja׃ Narodna biblioteka Novi Bečej, 2004.
Štampa: Štamparija Bačkalić
Narodna biblioteka

104. A DUNAI HAJÓHADAK TÖRTÉNETE
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: A M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága
Štampa: Budapest 1885. május 5.
Primedba, Reprint ove knjige štampana je 2008. godine

105. SZÁZ ÉV DÉL-MAGYARORSTÁG TÖRTÉNETÉBŐL
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: 1789-1918
Štampa:

106. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT RÓMÁBA
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: 1893. április hó 5-11-én
Štampa:

107. ÚJABB RÉSZLETEK A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRÖK HÓDOLTSÁG TÖRTÉNETÉBŐL
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: Budapest, 1917.
Štampa:

108. TORONTÁLI ŐSTELEPEK A TISZA MENTÉN
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: Temesvár, 1877.
Štampa: Magyar-féle könyvnyomda

109. VEŠTICA IZ ISKONA
Autor׃ Nađ Kristijan
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2008
Štampa: Štamparija Bačkalić

110. NOVI BEČEJ KROZ VIHORE PROŠLOSTI
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: Nikasso-NM-Banatski kulturni centar, 2009.
Štampa: Garmond, Novo Miloševo

111. PUTOPISI
Autor: Milena Stošić
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2005.
Štampa: Novi Sad, Klimeks

112. GODINE USPEHA
Autor: Stevan N. Davidović
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1999.
Štampa: Grafički studio – Kalamus

113. POZORIŠNA SUDBINA JOVANA KNEŽEVIĆA
Autor: Sofija Košničar
Izdavač i godina izdanja:Narodna biblioteka Novi Bečej, 2003.
Štampa: Zrenjanin Ekopres

114. KÖDBE VESZETT ARACSI LÁTOMÁS (roman)
Autor: Fogarasi János
Izdavač i godina izdanja: Fogarasi János, 2005.
Štampa: Čikoš štampa, Subotica

115. VEČNE ZAGROBNE TAJNE
Autor: Prevod, Darinka Nerandžić – Brašovanova
Izdavač i godina izdanja: Giga Jovanović, 1906.
Štampa: Štamparija Gige Jovanovića

116. PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAVA SUDARSKI“ 1955 – 2000
Autor: Marija Vrebalov
Izdavač i godina izdanja: PU „Pava Sudarski“ 2000.
Štampa:

117. TISARENJE
Autor: Dr Aleksandar Đorđević, Dr Jasmina Agbaba, Dr Branko Miljanović, &nbps&nbps&nbps&nbpsDr Dragoslav Pavić i Milan Knežev inž.
Izdavač i godina izdanja: Tiski cvet – Novi Sad, 2009.
Štampa: LitoStudio – Novi Sad

118. 200 ÉVES AZ ASSISI SZENT KLÁRA TEMPLOM TÖRÖKBECSÉN
Autor: Szekeres István Gellért
Izdavač: Rimokatolička crkvena opština i Lux Color Printing, Bečej 2009.
Štampa: Lux Color Printing, Bečej

119. VOJNICI NEBESA I ZEMLJE
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: Nikasso – NM – Banatski kulturni centar, 2009.
Štampa: Garmond, Novo Miloševo

120. STO GODINA ZADRUGARSTVA U NOVOM BEČEJU
Autor: Mirjana Brković
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2009.
Štampa: Štamparija Bačkalić, Novi Bečej

121. PEDAGOGIJA MUZIČKOG KONSTRUKTA
Autor: Lucija Andre
Izdavač i godina izdanja: Beograd, Zadužbina Andrejević, 2009.
Štampa: Beograd – Todra plus

122. FK JEDINSTVO NOVI BEČEJ 1989.-2009.
Autor: Stevan Davidović
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2009.
Štampa: Proleter Bečej

123. TURISTIČKA VALORIZACIJA SPOMENIČKIH VREDNOSTI NOVOG BEČEJA
Autor: Ivkov, A.
Izdavač i godina izdanja: Turizam, 4, Institut za geografiju, 2000.

124. MOGUĆNOSTI TURISTIČKE PREZENTACIJE ARHEOLOŠKIH LOKALITETA OPŠTINE NOVI BEČEJ – diplomski rad
Autor: Mišić, M.
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2003.

