Dugоgоdišnji dirеktоr škоlе...

Lеvаi Imrе

Lеvаi Imrе је biо јеdаn оd dirеktоrа škоlе sа vеrоvаtnо nајdužim stаžоm nа tоm rаdnоm mеstu. U ОŠ “Мilоје Čiplić“, Lеvаi Imrе је dоšао аprila, dаvnе 1952. gоdinе.

Sа nаstаvničkоg mеstа nа rаdnо mеstо pоmоćnikа dirеktоrа prеlаzi 1958. gоdinе, dа bi 1961. gоdinе pоstао i dirеktоr škоlе. Uspеh kојi је imао u rаdu, srеdinа је umеlа dа cеni tе је Imrе 1961. gоdinе оdlikоvаn Оrdеnоm rаdа sа srеbrnim vеncеm. Nа tоm mеstu biо је dо 1. mаја 1982. gоdinе, tаkо dа је ukupаn njеgоv dirеktоrski stаž trајао ukupnо dvаdеsеt јеdnu gоdinu.

Kао dirеktоr škоlе živео је zа škоlu, zа kоlеktiv. Umео је dа pоkrеnе kоlеktiv, а tаkоđе је imао i dоbrе sаrаdnikе, tе uspеh niје izоstао. Gоdinе 1974. škоlа је nаgrаđеnа Vukоvоm nаgrаdоm kојu је dоdеlјivаlа Kulturnо-prоsvеtnа zајеdnicа SR Srbiје. Таkоđе је nа lоkаlnоm nivоu nаgrаđеn i Оktоbаrskоm nаgrаdоm Оpštinе Nоvi Bеčеј istе gоdinе.

Lеvаi Imrе је biо dirеktоr kојi sе zаlаgао zа škоlu, i mоžеmо dа budеmо pоnоsni nа sеćаnje dа је nеkаdа biо člаn kоlеktivа ОŠ “Мilоје Čiplić.“

Stoni fudbal

Fudbal na stolu koji može da se pokrije čaršavom - stolnjakom ili da je od plastičnog materijala, a može da sto ne bude pokriven. Takođe može da se označi kao da je pravo igralište. Golovi mogu da se naprave dimenzije — širine 10-tak cm a visine 5 cm. Takođe da golovi imaju mrežu, a mogu i bez mreže. Za loptu - fudbal uzima se dugme od košulje. Za golmana uzima se najveće dugme, a za igrače dugme je od sakoa. Dugmadi - igrači po obodu su ostrugani da bi tom kosinom podigao dugmić - fudbal i postigao gol jer je dugmić preleteo preko najvećeg dugmeta - golmana.

Dugmad - igrači pokreću se pritiskom odozgo što nižim dugmetom (da je visine metalnog novca). Ako se pogodi protivničko dugme, a ne dugmić - lopta, to je faul, a u kaznenom prostoru je penal.

Trajanje utakmice je po dogovoru. Nagrada za pobedu može da bude u novcu, sokovima, najboljim dugmadima poražene ekipe, ili se vode evidencije pobede ili porazi.

21. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

30–31. maj 2013.

Posle jubilarnog, dvadesetog izdanja „Obzorja“, kada se opravdano odustalo od ideje vodilјe o bijenalnom smenjivanju takmičenja pevača i kompozitorskog konkursa za solo pesmu, organizatori su i za 21. „Obzorja na Tisi“, koja su održana 30. i 31. maja 2013. godine, ponudili sličan program. Prvog dana koncert mecosoprana Tanje Obrenović i Kamerne bande iz Kragujevca, a drugog, program šarolikog sadržaja, koji je pod nazivom Na pragu devete decenije osmislio, povodom sopstvenog jubileja, dugogodišnji član Organizacionog odbora „Obzorja“, Svetislav Nićetin.

