srenhu

Naši „markaroši”

Naši MARKAROŠI

Prva poštanska marka izdata je u Engleskoj 6. maja 1840. godine, bio je to poznati ”Crni peni”, marka od jednog penija crne boje, sa likom kraljice Viktorije. Od toga dana počela je u Engleskoj naplata poštanskih taksa u markama, kojoj su se docnije, postupno, pridružile i druge evropske i vanevropske zemlje. Na području današnje Vojvodine koja je bila u okviru Austro-Ugarske, upotreba poštanskih maraka počela je od 01. juna 1850, a u Srbiji od 01. (13) maja 1866. godine. Već posle desetak godina od pojavljivanja poštanskih maraka javljaju se prvi sakupljači maraka. Osobe koji se bave, ne samo sakupljanjem poštanskih maraka, nego i njihovim proučavanjem nazivaju se filatelistima.

Naši MARKAROŠI

Ta moda ili strast sakupljanja nije mogla da mimoiđe ni pojedine stanovnike Novog Bečeja i Vranjeva. Između dva svetska rata poznati filatelisti su bili, Đorđe Brikner, sudski činovnik i  Franja Vajda-stariji, građevinski projektant i izvođač radova. Posle Drugog svetskog rata Ištvan Švarc, rimokatolički sveštenik, Imre Karolji stolar i Milan Knežev su također posedovali solidne kolekcije poštanskih maraka. Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog veka, brojnost sakupljača poštanskih maraka se povećava, a sa time su se stvorili uslovi za osnivanje udruženja filatelista Novog Bečeja, što se i dogodilo 1966. godine. Udruženje nije raspolagalo sa svojim prostorijama te su se sastanci održavali u kući Imreta Karoljija, a kasnije u prostorijama Kulturno-prosvetne zajednice pa i u Vatrogasnom domu 1. Izgradnjom Radničkog doma (današnji Dom kulture) 1976. godine udruženje filatelista Novi Bečej konačno dobiva svoju stalnu lokaciju. Sastanci su se održavali svake nedelje pre podne, a na njima su redovno dolazili i numizmatičari.

Od svog osnivanja i svega desetak ljubitelja poštanskih maraka, broj članova društva je u stalnom porastu, tako da 1972. broji 34, 1981. 66, a osamdesetih godina XX veka čak stotinak članova. Pored distribucije poštanskih maraka i povećanja članstva, glavne aktivnosti udruženja su bile izdavanje prigodnih koverata sa prigodnim žigovima kao i organizacija filatelističkih izložbi.

Naši MARKAROŠI

Prva izložba u organizaciji novobečejskih filatelista usledila je već 1970. godine kada se izdaje prva prigodna karta sa prigodnim žigom. Izložba je realizovana uz veliku pomoć senćanskog udruženja koja je našem udruženju ustupila svoje vitrine, a bila je i najbrojniji izlagač što je u velikoj meri doprinelo uspehu izložbe. Sledeća izložba je bila održana od 27. novembra do 03. decembra 1972. godine u sali Narodnog univerziteta ali sada sa korišćenjem svojih vitrina. Vitrine su izradili članovi udruženja, a materijalna sredstva za nabavku materijala za izradu vitrina obezbedile su društveno-političke i privredne organizacije. Na izložbi su učestvovali filatelisti iz Mađarskog grada Mindsenta sa 3 vitrine, Senćani sa 7 i naše udruženje sa 17 vitrina. Pored redovnih izložbi potiskih gradova pod nazivom „TISAFILA” vredno je pomena III Jugoslovenska  izložba pionira filatelista 1975. godine, pod skraćenim nazivom „JUPIFI ’75” koja je održana u Novom Bečeju. Tada je prenos poštanskih pošiljki prvi put vršen avionom od Novog Bečeja do Novog Sada. Udruženje filatelista Novi Bečej je na veoma impozantan način proslavilo petnaestogodišnjicu svog postojanja, što je upriličeno izložbom svojih izdanja prigodnih koverata kao i učešćem Muzeja „25. Maj” iz Beograda sa svojim filatelističkim materijalima 2. Pored pomenutih aktivnosti, filatelisti Novog Bečeja su sa manje-većim uspesima učestvovali na izložbama u Adi, Senti, Novom Sadu, Beogradu i na međunarodnim izložbama. Glavni pokretači svih aktivnosti udruženja su bili, Husein Čamdžić koji je pored dr Mileta Teofanovskog, Ištvana Sekereša, Radovana Popova, braće Ištvana i Jožefa Patakija, Ištvana Neborovskog i Vitomira-Vite Nikolića, vršio vrlo veliku popularizaciju filatelije u Novom Bečeju.

Naši MARKAROŠI

Udruženje filatelista Novi Bečej je za vreme svog postojanja obeležio na prigodnim kovertama sva značajnija privredna-kulturna dešavanja u Novom Bečeju. Nacrte prigodnih žigova i prigodnih koverata je uglavnom radio Milorad Josimović dizajner iz IGK „Polet”, a štampanje koverata je vršeno u nekadašnjoj štampariji „1. Maj” u Novom Bečeju.

Sve do kraja osamdesetih godina XX veka rad Udruženja filatelista Novi Bečej se kretao uzlaznom putanjom, da bi kasnije došlo do stagnacije, a sredinom devedesetih godina čak im je i  goli opstanak bio doveden u pitanje. Udruženje je bilo registrovano sve do 2009. godine, kada je 16. februara izdat poslednji prigodan koverat (u saradnji sa Zavičajnim klubom Novobečejaca i Vranjevčana), po evidenciji 76. po redu, sa prigodnim žigom povodom obeležavanja 100 godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša i otvaranja muzeja „Glavaševa kuća”.

Povezani članci