Tačka

Nisam ja niko.

Nisam ja ništa.

Samo

Tačka iza nakaradne rečenice.