Vratiti osnovnu zamisao

U želјi da se pronađe izlaz iz očiglednog lavirinta u programskoj orijentaciji, najpre je organizovan razgovor na temu Narednih 20 godina „Obzorja na Tisi“. Učesnici ovog, nedovolјno osmišlјenog, mini okruglog stola, prof. Dr Ira Prodanov Krajišnik i prof. dr Dimitrije Golemović, vokalni umetnici i pedagozi Vera Kovač Vitkai, Tanja Obrenović, Ljubica Živković i Vesna Opsenica, muzikolog Marija Adamov, kompozitori Mirolјub Aranđelović Rasinski i Vladimir Tošić i predstavnici domaćina Stevan Davidović i Slađana Đorđijev, bili su ipak jednoglasni u mišlјenju da je neophodno vratiti se osnovnoj ideji. Ponovno ustanovlјenje bijenalne smene takmičenja pevača i kompozitorskog konkursa za novu solo pesmu, po usvojenom zaklјučku, jedini su način opstanka „Obzorja“ i obnavlјanja ranije stečenog ugleda manifestacije.

Moj drug Slavko – Cajko Kiselički

Pišem o Cajku sa malo neobičnim početkom. Ni danas, posle sedamdeset i više godina, ne mogu da se ne setim prvog susreta sa njim. To i nije bio naš međusobni susret. Prvi put sam te nedelje, od našeg doselenja iz Kumana, otišao na glavnu ulicu Novog Bečeja. Do tada sam znao samo onaj deo Novog Bečeja od kuče do škole, jer sam strahovao da idem na glavnu ulicu da se ne bih izgubio. I gle šta sam video! Tri dečaka i jedna već skoro odrasla devojka napadaju jednog omanjeg dečaka starog negde oko 14-15 godina. Ovaj se brani, ali pri odbrani on zadaje udarce i protivnici, svi četvoro, plaču, ali kidišu na ovog usamljenika.

Šta je ustvari bilo:

Mesna zajednica

Rad mesne zajednice Novi Bečej u 1996. godini bazirao se na realizaciji samodoprinosa i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U drugoj godini realizacije samodoprinosa planom utroška je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

Promocija knjige Aleksandra Kasaša

April 2008.

U Galeriji »Selo« , nakon otvaranja izložbe Geze Sakača, veče se nastavilo prezentacijom knjige »Kamendin«. Predsednik Zavičajnog kluba Branislav Vojnov poželeo je dobrodošlicu profesoru dr Aleksandru Kasašu, autoru knjige i našem uvaženom sugrađaninu. Detaljnije o istoričaru Kasašu, njegovoj knjizi kao i o naučnoj karijeri govorila je direktorica Narodne biblioteke Novi Bečej, Agneš Đukičin. Novobečejcima je prvi deo knjige bio posebno interesantan jer se u njemu govori o istoriji porodice Dunđerski i to ne bez razloga. Naime, dvorac na »Sokolcu« je Emilija Dunđerski donela u miraz kada se udavala za veleposednika Ivanovića. U svom izlaganju dr Aleksandar Kasaš je upoznao prisutne sa mnoštvom interesantnih detalja u vezi sa porodicom Dunđerski i povezanosti našeg mesta sa tom porodicom. Prilikom ove prezentacije sam autor je obećao da će uskoro prionuti na već prikupljeni materijal za knjigu o Novom Bečeju, a Novobečejcima ostaje da se nadaju da će se njegova i njihova želja ostvariti.

Istorijski prikaz razvoja

U XII i XIII veku Mađarsku karakterišu jačanje i osamostalјivanje feudalaca, crkva je sve moćnija, kralјevska vlast slabi, dok nekadašnji kralјevi činovnici, župani i dr. postaju feudalci. Početkom XIII veka u Mađarskoj vlada kralј Andrija II (Andraš, 1196-1235, sin Bele III, (1173-1196.) za čije je vladavine došlo do unutrašnjeg procvata Mađarske (sređivanje državne administracije i finansijskog poslovanja, razvoj zanatstva i trgovine, kulturni napredak i sl.).

Iz toga vremena potiče i prvi pisani trag o Bočaru. Bogata čanadska familija Bočard (Bocsard) dobila je od kralјa Andrije II diplomu o vlasništvu nad slobodnim kralјevskim posedom Bočar, za vernost kralјu i vojničke zasluge. Dolaskom na vlast kralјa Bele IV (1235-1270) centralna vlast je osnažena, visoko plemstvo je primorano na poslušnost, a neki feudalci ostaju bez garantovanih privilegija (Zlatna bula, 1222.). Među njima je i familija Bočard kojoj kralј Bela IV oduzima naselјe Bočar sa celim posedom i dodelјuje ga delom sinu njegovog velikodostojnika Barcaija, Išpanu Miklošu, a delom sekešfehervarskim vitezovima reda Svetog Jovana i vitezovima harčajskim. U svom dalјem razvoju Bočar menja brojne vlasnike. Oko 1337-1360. godine bio je u posedu familije Telegdi. Telegdi Janoš je svoj udeo darovao svom vernom slugi, koji je postao utemelјitelј kasnije veoma imućne familije Bočari (Bocsari). Ova familija je u Bočaru podigla i plemićki dvorac, a vremenom (kraj XIV i prva polovina XV veka) je imala značajnu ulogu u razvoju sela.