125. MATEJSKI BROD – neolitsko naselje
Autor: Radišić, R.
Izdavač i godina izdanja: Arheološki pregled, Beograd, 1965.
Štampa:

126. ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA MATEJSKOM BRODU KOD VOLOŠINOVA
Autor: Rešajski, R. I Šandor Nađ
Izdavač i godina izdanja: Naučni zbornik Matice srpske I, Novi Sad, 1950.

127. STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U OPŠTINI NOVI BEČEJ – diplomski rad
Autor: Siveri, B.
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Institut za geografiju, Novi Sad, 1994.

128. SREDNJOVEKOVNA CRKVA U ARAČI
Autor: Čanak – Medić, M.
Izdavač i godina izdanja: Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 10, Novi Sad 1974.

129. KULTURNA DOBRA OPŠTINE NOVI BEČEJ, diplomski rad
Autor: Timea Š. Ginter
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2007.

130. NA SVOM PUTU, OVDE SAM ZASTAO I OSTAO
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2010.
Štampa: Čikoš štampa – Subotica

131. TRAGOVI U TRAJANJU
Autor׃ Aca T. Đukičin
Izdavač i godina izdanja׃ Narodna biblioteka Novi Bečej, 2010.
Štampa׃ Proleter AD Bečej

132. EJ, DERANI MOJI
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2010.
Štampa: Čikoš štampa – Subotica

133. ČARI PROŠLIH DANA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, Beograd 1988.
Štampa: »Studio plus« Novi Beograd

134. ULOGA NOVOBEČEJACA U RAZVOJU SRPSKOG POZORIŠTA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, 1988.
Štampa: »Studio plus« Novi Beograd

135. OGNJESLAV KOSTOVIĆ veliki pronalazač
Autor: Milan Stanisavljev
Izdavač i godina izdanja: Matica Srpska 1957.
Štampa:

136. Topographishe Beschreibung des Königreich Ungarn
Autor: Michael von Kunits
Izdavač i godina izdanja: Pest,1824
Štampa: Ludwig Landerer Edlen v. Füskút

137. ANTOLOGIJA ČIPLIĆ
Autor׃ Bogdan Čiplić
Urednik׃ Draško Ređep
Izdavač i godina izdanja׃ Prometej, Novi Sad 2003.
Štampa׃

138. BOGDAN ČIPLIĆ JOCI SAVIĆU
Autor׃ Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja׃ Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
Novi Sad, 1997.
Štampa׃

139. ZEMLJA ČUDESA
Autor: Maja Josimović
Izdavač i godina izdanja: Nikasso - Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, 2010.
Štampa: SITOPRINT, Žitište

140. ŽIVOT PROLAZI SEĆANJA OSTAJU
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, 2001.
Štampa: Beograd

141. JABUKA GORI
Autor: Miloš Galetin
Izdavač i godina izdanja: Tiski cvet – Novi Sad, 2011.
Štampa: Litostudio Novi Sad

142. POVRATNA BANATSKA KARTA
Autor: Milan Nešić
Izdavač i godina izdanja: Novi Sad, 2010.
Štampa: DOO „Dnevnik – Štamparija”

143. VAZDUHOPLOVNO BOMBARDERSKO NAORUŽANJE
Autor׃ dr Zaharije Vlaškalin dipl.ing.
Izdavač i godina izdanja ׃ Politop-p, Beograd 1995.
Štampa: Politop-p

144. NA KROVU EVROPE
Autor׃ Stevan Davidovic
Izdavač i godina izdanja׃ Narodna biblioteka Novi Bečej, 2011.
Štampa: Štamparija Bačkalić

145. LOVAČKO DRUŠTVO – UDRUŽENJE Novi Bečej 1885 - 2011
Autor: Dr Zoran A. Ristić
Izdavač i godina izdanja: Lovačko udruženje Novi Bečej, 2011.
Štampa: Štamparija Stojkov, Novi Sad

146. PLIVANJE I VATERPOLO U NOVOM BEČEJU
Autor: Prof. dr Sava Ivanić
Izdavač i godina izdanja: Prof. dr Sava Ivanić, 2012.
Štampa: Milan Ivanić - Beograd

