Bela Mičik

U Novom Bečeju je 1970. godine rođen Bela Mičik, jedan od najbolјih citraša u Vojvodini danas. Svira na čak četrnaest instrumenata, a posebno su mu dragi tradicionalni mađarski muzički instrumenti citra i tekero.

Kao potomak porodice lјubitelјa muzike, Bela Mičik se rano upoznao sa notama i instrumentima. U trećem razredu osnovne škole je počeo da svira klavir, a u petom citru. Već tada se u njemu rodila lјubav prema narodnoj muzici. Godine 1993. počeo je da svira tekero i da izrađuje citre.

Bela MičikNastupao je na mnogobrojnim vojvođanskim manifestacijama, kao i u inostranstvu. Kao saradnik se pojavio na pet muzičkih albuma. Rukovodi citraškim grupama u više naselјa, a svoje umeće prikazuje i kroz radionice za različite uzraste. Od 2004. godine je orgulјaš u katoličkoj crkvi u Vranjevu, delu Novog Bečeja. Ponosni je nosilac zvanja Mladi majstor narodne umetnosti, koje dodelјuje Ministarstvo kulture Republike Mađarske. Takođe, član je Višegradskog viteškog reda Svetog Đorđa i Istorijskog viteškog reda u Mađarskoj.

Bela Mičik je više od strastvenog svirača. Godine 2013. diplomirao je veronauku na Teološko-katehetskom institutu u Subotici, a 2019. je završio i master studije u Segedinu. Predaje veronauku u više naselјa u Banatu.

Kao čuvar mađarske kulture, oseća se obaveznim da neguje narodnu muziku i tradicionalne instrumente. Svoje znanje rado prenosi mladim naraštajima, sa žarom i lјubavlјu.

Povezani članci