Prilozi

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA „OBZORJA NA TISI“

1993.

Konstantin Babić

dr Dragoslav Dević

mr Milovan Miškov

dr Spasoje Grahovac

Slobodan Bursać

Aprilski rat

O napadu nacističke Nemačke na Jugoslaviju 6. aprila Kumančani su saznali već u ranim jutarnjim časovima preko radija. Nešto docnije stigla je iz Zrenjanina vest da se vidi požar u bombardovanom Beogradu. U toku dana nad selom su se pojavili i prvi neprijatelјski avioni. Znači, — rat!

U selu — prava ratna atmosfera. Omladina, osobito skojevci, poseli su zgradu Opštine, zahtevajući od beležnika da ih uputi na front. Posle dužeg čekanja pojavio se beležnik i dosta smušeno saopštio da nema naređenje da ih mobiliše i da bi bilo najpametnije da se raziđu kućama. Neki omladinci ubrzo su koliko-toliko utešeni: dobili su puške, neke stare, radi uništenja nemačkih padobranaca.

Sutradan, 7. aprila, mobilisano je 1920. godište — njih 49. Dobošem su pozvani da se jave u Novi Bečej. Svi su bili veoma raspoloženi, veseli što su, eto, stasali za rat u trenutku kada je našu zemlјu napao fašistički poroblјivač: pevali su patriotske pesme, uzvikivali parole.

Više javnosti u radu

Obućarska radnja „Pobeda“ spada u red manjeg broja kolektiva u našoj opštini koji će imati znatne teškoće oko uklapanja u nove privredne mere.

Ovo preduzeće koje broji pedesetak radnika ostvarilo je oko 100 miliona dinara bruto promet u prošloj godini. Svega šest režiskih radnih mesta zauzimaju neproduktivni radnici.

Jedan od bitnih faktora prilikom donošenja privredne reforme – javnost rada u ovom malom kolektivu nije sprovedena. Reforma nije objašnjena, ni na jednom skupu. Kako u upravi preduzeća kažu, radnici se ne interesuju za reformu već samo za svoje zarade koje nisu baš ni tako male, ali ni garantovane. Sve je ovde vezano za produktivnost.

Marinkov Č. Veselin

Marinkov Č. Veselinrođen 1968. godine. Fudbal je počeo igrati još u osnovnoj školi. U podmlatku se istakao kao vrlo talentovan, mlad, fudbaler. Postaje standardni prvotimac od proleća 1985. godine. Visine oko 175 cm, plave puti i stabilne fizičke građe. Malo povijenih stopala i nogu baš stvorenih da se razvije u odličnog driblera i fudbalera. Odlično baratanje loptom (teško da mu se oduzme, kada je ima u nogama). Odličan osećaj za gol. Pokretlјivost dobra. Kada je u kondiciji nezadrživ i dobar graditelј igre.

Pravi paker i šmeker za gol. Igra polutku, centarfora, U karijeri dao preko 50 golova.

Podjednako igra obema nogama.

Osnovne prirodne i stečene vrednosti

Park prirode „Rusanda" u potpunosti reprezentuje stanište panonskih slanih stepa i slanih močvara (EUNIS klasifikacija: E6.21). Panonske i ponto-sarmatske slane stepe, plitka slana i slatinasta jezera i slane močvare nastaju pod specifičnim uticajem klime u panonskom biogeografskom regionu, sa ekstremnim temperaturama i suvim petima tokom procesa zaslanjivanja i raslanjivana u toku kretanja vode prilikom isparavanja kroz slojeve zemlјišta. Predstavljaju prioritetna područja za zaštitu u Panonskom biogeografskom regionu i nalaze se na Aneksu I Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC of 21 may 1992 on the concervation of natural habitats and of wild fauna and flora.