srenhu

Od ideje do realizacije

Žitelji Novog Bečeja su se prilikom izjašnjavanja za uvođenje petogodišnjeg mesnog samodoprinosa (od 1. avgusta 1984. god. do 31. decembra 1989. godine) opredelili da će 80% sredstava mesnog samodoprinosa biti usmereno za izgradnju novih objekata, a pre svih za izgradnju sportske hale, koja je itekako, u to vreme, nedostajala omladini i sportistima grada na Tisi.

Prvi korak na realizaciji ovog značajnog investicionog poduhvata učinjen je već početkom prve godine utroška mesnog samodoprinosa. Saveti Skupština I, II i III Mesne zajednice Novi Bečej su 21. januara 1985. godine formirale Odbor za sprovođenje aktivnosti na izgradnji hale sportova.

Za članove Odbora su imenovani:

 • Milorad Kiselički, predsednik
 • Aleksandar Radaković, sekretar
 • Mladen Stanković
 • Svetozar Maljugić
 • Vladimir Popov
 • Radovan Raškov
 • Karolj Kiš
 • Milivoj Pandurov
 • Šandor Čikoš, ml.

Prvu sednicu Odbor je održao 3. februara 1985. godine kada je razmatran Projekat programa i bliži urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju sportske hale. Idejni zadatak je izradio dipl. ing. Milorad Kiselički, direktor RO "Urbanizam" u Novom Bečeju.

U projektnom zadatku je bilo predviđeno da se ovaj kapitalni objekat za potrebe novobečejskog sporta gradi u dve faze. U prvoj fazi bi se izgradila velika sala (1150 m2) sa pratećim objektima, a potom, kada se obezbede sredstva, pristupilo bi se izgradnji druge faze koja podrazumeva izgradnju male sale (300 m2) sa teretanom, trim kabinetom i pratećim objektima.

Projektni zadatak je u potpunosti prihvaćen pa je 18. februara 1985. godine, Odbor raspisao Konkurs o javnom nadmetanju za ustupanje radova na projektovanju i izgradnji Sportske hale u Novom Bečeju, po sistemu inženjeringa - ključ u ruke.

Konkurs je objavljen u "Službenom listu SAP Vojvodine" broj 6, 11. marta 1985. godine.

Na Konkurs se javilo sedam građevinskih firmi, čije je ponude Komisija u sastavu: dipl. ing. Milorad Kiselički, Svetozar Maljugić, sekretar mesne zajednice i arhitekta Mladen Stanković razmatrala 15. aprila 1985. godine.

Svoje ponude su poslali:

 • MAG - INŽENJERING, Beograd. Cena 310.943713,00 dinara, a u slučaju da je krovna konstrukcija izvedena od čeličnih profila cena bi bila niža za 15.000.000,00 dinara.
 • ZIDAR, Bečej. Cena 285.000.000,00 dinara.
 • KRIVAJAKOMERC, Beograd. Cena 198.037.000,00 din.
 • NOVOGRAP, Novi Sad. Cena 153.493.309,00 din., plus oprema 26.506.691,00 din., uz kredit od 50 % na 3 godine.
 • GIRO "JEDINSTVO", Smederevska Palanka je imala ponudu od 437.197.075,00 din. uz kredit od 20 %.
 • TIK "BANAT", Zrenjanin. Cena 224.852.500,00 din.
 • GZRO "NOVI BEČEJ", Novi Bečej, je dao ponudu od 250.000.000,00 din. uz kredit od 40 %.

Komisija je razmatrala sve ponude i svoju odluku predložila Savetu Skušptina sve tri novobečejske mesne zajednice 25. aprila 1985. godine, kada je odlučeno da se prihvati ponuda Građevinske radne organizacije "NOVOGRAP" iz Novog Sada koja je dala najpovoljnije uslove.

Ugovor o gradnji sportske hale potpisan je 30. aprila 1985. godine, a potpisali su ga Đerđ Bordaš, predsednik Skušptine Prve mesne zajednice Novi Bečej i Miloš Lončar, dipl.pravnik, direktor izvođača radova.

Radovi na izgradnji sportske hale počeli su 18. juna 1985. godine, a obe faze izgradnje završene su polovinom decembra 1986. godine.

Godine 1995. uz sportsku halu je dograđena teretana za potrebe dizača tegova, tako da je Teškoatletski klub "Jedinstvo" dobio idealne uslove za rad.

Povezani članci