147. AMERRE A MADÁR JÁR: A SÓSKOPÓ
GDE SE PTICE SELE: SLANO KOPOVO

Autor: Szőnyi László, Széll Antal, dr. Boros Emil
Izdavač i godina izdanja: Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 2010.
Štampa: Pannónia Print Kft. Budapest

148. KUĆA VLADIMIR GLAVAŠA U VRANJEVU
THE VLADIMIR GLAVAŠ HOUSE IN VRANJEVO

Autori: Vesna Majstorović, Spomenka Urošević, Dragan Rauški
Izdavač i godina izdanja: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, 2012.
Štampa: ,,Diginet” Zrenjanin

149. DESET GODINA RADA (1986-1996)
Autor: Stevan Davidović
Izdavač i godina izdanja: Sportsko rekreacioni centar "Jedinstvo" Novi Bečej, 1996.
Štampa: Studio za marketing i dizajn "Kalamus" Novi Bečej

150. KOVAČI MEDALJA
Autor: Stevan Davidović
Izdavač i godina izdanja: Teško atletski klub "Jedinstvo" Novi Bečej, 1998.
Štampa: Studio za marketing i dizajn "Kalamus" Novi Bečej

151. 20 GODINA SREDNJEG OBRAZOVANJA U OPŠTINI NOVI BEČEJ
Autor: Grupa autora
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom "Jovan Veselinov Žarko" Novi Bečej, 1983.
Štampa: GRO "1. maj" Novi Bečej

152. ROHONCZY GEDEON Gyöngysziget birtokosa
ГЕДЕОН РОХОНЦИ господар Бисерног острва

Autor: Karolj Andre
Izdavač i godina izdanja: Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana, 2012.
Štampa: Lux Color Printing, Bečej

153. SPOMENAR
Autor: Profesor dr Sava Ivanić
Izdavač i godina izdanja: Prof. Dr Sava Ivanić, 2003.
Štampa: VMD Beograd

154. PRINC OSLOBODILAC
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: BKC Novo Miloševo, 2010.
Štampa: Garmod, Novo Miloševo

155. KUĆA SVETIH RATOVA
Autor: Kristija Nađ
Izdavač i godina izdanja: BKC Novo Miloševo, 2011.
Štampa: Garmod, Novo Miloševo

 

156. ZEMLJA OD BLATA, KRVI, ZNOJA I SNOVA
Autor: Kristijan Nađ
Izdavac i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2012.
Štampa:

157. EGYHÁZI BESZÉD A TÖRÖK-BECSEI RÓM. KATH. IPAROS-TÁRSULAT KÉT ZASZLÓJÁNAK SZENTELÉSE ALKALMÁVAL
Autor: dr Jene Sentklarai
Izdavač i godina izdanja: 1883.
Štampa:

158. DOMBÓ
Autor: Nađ Šandor
Izdavać i godina izdanja: Forum, 1974.
Štampa: Forum Novi Sad

159. SLANO KOPOVO
Autor: Lorand Vid, mr Olivija Đureković-Tešić, Brigita Marić, mr Tamara Stojanović, dr Slobodan Puzović, mr Nikola Stojnić, Milan Knežev (saradnik)
Izdavač i godina izdanja: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Autonomna Pokrajina Vojvodina. U saradnji sa Lovačko udruženje „Novi Bečej”, Opština Novi Bečej, 2012 (2013)
Štampa: Stojkov Novi Sad

160. A CSANÁDI KISEBB PAPNEVELDE TÖRTÉNETE
Autor: dr János Faragó
Izdavač i godina izdavanja: 1925.
Štampa: Tipografia „DER LANDBOTE” Timisoara

161. A TEREMTETT VILÁG IDŐBELI KEZDETÉNEK METAFIZIKAI KÉRDÉSE
Autor: dr Faragó János
Izdavač i godina izdavanja: Stephanium nyomda és könyvkiadó R.T., 1926.
Štampa: Budapest

162. AZ ISTENI GONDVISELÉS
Autor: dr Faragó János
Izdavač i godina izdanja: „LANDBOTE” – Nyomda kiadása, 1927.
Štampa: Temesvár

163. BROCKY KÁROLY festőművész élete
Autor: dr Szentklárai Jenő
Izdavač i godina izdanja: Arany János Társaság, 1907.
Štampa: Csanád-egyházmegyei könyvnyomda

 

