Nastupaju krizne godine

Zakon o društvenoj brizi o deci stupio je na snagu 2.7.1992. godine. Od tog datuma su počele promene u funkcionisanju i radu predškolskih ustanova.

Radna 1992/93. godina je bila veoma teška, inflacija je bila velika, jedva se preživljavalo. Od Ministarstva za boračka i socijalna pitanja smo dobijali "polutke" za ishranu dece.

Roditelji nisu mogli da plate paketiće za Novu godinu, ali uz veliki trud i zalaganje deca su ipak dobila besplatne paketiće zahvaljujući nekim društvenim i privatnim firmama kao što su: "Novi Zenit", "Potisje", Diskont "Tisapromet", "Eko svet", "Keksara" i naravno Predškolska ustanova. Svi si bili zadovoljni, deca (783), roditelji, radnici. Grupa vaspitača je pripremila završnu pozorišnu predstavu, pa su išli iz objekta u objekat.

Radne 1993/94. godine objekat "Poletarac" bio je zatvoren, jer zbog sankcija "Polet" nije radio punim kapacitetom i nije bilo grejanja. "Poletarac" ostaje zatvoren 4 godine.

U ovoj radnoj godini veći akcenat smo stavili na ekološko vaspitanje sa decom predškolskog uzrasta. Prvi korak nam je bio da ulepšamo i očuvamo našu okolinu. Krenuli smo sa sadnjom ukrasnog šiblja, breze, jele. U toj akciji su učestvovali: deca, roditelji, mesne zajednice i radnici ustanove.

Radna 1994. godina je bila mnogo lakša, a za našu ustanovu, lepša i svi smo bili zadovoljni, razdragani što su se samo lepe stvari događale. Na kraju radne godine sa 6 autobusa smo organizovali jednodnevnu ekskurziju u ZOO na Paliću. Deca su bila zadovoljna i razdragana, sa lepim utiscima su se vratila kući.

Tog leta, se puno uradilo i na objektima: u "Leptiriću" je izvršena rekonstrukcija krova fiskulturne sale (pošto je bio ravan krov), a potreban crep je poklonio IGK "Polet".

Urađena je rekonstrukcija fasade na jaslenom delu objekta "Leptirić". Urađena je gasifikacija u objektima: "Leptirić" i "Kolibri" u Novom Bečeju. Izvršena je rekonstrukcija izolacije i okrečen objekat "Jovanka Dobrosaljev - Mica" u Novom Miloševu.

U objektu "Pčelica" u Novom Bečeju je izvršena potpuna adaptacija: nov krov, u učionici je postavljen parket, pločice u hodniku, i promenjana je elektro instalacija. Tako su deca radnu godinu počela u novim i lepšim uslovima.

U naseljenom mestu Bočar, mesna zajednica postavlja nove rekvizite na slobodnom prostoru u objektu "Snežana".

U objektu "Pinokio" u Novom Miloševu su izmenjeni prozori, rekonstruisana fasada i okrečen objekat.

Početkom 1995. godine ustanova je uspela da kupi svoje prvo vozilo "Skalu 55 Poli". Svi smo bili srećni, jer nam se ostvarila dugogodišnja želja. Na kraju radne godine je organizovana jednodnevna ekskurzija. 9 autobusa je krenulo za ZOO vrt u Beogradu i Muzej vazduhoplovstva.

Radne 1995/96. godine prvi put učestvujemo na "Stručnoj konferenciji medicinskih radnika Jugoslavije" na Zlatiboru sa video prikazom iz zdravstvenog vaspitanja "Zdrav život" i "Musa i fleka". Ustanova je dobila veliko priznanje i bila je jedini učesnik od predškolskih ustanova.

Bili smo učesnici i na "Metodičkim danima 96" u Kikindi iz oblasti jezika društvene sredine "Čuvari jezika" na temu: "Igrolike aktivnosti za početnike" - dvojezičnost.

Na sednici Skupštine opštine Novi Bečej (28.6.1996.) za direktora Predškolske ustanove "Pava Sudarski" ponovo je imenovana Marija Vrebalov, a za predsednika Upravnog odbora Dragan Banjac.

Radnu 1996/97. godinu počinjemo sa uvođenjem nove Osnove programa sa realizacijom po modelu "A" i "B" za uzrast od 3-7 godina.

