Preskakanje konopca

Uzme se jak konopac, dovoljne dužine da kad stanete na njega, krajevnma koje držite u rukama možete da dodirnete ramena. Dužina konopca je važna jer se tako nećete spetljati i umotati, već nesmetano preskakati. Da li će to biti na jednoj nozi, dve ukrštajući ruke ili noge, da li ćete ga preskakati sami ili sa društvom, ipak je vaša stvar.

Povezani članci