164. PARIZ U DOBA LIŠĆA KOJE PADA
Autor: Olivera Stanisavljev
Izdavač i godina izdanja: Nikasso-NM-Banatski Kulturni Centar, 2013.
Štampa: Garmond, Novo Miloševo

 

165. SEDAM SRCA
Autor: Silvija Fabijan
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2012.
Štampa: „Štamparija Bačkalić” Novi Bečej

 

166. U TAMI
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2013.
Štampa: "Štamparija Bačkalić” Novi Bečej

 

167. OTKRIVANJE NAŠEG ZABORAVLJENOG KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA U MAĐARSKO-SRPSKOM POGRANIČNOM REGIONU
DISCOVERY OF OUR FORGOTTEN CULRURAL AND NATURAL HERITAGE IN HUNGARIAN-SERBIAN BORDER REGION
ELFELEJTETT KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK FELFEDEZÉSE A MAGYAR-SZERB HATÁR MENTI RÉGIÓBAN

Autor: Više autora
Izdavač i godina izdanja: Opština Novi Bečej, 2013.
Štampa: Stojkov štamparija, Novi Sad

 

168. SOLO PESME SA POZIVNOG KOMPOZITORSKOG KONKURSA
Autor: Dimitrije O. Golemović
Izdavač i godina izdanja: Dom kulture opštine Novi Becej, 2005.
Štampa: Štamparija „Bačkalić” Novi Bečej

 

169. KNEZ PAVLE KARAĐORĐEVIĆ
u vrtlogu evropskih zbivanja (1934 – 1941)
Autor: Jovana Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Malo istorijsko društvo – Novi Sad,

IK „PROMETEJ” Novi Sad, 2013.
Štampa: Alfa-graf NS, Novi Sad

 

170. LAZARET U TURSKOM (NOVOM) BEČEJU

U toku Prvog svetskog rata (1914 – 1919) i Podružnica Crvenog krsta u Turskom (Novom) Bečeju

A TÖRÖKBECSEI PÓTKÓRHÁZ

Az első világháború alatt 1914 – 1918 és a Törökbecsei Vöröstkereszt Fiókegylet

Autor: Andre Karolj

Izdavać i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2014.

Štampa: Diginet Zrenjanin

 

171. 20 GODINE TISKE AKADEMIJE AKVARELA

Autor: Dušan Milovanović

Urednik: Edit Zerebelji Tenji

Izdavač i godina izdanja: Dom kulture opštine Novi Bečej, 2015

Štampa: Stojkov, Novi Sad

 

172. PAULINA SUDARSKI od ekspreivne vedrine do tragičnog kraja

Autor: Olivera Skoko

Izdavač i godine izdanja: Narodni muzej Zrenjanin, 2015.

Štampa: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjaninˮ

 

173. DODIR ANĐELA

Autor: Ljiljana Panić - Lika

Izdavač i godina izdamka: Banatski kulturni centar Novo Miloševo, 2010.

Štampa: Garmond Novo Miloševo

 

173. SRPSKO CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO U VRANJEVU

Autor: Slobodan Blažin

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2013.

Štampa: Štamparija Bačkalić Novi Bečej

 

174. HRONIKA PLIVANJA I VATERPOLA U NOVOM BEČEJU

Autor: Živorad Berbakov i Stavan Davidović

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2015.

Štampa: Štamparija Bačkalić Novi Bečej

 

175. NI NA NEBU NI NA ZEMLJI

Autor: Vera Budić Bešlin

Izdavač i godina izdanja: Banatski kulturni centar Novo Miloševo, 2015.

Štampa: Glasnik Beograd

 

176. KUČE OMA DA MI VRATIŠ (Bezobrazne pesme)

Autor: Šagi Šandor (Majstor Njusi iz Banata)

Izdavač i godina izdanja: Nikasso – NM – Banatski kulturni centar, 2015.

Štampa: Glasnik Beograd

 

177. VRANJEVO KROZ VITRAŽ U 24 PRIČE

Autor: Milan Nešić

Izdavač i godina izdanja: „PROMETEJˮ, Novi Sad i Narodna biblioteka Novi Bečej

Štampa: Štamparija „Bojeˮ Novi Sad, 2015.