Ove radne godine ponovo počinje sa radom objekat "Poletarac". Ceo kolektiv učestvuje u radnoj akciji da bi spremni dočekali decu u objekat.

Izvršena je adaptacija i postavljena lamperija u objektu "Snežana" u Bočaru tako da deca borave u lepšim i boljim uslovima.

Vaspitači ove godine učestvuju na edukativnim seminarima da bi počeli sa novinama u radu sa decom. Mnogo se radilo na unapređenju i inoviranju vaspitno-obrazovnog rada. Jedna od takvih mera su i psihološke radionice, koje su doprinele zadovoljstvu, opuštanju i slobodnom izražavanju osećanja u međusobnoj saradnji.

Uspešno se realizuju i razni oblici rada: dramska igraonica, gde se deca uvode u igru glume, razvija se pravilan govor, upoznali se sa scenskim lutkama. U toku takvih aktivnosti je vladalo vedro raspoloženje i želja za igrom.

Uspešno je radila i muzička igraonica, gde se razvija sposobnost za horsko i solo pevanje, sposobnost kretanja uz muziku, sviranje na dečjim instrumentima, osnovni elementi za izvođenje folklora, baleta.

Ekološke aktivnosti, koja kontinuirano i sistematski radi već nekoliko godina, a to je "Zeleni petak".

U toku godine je realizovan i Program socijalnog rada u okviru kojeg se stavljao akcenat "pomoć deci u nevolji", akciji "deca-deci", pomagalo se deci kojima je trebala pomoć u lečenju, a isto tako i radnicima.

U svim akcijama i aktivnostima učestvuju i roditelji. Aktivni učesnici su i u radionicama, a rezultat je da su zadovoljni, opušteni. Tako smo uspeli u izgradnji pozitivnih stavova i poverenja.

Mladi i kreativni vaspitači su pripremili predstavu - dramatizacija "Novogodišnje slikovnice". Sa predstavom su obišle sve naše objekte i tako ulepšali novogodišnji praznik.

Timskim radom vaspitača, medicinskih sestara i roditelja urađena je tema: "Posebno, a ipak zajedno", koja je prezentovana na II Stručnoj konferenciji medicinskih sestara Jugoslavije u Igalu.

Stigle su i dve nagrade iz Mađarske za likovne radove na temu: "Divimo se prirodi".

Zatim prvo mesto na "Strašijadi" u organizaciji Kulturno-istorijskog društva Vojvodine.

Nagrada iz Leskovca "Majski susret 97". Na kraju radne godine je organizovana ekskurzija za 460 dece u ZOO Palić.

Radna 1997/98. godina počinje sa postavljanjem lamperije u jaslenom delu objekta "Leptirić".

U okviru ekološke aktivnosti deca počinju sa radom "Bio-bašta zimi" koja je prikazana na "Novosadskom proleću".

Svetski dan ekologije je obeležen u zajedničkoj aktivnosti deca-roditelji.

Deca su napravila slikovnicu, koju su kasnije zajedno sa roditeljima dramatizovali.

Organizovana je jednodnevna ekskurzija, učestvuje 570 dece: Novi Sad, Beograd, Ada rekreacioni centar.

Radne 1998/99. godine u objektu "Kolibri" je postavljena lamperija. Urađena je rekonstrukcija grejanja u objektu "Jovanka Dobrosavljev-Mica" u Novom Miloševu. Menjani delovi prozora u objektu "Milenko Titin" u Kumanu.

Svake godine posebnim programom je obeležavana Dečja nedelja. Da deci bude lepše i veselije sa novim igračkama, materijalom za rad i slatkišima mališane su obradovali : Skupština opštine, Mesna zajednica, "Keksara", "Sokolac" i samostalne trgovine "Tisapromet" i "Bomiđo".

Sa 15 Međunarodnog likovnog konkursa "Železnica očima dece 98" je stiglo dve III nagrade.

Ponovo je objekat "Leptirić" učestvovao na Novosadskom proleću "Prozor u bio-baštu", profesora dr Branke Lazić.

U sredu 24.03.1999. godine dan koji ćemo pamtiti. Bombardovana je Jugoslavija. Agresor je napao našu zemlju!

