Aleksandar Kasaš

Najpoznatiji istoričar među Novobečejcima, profesor doktor Aleksandar Kasaš, rođen je 27. januara 1952. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Bečeju, osnovne studije istorije u Novom Sadu, a magistarske u Beogradu. Ljubav prema nauci o prošlosti krunisao je 1995, stekavši zvanje doktora nauka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je kasnije bio redovni profesor na predmetu Istorija Jugoslavije.

Autor je više knjiga i publikacija, te preko stotinu naučnih radova. Posebno se izdvajaju dela „Mađari u Vojvodini 1941-1946. godine" - ujedno i Kasaševa doktorska disertacija, mnogobrojni radovi o istoriji porodice Dunđerski i koautorsko delo „Istorija Mađara" (sa Peterom Rokaijem, Zoltanom Đereom i Tiborom Palom). Nјegovu zavidnu karijeru obogaćuje i veliki broj studija objavlјenih u istorijskim časopisima i zbornicima u zemlјi i inostranstvu, kao i učešće u mnogobrojnim naučnim skupovima.

Aleksandar KasašDoprineo je nauci kao rukovodilac ili član grupa i organizacija za istraživanje i negovanje istorije i kulture. Među njima su: Matica srpska, Fondacija Bogumila Hrabaka - osnovana pri Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti, ekspertska grupa Ministarstva za nauku Republike Srbije za istoriju, etnologiju i arheologiju, Stručno veće za društveno-humanističke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu i dr. Od velikog je značaja i njegovo učešće i rukovođenje projektom Istraživanja političke, privredne i kulturne prošlosti Vojvodine. Kao član Nastavno-naučnog veća učestvovao je u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta. Nemerlјiv je njegov doprinos stvaranju nove generacije uspešnih istoričara. Kod njega su diplomirala čak 192 studenta istorije.

Odlaskom u penziju nije okončao svoje angažovanje. Član je Upravnog odbora Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, te saradnik sajta NB online – novibechej.com. Ljubitelј je likovne umetnosti, a naročito ceni dela svojih sugrađana.

Povezani članci