 

178. GEOGRAFSKI PRIKAZ NOVOG BEČEJA I OKOLINE

rukopis diplomskog rada koji se nalazi u Biblioteci Instituta za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, broj 101, Novi Sad, 1970.

Autor: Pinter I.

 

179. GEOGRAFSKE OSNOVE POLJOPRIVREDE NOVOG BEČEJA

diplomskog rada br. 486, odbranjen na Institutu za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,  1979.

Autor: Pocik A.

 

180. BUNA U VRANJEVU 1777

Izdanje Istorijskog arhiva u Kikindi, 1955.

Autor: Rajkov M.

 

181. STANOVNIŠTVO NOVOG BEČEJA

Diplomski rad, biblioteka Instituta za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 1977.

Autor: Garčev M.

 

182. ARAČA

Autor: Nebojša Stanojev, urednik dr Agneš Ozer

Izdavač i godina izdanja: Muzej Vojvodine Novi Sad, 2013.

Štampa: Proleter a.d. Bečej

 

183. SCHÖFFT JÓZSEF KÁROLY BŰVKÖRÉBEN

Autor: Rokay Zoltán

Izdavač i godina izdanja: Szulik alapitvány, 2015.

Štampa: Lux Color Printing, Bečej

 

184. ŽIVOT I DELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG Mađedonskog cara

Autor:

Izdavač i godina izdanja: Bogdan Kikić ratar, 1911.

Štampa: Štamparija Branka Pecarskog, Turski Bečej

 

185. OPŠTINA NOVI BEČEJ Baštovnik FARO konvecije

MUNICIPALITY OF NOVI BEČEJ Heir the FARO convention

Autor: Urednik Svetlana Bakić

Izdavač i godina izdanja: Opština novi Bečej, saizdavači:  Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin i Narodna biblioteka Novi Bečej, 2016.

Štampa: Diginet, Zrenjanin

 

186. BROD U SEĆANJU

Autor: Miloš Galetin

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, IK Tiski cvet Novi Sad, 2016.

Štampa: Štamparija Bačkalić Novi Bečej

 

187. 240 GODINA POŠTE U NOVOM BEČEJU

A TÖRÖKBECSEI POSTA 240 ÉVES ÉVFORDULÓJA

Autor: Andre Karolj

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2017

Štampa: Beograd, Glasnik

 

188. PRIČE

Autor: Milan Mađarev

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej i BKC Novo Niliševo, 2017

Štampa: Beograd, Glasnik

 

189. POTISKA VILA I DRUGE PRIČE

Autor: Dario Tenžera

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej i BKC Novo Niliševo, 2017

Štampa: Beograd, Glasnik

 

190. PRIČE IZ BAJKOLEVKE

Autor: Edit Zerebelji Tenji i Monika Jovanov

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej i BKC Novo Niliševo, 2017

Štampa: Beograd, Glasnik

 

191. IZVOR TI JE NA DOHVAT Zbornik radova

Autor: Milena Beračkov, Nenad Šević, Branka Marinković, Dušan Stakić, Majstor Njusi iz Banata, Zagorka Bolozanov, Robert Detki

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej i BKC Novo Niliševo, 2017

Štampa: Beograd, Glasnik

 

192. OBZORJA NA TISI – Dani Josifa Marinkovića

Autor: Stevan N. Davidović i Marija Adamov

Izdavač i godina izdanja: Dom kulture opštine Novi Bečej, 2017

Štampa: Artprint media, Novi Sad

 

193. SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SV. NIKOLE U NOVOM BEČEJU

Autor: Vesna Majstorović, Spomenka Urošević i Dragan Rauški

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, Zavod za zaštitu spomenika kulture Zr.

Štampa: Artprint media,  Novi Sad – 2017

 

194. NOVOBEČEJSKI SVETLOPISCI

Autor: Andre Karolj

Izdavač i godina izdanja: Dom kulture opštne Novi Bečej, 2018

Štampa: Artprint media, Novi Sad

 

195. TÖRÖKBECSEI SZOBORAVATÁSOK

Autor: André Károly

Izdavač i godina izdanja: „ARACS 95ˮ Polgárok társulása – Törökbecse, 2018

Štampa: Štamparija Bačkalić Novi Bečej

 

196. DRIVEN BY THE FUTURE: Future time perspective across life domains and cultures

Autor: Andre Lucija  (doktorat)

