Vetrenjače u Kumanu samo na slikama i sećanjima

Obilazeći lokacije po Vojvodini gde su nekada postojale i radile vetrenjače Žika Radin i prof Duško Letić odveli su nas lokaciju oko 200 metara severno od Kumana, zvanu Mali Rit. Na fotografiji iz 1921. godine vide se tri vetrenjače mada je po nekim pričama postojala i četvrta, a u različitim istorijskim periodima i sedam. - Na ovom metu su uvek duvali pa i sada dok stojimo duva dobar vetar i nije slučajno da su ljudi iako nisu bili inženjeri izabrali ovo mesto za vetrenjače. One nisu služile samo kao mlinovi za žito i kukuruz bile su i omiljeno okupljalište ljudi i omiljeno mesto za slikanje o čemu svedoči izvetan broj fotografija - kaže prfo Duško Letić koji je praveći foto monografiju o Kumanu sa raznih strana uspeo da sakupi desetak fotografija na kojima se vide ovi objekti. Vetrenjače  u Kumanu su građene od polovine 19. veka, intenzivno su radile 30-ih godina 20. veka, a u veoma kratkom roku posle II Svetskog rata sve su porušene. - Nastupilo je doba u kom su glavnu ulogu preuzeli mlinovi na dizel motore, a još jedan razlog za njihovo rušenje ljudi su našli u činjenici da su sadržavale veliki broj cigli. Mislilo se da je u zidovima vetrenjača bilo dovoljno cigli da se sazidaju 4 kuće, međutim kada je počelo rušenje nastupilo je razočarenje. Zidovi, naime nisu bili "puni" već je između dva reda cigli postojao naboj od zemlje. Ipak, ni ta činjenica ih nije spasila zle sudbine - zaključuje profesor Letić.