Ustanova počinje sa radom u ratnim uslovima. Na teritoriji opštine organizovan je prihvat dece od 3-12 godina.

Ustanova je obezbedila zbrinjavanje dece čiji su roditelji bili angažovani, čak i dece koja nisu koristila, do tada, naše usluge.

Svi radnici su bili angažovani i u ratnim uslovima, odgovorno i savesno su izvršavali radne obaveze i zadatke. Radnici su se maksimalno trudili da organizuju vedro raspoloženje, psihičko opuštanje, oslobađanje od negativnih stresnih situacija kod dece i roditelja.

Od samog početka vaspitači su planirali psiho – socijalne programe iz projekata "Čuvari osmeha", "Učionica dobre volje", "Bukvar dečjih prava", "Dečje samopoštovanje", "Umeće odrastanja", "Igrom do spoznaje".

U ovaj oblik druženja su učestvovali: deca, roditelji i vaspitači.

Radionice su organizovane sa ciljem da se razvija izražavanje sopstvenog prihvatanja, prevazilaženja i otklanjanja strahova kod dece i odraslih, uočavanje i ispoljavanje emotivnih situacija. Razmena shvatanja i stavova u vezi sa ljubavlju, stvaranje vedrog raspoloženja.

Stvaranje mesta za mir, opuštanje, da deca postanu duhom jaka, vedra, raspoložena i srećna. Vaspitači su se trudili da na najadekvatniji način pomognu deci i roditeljima da prevaziđu dane strahote i da opet žive u miru i sreći.

U dramskim aktivnostima grupa roditelja se angažovala i pripremila pozorišnu predstavu, za kraj radne godine, koju su sa velikim uspehom prikazali deci.

U svim vaspitnim grupama je svečano obeležena nova 1999/2000. radna godina vaspitno-obrazovnog, socijalnog rada i preventivne zdravstvene zaštite. Ove radne godine je upisano 658 dece u 26 vaspitnih grupa.

Izvršena je rekonstrukcija kotla u kotlarnici za grejanje, koja je dotrajala posle 20 godina rada.

Od 4.10.1999. godine je kao i svake godine proslavljena Dečja nedelja.

U centru događanja su bila deca i svaka aktivnost koja je organizovana bila je sa decom i za decu. Tokom cele nedelje glavni akcent je stavljen na realizaciju i primenjivanje Konvencije o dečijim pravima, koja je u interesu dece, a posebno u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, jednakosti i solidarnosti. Za trajan mir u svetu, deca puštaju belog goluba.

Na Međunarodnom likovnom konkursu "Železnica očima dece 99" u konkurenciji 44 predškolske ustanove, Predškolska ustanova "Pava Sudarski" osvaja dve II nagrade i jednu utešnu nagradu.

Sa velikim uspehom učestvujemo na "Novosadskom proleću 2000" - "Bio-bašta zimi".

06.04.2000. godine je počela zvanična saradnja sa Predškolskom ustanovom "Radmila Nikolić" iz Knjaževca (Novi Bečej i Knjaževac su bratske opštine).

Saradnja između dve ustanove je krenula sa stručnim radom i sa razmenom iskustava u radu sa decom. Održan je seminar "Matematički pojmovi i muzika, radost dece" koju su realizovali profesori Stanka Kakašić i Ana Hrnčar Miljuš.

U poseti iz Knjaževca su bili direktor Slavica Ranđelović sa vaspitačima.

Predškolska ustanova učestvuje na svim manifestacijama koje se održavaju u našoj opštini i u obeležavanju svih značajnijih datuma kao vid afirmacije Ustanove u društvenoj sredini.

Posebna pažnja se posvećuje socijalnoj zaštiti dece, nezi i zdravstvenoj zaštiti dece.

Uloženo je mnogo truda da budemo sve bolji i bolji. Od nekadašnjeg zabavišta, sa puno rada, zalaganja, kreativni vaspitači, tolerantne medicinske sestre, savesni i vredni pomoćni radnici i ostali u proteklom periodu stvorili su jednu savremenu predškolsku Ustanovu na koju smo ponosni, jer je ona poznata u opštini Novi Bečej, u Vojvodini, u Srbiji, u Jugoslaviji, a i van naše granice. Hvala svima koji su svojim radom unapredili Predškolsku ustanovu "Pava Sudarski".

Povezani članci