Izdavač i godina izdanja: University of Amsterdam, 2018

Štampa: Riderprint BV Amsterdam

 

197. ULOGA SADAŠNJE OPŠTINE NOVI BEČEJ  U PROCESU PRISAJEDINJENJA BANATA KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Autor: Jovana Kasaš

Izdavač i godina izdanja: Dom kultura opštine Novi Bečej, 2018

Štampa: Diginet, Zrenjanin

 

198. VRANJEVO

Autor: Vladimir Davidović

Izdavač i godina izdanja: Karlovačka umetnička radionica – Sremski Karlovci, 2018

Štampa: BIS Kikinda,

 

199. PREDATORI

Autor: Nina Lalić - Jankov

Izdavač i godina izdanja: BKC Novo Miloševo, 2018

Štampa:  Glasnik, Beograd

 

200. BISERI U BLATU

Autor: Šandor Šagi

Izdavač i godina izdanja: Nikasso-NM-Banatski kulturni centar, 2018

Štampa: Glasnik, Beograd

 

201. ARACS /ARAČA

Autor: Više autora (Karolina Biači, Endre Rafai, Ana Tiškeš)

Izdavač i godina izdanja: Izdavački zavod Forum, 2018

Štampa: Grafoprodukt, Subotica

 

202. REČNIK MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJA

Autor: Anita Bojić Perkin, Gordana Svilengaćin

Izdavač i godina izdanja: Centar za učenje i kulturu – Plenum, 2018

Štampa: Diginet, Zrenjanin

 

203. SUĐENJE JEVREMOVO

Autor: Gordana Svilengaćin

Izdavač i godina izdavanja: BKC Novo Miloševo i Narodna biblioteka Novi Bečej, 2019

Štampa: Glasnik, Beograd

 

204. ZA NEKA NOVA SEĆANJA – ÚJ EMLÉKEKÉRT

Autor: Vladimir Stojanović i Novica Blažin

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2014

Štampa: Novi Sad, Stojkov

 

205. LEGLO

Autor: Dragan Kolarov

Izdavač i godina izdanja: „ Alma ˮ, Beograd, 2019

Štampa: „ Presing ˮ Mladenovac

 

206. PRIČA O DOMU Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac

Autor: Ljiljana Bognič

Izdavač i godina izdanja: Dom za odrasle i starije, SVOČ, 2019

Štampa:

 

207. KAD UĐEŠ U MOJ SAN

Autor: Slavica Majin

Izdavač i godina izdanja: Dom kulture opštine Novi Bečej, 2019

Štampa:

 

208. VRANJEVO POVODOM 250 GODINA ŠKOLSTVA U VRANJEVU

Autor: Vladimir Davidović

Izdavač i godina izdanja: Sremski Karlovci, Karlovačka umetnička radionica, 2018

Štampa:

 

209. ПОВЕЉА ВАРОШИ НОВИ БЕЧЕЈ

Autor: Dr Žarko Dimić 

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2018. godine.

Štampa: БИС

 

210. KATARINA II VELIKA – RUSKA SEVERNA ZVEZDA

Autor: Lalić – Jankov Nina

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2019. godine.

Štampa:

 

211. 2. DEO PREDATORA

Autor: Lalić – Jankov Nina

Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2019.

Štampa:

 

212. GRAĐA ZA PROUČAVANJE SPOMENIKA KULTURE VOJVODINE XX

Autor: Svetlana Bakić – više autora

Izdavač i godina izdanja: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad 1999.

Štampa:

 

213. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГРАЂАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ

A POLGÁROK JOGAINAK MEGVALÓSĺTÁSA A TÖRÖKBECSEI KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALNÁL

Autor: Žužana Josimović, Milica Nešić, Zora Stanisavljev i Dobrivoj Raškov

Izdavač i godina izdanja: OŠTINSKA UPRAVA NOVI BEČEJ

Štampa: Proleter AD Bečej

 

214. МИЛИНА ЗЕМЉА ПРЕДАКА Породица Пивнички у историји Новог Бечеја

(Српски-енглески)

Autor: Ljiljana Nikšić (više autora)

Izdavač i godina izdanja: Knjiga komerc, Opština Novi Bečej, 2019-2020

Štampa: Knjiga komerc, Beograd 

 

Povezani članci